Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Národná transfúzna služba SR

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
9 772 075€ 10 754 981€ 9 424 530€ 9 300 203€ 9 828 614€ 9 495 956€ 9 493 156€ 8 577 444€ 8 262 449€ 7 407 956€ 7 684 720€ 6 543 256€ 5 800 461€
02
501
Spotreba materiálu
9 336 434€ 10 311 474€ 9 016 331€ 8 900 234€ 9 257 296€ 9 113 025€ 9 028 972€ 8 064 296€ 7 821 726€ 7 093 589€ 7 341 647€ 6 228 891€ 5 536 400€
03
502
Spotreba energie
435 641€ 443 508€ 408 198€ 399 969€ 571 318€ 382 931€ 464 184€ 513 148€ 440 722€ 314 367€ 343 074€ 314 365€ 264 062€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 886 799€ 3 300 306€ 3 435 844€ 2 673 005€ 3 073 415€ 3 159 975€ 2 884 148€ 2 857 783€ 3 002 669€ 2 440 095€ 2 109 409€ 1 772 933€ 1 494 841€
07
511
Opravy a udržiavanie
309 038€ 423 782€ 455 390€ 472 958€ 369 164€ 445 806€ 360 317€ 332 130€ 261 079€ 150 977€ 343 851€ 174 909€ 224 782€
08
512
Cestovné
64 229€ 94 703€ 99 019€ 92 183€ 91 768€ 93 897€ 93 880€ 92 245€ 83 141€ 81 212€ 85 100€ 89 814€ 83 917€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 605€ 2 187€ 2 080€ 1 876€ 1 900€ 1 916€ 2 795€ 7 316€ 7 240€ 5 612€ 19 332€ 2 958€ 2 487€
10
518
Ostatné služby
2 511 928€ 2 779 634€ 2 879 355€ 2 105 987€ 2 610 583€ 2 618 356€ 2 427 156€ 2 426 092€ 2 651 208€ 2 202 293€ 1 661 126€ 1 505 252€ 1 183 655€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
11 398 143€ 10 273 323€ 8 886 766€ 8 434 507€ 8 059 018€ 7 615 103€ 7 198 569€ 6 811 370€ 6 276 729€ 5 718 548€ 5 306 211€ 4 548 560€ 4 024 577€
12
521
Mzdové náklady
8 082 885€ 7 296 513€ 6 341 065€ 6 011 980€ 5 752 306€ 5 406 826€ 5 112 994€ 4 799 349€ 4 437 460€ 4 055 149€ 3 795 761€ 3 261 143€ 2 899 793€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
2 771 354€ 2 495 589€ 2 160 833€ 2 054 124€ 1 953 346€ 1 859 307€ 1 762 840€ 1 661 528€ 1 549 449€ 1 421 080€ 1 277 843€ 1 092 402€ 962 718€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
43 090€ 41 780€ 40 660€ 40 490€ 38 480€ 37 150€ 36 200€ 36 360€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
500 814€ 439 441€ 344 209€ 327 913€ 314 886€ 311 820€ 286 535€ 314 133€ 289 820€ 242 319€ 232 607€ 195 015€ 162 066€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
56 227€ 40 851€ 20 431€ 18 244€ 17 213€ 31 623€ 75 125€ 46 951€ 22 441€ 24 506€ 21 940€ 10 004€ 12 425€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
2 986€ 1 853€ 1 853€ 1 853€ 1 287€ 1 287€ 1 287€ 1 287€ 813€ 813€ 813€ 813€
20
538
Ostatné dane a poplatky
53 240€ 38 999€ 18 579€ 16 392€ 15 926€ 30 336€ 75 125€ 45 664€ 21 154€ 23 693€ 21 127€ 9 192€ 11 611€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 664 095€ 929 961€ 6 984 612€ 789 761€ 1 475 783€ 846 822€ 2 378 896€ 595 817€ 878 940€ 629 269€ 631 375€ 493 178€ 386 539€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 514€ 1 624€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
789 424€ 240 112€ 6 088 635€ 856 074€ 198 009€ 1 730 848€ 2 409€ 298 468€ 2 898€ 99 906€ 4 642€ 21 389€
26
546
Odpis pohľadávky
46 086€ 186 276€ 4 645€ 28 337€ 27 083€ 16 223€ 24 759€ 0€ 41 455€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
874 671€ 689 671€ 849 791€ 601 971€ 613 436€ 616 724€ 620 853€ 593 393€ 564 249€ 601 510€ 531 469€ 447 081€ 354 824€
28
549
Manká a škody
178€ 100€ 4€ 3 753€ 112€ 0€ 101€ 0€ 0€ 10 327€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 126 174€ 736 218€ 487 382€ 976 881€ 2 551 978€ 3 297 906€ 3 226 418€ 3 238 869€ 2 554 966€ 2 092 092€ 1 225 310€ 631 783€ 819 541€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 126 174€ 736 218€ 487 382€ 976 881€ 2 418 819€ 2 962 000€ 3 198 300€ 3 002 865€ 2 316 845€ 1 885 331€ 1 022 734€ 456 196€ 474 666€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
133 159€ 335 907€ 28 118€ 236 004€ 238 121€ 206 761€ 202 577€ 175 586€ 344 875€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
236 004€ 209 250€ 206 761€ 202 577€ 175 586€ 308 130€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
133 159€ 28 118€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
335 907€ 28 871€ 0€ 0€ 0€ 36 746€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
85 770€ 61 136€ 57 494€ 59 209€ 57 512€ 60 406€ 81 860€ 60 747€ 62 346€ 64 651€ 47 074€ 25 595€ 19 291€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
1€ 2€ 2€ 19€ 229€ 2€ 201€ 37€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
85 770€ 61 136€ 57 493€ 59 208€ 57 512€ 60 406€ 81 860€ 60 746€ 62 327€ 64 422€ 47 072€ 25 394€ 19 188€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 66€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
391 858€ 100€ 0€ 0€ 27 385€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
391 858€ 100€ 0€ 0€ 27 385€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
26 989 283€ 26 096 776€ 29 297 059€ 22 643 669€ 25 063 533€ 24 507 791€ 25 338 172€ 22 189 080€ 21 060 539€ 18 377 116€ 17 053 423€ 14 025 309€ 12 557 675€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
23 923 923€ 23 546 003€ 21 996 183€ 22 963 911€ 23 002 541€ 23 469 008€ 22 624 185€ 20 488 913€ 19 819 423€ 18 907 632€ 18 706 076€ 17 101 947€ 15 426 740€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
23 435 242€ 23 046 529€ 21 481 929€ 22 460 958€ 22 461 173€ 22 918 594€ 22 081 249€ 19 943 659€ 19 236 501€ 18 400 450€ 18 218 822€ 16 547 462€ 14 940 327€
67
602
Tržby z predaja služieb
488 681€ 499 473€ 514 255€ 502 953€ 541 368€ 550 413€ 542 936€ 545 254€ 582 922€ 507 182€ 487 254€ 554 485€ 486 413€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
-1 080 751€ 664 818€ 283 680€ -472 201€ 104 830€ -371 495€ 198 003€ 485 319€ 39 288€ 15 875€ 209 856€ 46 829€ -329 591€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
-1 080 751€ 664 818€ 283 680€ -472 201€ 104 830€ -371 495€ 198 003€ 485 319€ 39 288€ 15 875€ 209 856€ 46 829€ -329 591€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
3 689 144€ 10 458 370€ 5 662 374€ 47 954€ 2 229 844€ 524 403€ 1 749 867€ 32 805€ 32 550€ 170 043€ 40 367€ 132 328€ 58 664€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 10€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 037 359€ 5 606 073€ 2 155 735€ 493 967€ 1 677 155€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
13 774€ 0€ 0€ 6 161€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 689 144€ 6 421 012€ 56 302€ 47 954€ 74 110€ 30 435€ 58 937€ 32 805€ 32 550€ 170 043€ 34 206€ 132 318€ 58 664€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1€ 46 085€ 324 332€ 19 278€ 28 118€ 243 314€ 209 250€ 218 253€ 202 577€ 175 586€ 170 456€ 137 673€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1€ 46 085€ 324 332€ 19 278€ 28 118€ 243 314€ 209 250€ 218 253€ 202 577€ 175 586€ 170 456€ 137 673€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
236 004€ 209 250€ 206 761€ 202 577€ 175 586€ 170 456€ 137 673€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
133 159€ 28 118€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1€ 46 085€ 191 173€ 19 278€ 7 310€ 11 492€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
221€ 173€ 126€ 96€ 121€ 127€ 164€ 157€ 569€ 754€ 1 503€ 1 922€ 1 655€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
221€ 173€ 125€ 96€ 121€ 127€ 164€ 157€ 569€ 754€ 1 437€ 1 858€ 1 599€
103
663
Kurzové zisky
1€ 0€ 0€ 65€ 64€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 56€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 1 652€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 1 652€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
919 633€ 647 965€ 146 577€ 187 393€ 743 788€ 937 538€ 1 072 375€ 1 223 693€ 1 085 451€ 994 649€ 468 145€ 226 094€ 298 556€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
207 163€ 237 882€ 2 975€ 0€ 0€ 7 985€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
684 052€ 366 223€ 137 584€ 174 662€ 731 278€ 925 109€ 1 058 357€ 1 206 867€ 1 074 830€ 990 867€ 456 978€ 224 480€ 298 556€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 200€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
22 733€ 870€ 440€ 46€ 912€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
28 417€ 21 127€ 8 993€ 11 861€ 12 070€ 12 429€ 14 018€ 13 805€ 9 709€ 3 582€ 3 182€ 1 614€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
27 452 169€ 35 317 331€ 28 135 026€ 23 051 485€ 26 100 402€ 24 587 699€ 25 887 908€ 22 440 137€ 21 195 534€ 20 291 529€ 19 601 532€ 17 681 227€ 15 593 698€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
462 886€ 9 220 555€ -1 162 033€ 407 817€ 1 036 869€ 79 908€ 549 736€ 251 057€ 134 994€ 1 914 413€ 2 548 109€ 3 655 919€ 3 036 023€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
462 886€ 9 220 555€ -1 162 033€ 407 817€ 1 036 869€ 79 908€ 549 736€ 251 057€ 134 994€ 1 914 413€ 2 548 109€ 3 655 919€ 3 036 023€