Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
9 057 408 € 9 447 445 € 10 643 296 € 10 853 382 € 9 415 766 € 9 509 362 € 9 409 072 € 9 904 249 € 9 053 365 € 9 779 727 € 10 082 613 € 9 953 213 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 907 725 € 5 335 050 € 5 657 105 € 6 104 797 € 6 195 893 € 5 592 529 € 5 681 947 € 5 878 213 € 6 283 934 € 6 398 544 € 6 736 987 € 7 156 272 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
49 025 € 80 711 € 121 422 € 145 405 € 146 533 € 86 018 € 26 556 € 26 731 € 32 284 € 36 666 € 47 318 € 60 365 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
35 747€ 67 433€ 102 565€ 132 127€ 46 422€ 59 462€ 175€ 5 728€ 10 110€ 20 762€ 33 809€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 26 556€ 26 556€ 26 556€ 26 556€ 26 556€ 26 556€ 26 556€ 26 556€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
5 579€ 73 555€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
4 759 118 € 5 154 757 € 5 436 101 € 5 859 810 € 5 949 778 € 5 406 929 € 5 555 809 € 5 751 900 € 6 152 068 € 6 262 296 € 6 567 702 € 6 974 469 €
012
A.II.1
Pozemky
2 213 088€ 2 213 088€ 2 213 088€ 2 213 088€ 2 213 088€ 2 213 088€ 2 213 088€ 2 213 088€ 2 213 088€ 2 224 459€ 2 224 459€ 2 224 459€
013
A.II.2
Stavby
1 252 760€ 1 370 993€ 1 455 499€ 1 598 156€ 1 757 403€ 1 916 798€ 2 020 305€ 2 182 646€ 2 332 019€ 2 486 145€ 2 643 698€ 2 780 255€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 277 866€ 1 535 955€ 1 684 558€ 1 827 552€ 1 239 386€ 1 273 628€ 1 312 991€ 1 313 495€ 1 287 388€ 1 545 570€ 1 653 831€ 1 116 860€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 805€ 2 805€ 2 805€ 2 805€ 2 805€ 2 805€ 2 805€ 2 805€ 2 805€ 2 805€ 2 805€ 2 805€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 599€ 31 916€ 80 151€ 218 209€ 725 096€ 610€ 6 620€ 1 400€ 303 168€ 3 317€ 12 317€ 70 090€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
12 000€ 38 466€ 13 600€ 30 592€ 780 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 121 967 € 121 438 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 121 967€ 121 438€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 104 153 € 4 058 869 € 4 908 025 € 4 655 923 € 3 110 102 € 3 832 443 € 3 667 989 € 4 004 029 € 2 739 320 € 3 357 325 € 3 309 902 € 2 747 828 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 545 250 € 2 782 074 € 2 428 728 € 2 603 115 € 2 102 050 € 1 937 693 € 1 437 461 € 1 447 176 € 1 518 129 € 1 380 803 € 1 335 402 € 692 159 €
032
B.I.1
Materiál
1 162 358€ 1 272 644€ 1 190 433€ 1 499 909€ 864 356€ 946 304€ 611 825€ 621 478€ 693 992€ 671 290€ 642 294€ 313 552€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
526 558€ 642 867€ 551 024€ 449 909€ 386 447€ 313 955€ 237 857€ 331 969€ 247 659€ 228 917€
034
B.I.3
Výrobky
805 953€ 792 617€ 660 335€ 608 305€ 800 966€ 653 476€ 543 416€ 429 124€ 559 437€ 441 317€ 457 379€ 320 695€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
50 381€ 73 946€ 26 936€ 44 992€ 50 281€ 23 958€ 44 363€ 64 605€ 17 041€ 39 279€ 12 484€ 3 479€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
76 329 € 76 925 € 64 893 € 56 755 € 60 820 € 51 230 € 42 920 € 11 676 € 32 713 € 26 660 € 380 € 521 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
76 329€ 76 925€ 64 893€ 56 755€ 60 820€ 51 230€ 42 920€ 11 676€ 32 713€ 26 660€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
1 151 454 € 1 002 585 € 2 003 298 € 1 939 724 € 913 653 € 1 323 209 € 1 688 578 € 2 119 184 € 1 131 361 € 1 256 141 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 091 548€ 891 033€ 1 973 361€ 1 924 890€ 893 108€ 1 314 596€ 1 679 253€ 2 097 691€ 1 055 386€ 1 111 880€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
34 823€ 100 741€ 21 592€ 946€ 4 360€ 268€ 4€ 0€ 32 141€ 5 305€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
25 083€ 10 811€ 8 345€ 13 888€ 16 185€ 8 345€ 9 325€ 21 489€ 75 975€ 112 120€ 142 759€ 2 547€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
331 120 € 197 285 € 411 106 € 56 329 € 33 579 € 520 311 € 499 030 € 425 993 € 57 117 € 693 721 € 891 671 € 1 298 062 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 625€ 8 425€ 8 100€ 10 096€ 13 851€ 6 826€ 7 157€ 8 375€ 7 519€ 7 595€ 6 958€ 7 124€
057
B.IV.2
Účty v bankách
322 495€ 188 860€ 403 006€ 46 233€ 19 728€ 513 485€ 105 152€ 417 618€ 49 598€ 686 126€ 884 713€ 1 290 938€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 386 721€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
45 530 € 53 526 € 78 166 € 92 662 € 109 771 € 84 390 € 59 136 € 22 007 € 30 111 € 23 858 € 35 724 € 49 113 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 35 724€ 49 113€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
45 530€ 53 526€ 77 454€ 92 662€ 109 771€ 83 461€ 59 136€ 21 468€ 29 790€ 23 858€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
712€ 0€ 929€ 539€ 321€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
9 057 408 € 9 447 445 € 10 643 296 € 10 853 382 € 9 415 766 € 9 509 362 € 9 409 072 € 9 904 249 € 9 053 365 € 9 779 727 € 10 082 613 € 9 953 213 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 815 089 € 7 046 478 € 7 430 202 € 7 440 992 € 7 140 515 € 7 095 066 € 7 049 232 € 7 418 169 € 7 291 598 € 7 759 087 € 8 099 290 € 8 000 729 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
5 612 827 € 5 612 827 € 5 612 827 € 5 612 827 € 5 612 827 € 5 612 827 € 5 612 827 € 5 612 827 € 5 612 827 € 6 090 090 € 6 567 466 € 6 568 907 €
069
A.I.1
Základné imanie
5 612 827€ 5 612 827€ 5 612 827€ 5 612 827€ 5 612 827€ 5 612 827€ 5 612 827€ 5 612 827€ 5 612 827€ 6 575 769€ 6 575 769€ 6 575 769€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€ 0€ -485 679€ -8 303€ -6 862€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 € -33 938 € -34 467 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ -33 938€ -34 467€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 122 571 € 1 122 571 € 1 122 571 € 1 122 571 € 1 122 571 € 1 122 571 € 1 122 571 € 1 122 571 € 1 392 571 € 1 392 570 € 1 392 570 € 1 392 570 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 122 571€ 1 122 571€ 1 122 571€ 1 122 571€ 1 122 571€ 1 122 571€ 1 122 571€ 1 122 571€ 1 392 571€ 1 878 249€ 1 400 873€ 1 399 432€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€ -485 679€ -8 303€ -6 862€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
311 080 € 515 692 € 441 926 € 405 117 € 359 667 € 327 235 € 617 420 € 526 530 € 563 075 € 361 061 € 56 718 € 28 376 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
311 080€ 515 692€ 441 926€ 405 117€ 359 667€ 327 235€ 617 420€ 526 530€ 563 075€ 361 061€ 56 718€ 28 376€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-231 389 € -204 612 € 252 878 € 300 477 € 45 450 € 32 433 € -303 586 € 156 241 € -276 875 € -84 634 € 116 474 € 45 343 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 242 319 € 2 390 439 € 3 188 895 € 3 363 750 € 2 201 237 € 2 310 584 € 2 295 417 € 2 400 002 € 1 708 529 € 1 997 357 € 1 938 368 € 1 885 857 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
79 775 € 98 831 € 115 619 € 100 742 € 112 028 € 46 021 € 37 757 € 94 863 € 59 431 € 51 368 € 48 116 € 42 742 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
21 116€ 98 831€ 115 619€ 100 742€ 51 348€ 46 021€ 37 757€ 42 863€ 59 431€ 51 368€ 45 616€ 42 742€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
58 659€ 60 680€ 52 000€ 2 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
224 565 € 219 648 € 218 563 € 220 386 € 212 274 € 186 762 € 163 011 € 214 514 € 238 013 € 425 599 € 630 051 € 712 444 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 239 604€ 468 000€ 551 727€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
10 261€ 15 202€ 13 023€ 10 651€ 7 083€ 2 962€ 4 651€ 3 089€ 6 047€ 9 084€ 6 741€ 5 611€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
214 304€ 204 446€ 205 540€ 209 735€ 205 191€ 183 800€ 158 360€ 211 425€ 231 966€ 176 911€ 155 310€ 155 106€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 038 081 € 1 042 701 € 1 564 040 € 1 740 829 € 879 214 € 1 090 777 € 861 921 € 1 463 215 € 660 876 € 867 774 € 1 064 901 € 893 869 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
794 242€ 724 383€ 1 275 215€ 1 338 705€ 613 352€ 845 034€ 651 911€ 1 116 421€ 414 985€ 597 013€ 488 161€ 284 114€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
95 361€ 17 126€ 10 168€ 19 099€ 40 612€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
70 537€ 70 537€ 70 181€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
70 358€ 70 537€ 70 537€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
51 500€ 52 593€ 51 002€ 50 851€ 50 856€ 51 014€ 64 578€ 102 930€ 74 011€ 84 812€ 381 462€ 398 681€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
64 428€ 83 133€ 77 317€ 120 000€ 75 739€ 75 672€ 68 606€ 82 870€ 73 223€ 74 997€ 72 656€ 77 253€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
44 031€ 54 373€ 69 766€ 75 480€ 50 116€ 48 578€ 45 499€ 48 966€ 39 934€ 42 574€ 41 972€ 39 641€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
13 522€ 57 359€ 19 846€ 84 711€ 18 167€ 16 883€ 31 108€ 16 667€ 41 341€ 58 016€ 60 603€ 53 096€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
323€ 357€ 545€ 447€ -16 585€ 219€ 0€ 256€ 194€ 948€ 472€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
170 869€ 172 829€ 274 604€ 273 286€ 421 016€ 421 270€ 350 856€ 366 644€ 549 590€ 502 616€ 195 300€ 236 802€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
729 029 € 856 430 € 1 016 069 € 1 028 507 € 576 705 € 565 754 € 881 872 € 260 766 € 200 619 € 150 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
62 400€ 178 840€ 295 312€ 411 784€ 266 656€ 333 328€ 400 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
666 629€ 677 590€ 720 757€ 616 723€ 310 049€ 232 426€ 481 872€ 260 766€ 200 619€ 150 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
10 528 € 24 199 € 48 640 € 74 014 € 103 712 € 64 423 € 86 078 € 53 238 € 23 283 € 44 955 € 66 627 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 329€ 0€ 22 224€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
48 640€ 84 844€ 42 199€ 63 854€ 53 238€ 23 283€ 44 955€ 66 627€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 199€ 24 199€ 48 640€ 25 374€ 18 868€ 22 224€