Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCHENKER s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
45 018 158€ 45 601 237€ 44 240 181€ 52 014 276€ 48 094 610€ 47 823 606€ 36 545 093€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
45 019 141 € 45 597 610 € 45 010 687 € 52 578 447 € 48 092 962 € 47 821 827 € 36 544 590 € 27 577 967 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
44 228 294€ 44 910 841€ 44 240 181€ 52 014 276€ 47 490 430€ 47 484 114€ 36 206 191€ 27 303 428€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
9 284€ 3 341€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
790 847€ 686 769€ 770 506€ 564 171€ 602 532€ 337 713€ 329 115€ 271 198€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
44 904 163 € 45 592 809 € 44 541 950 € 50 548 119 € 47 092 571 € 46 071 343 € 35 951 417 € 26 889 910 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
550 374€ 718 915€ 324 887€ 423 139€ 341 430€ 365 364€ 324 126€ 238 147€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
37 100 750€ 37 352 309€ 36 819 816€ 44 018 324€ 41 278 544€ 39 953 733€ 31 329 968€ 23 372 954€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 731 604 € 6 842 860 € 6 693 292 € 5 752 019 € 4 846 854 € 5 271 922 € 3 848 255 € 2 936 122 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 929 856€ 4 861 224€ 4 935 871€ 4 146 359€ 3 533 442€ 4 011 226€ 2 901 215€ 2 196 661€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 674 036€ 1 781 715€ 1 548 864€ 1 458 284€ 1 175 737€ 1 142 950€ 853 989€ 670 563€
19
E.4.
Sociálne náklady
127 712€ 199 921€ 208 557€ 147 376€ 137 675€ 117 746€ 93 051€ 68 898€
20
F.
Dane a poplatky
49 727€ 38 061€ 9 006€ 7 841€ 5 775€ 7 640€ 5 889€ 5 138€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
202 296€ 213 758€ 215 901€ 221 348€ 192 644€ 194 273€ 186 933€ 115 242€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
202 296€ 213 758€ 215 901€ 221 348€ 192 644€ 194 273€ 186 933€ 115 242€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 229€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-79 274€ 110 290€ 12 743€ -32 196€ 209 672€ 96 214€ 32 713€ -2 915€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
348 686€ 316 616€ 447 076€ 157 644€ 217 652€ 182 197€ 223 533€ 225 222€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
114 978 € 4 801 € 468 737 € 2 030 328 € 1 000 391 € 1 750 484 € 593 173 € 688 057 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 577 170 € 6 839 617 € 7 095 478 € 7 572 813 € 5 870 456 € 7 165 017 € 4 552 097 € 3 692 327 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 170 € 25 129 € 36 774 € 34 664 € 22 146 € 55 240 € 33 155 € 18 142 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
-1 055 € -1 089 € 503 € 916 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
-1 055€ -1 089€ 503€ 916€
42
XII.
Kurzové zisky
22 111€ 21 502€ 29 542€ 34 598€ 20 498€ 53 461€ 30 798€ 15 503€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
59€ 3 627€ 7 232€ 1 121€ 2 737€ 1 779€ 1 854€ 1 723€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
42 656 € 43 235 € 52 601 € 56 460 € 46 484 € 70 699 € 39 765 € 36 723 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 076 € 584 € 1 111 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 076€ 584€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 111€
52
O.
Kurzové straty
22 283€ 21 539€ 32 256€ 35 579€ 27 272€ 52 152€ 24 144€ 23 175€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 297€ 21 112€ 20 345€ 20 881€ 19 212€ 17 436€ 15 621€ 13 548€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-20 486 € -18 106 € -15 827 € -21 796 € -24 338 € -15 459 € -6 610 € -18 581 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
94 492 € -13 305 € 452 910 € 2 008 532 € 976 053 € 1 735 025 € 586 563 € 669 476 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-8 368 € 46 858 € 18 727 € 447 382 € 169 126 € 594 081 € 133 341 € 231 890 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-7 683€ 41 958€ 137 628€ 415 178€ 305 273€ 594 081€ 133 341€ 231 890€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-685€ 4 900€ -118 901€ 32 204€ -136 147€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
102 860 € -60 163 € 434 183 € 1 561 150 € 806 927 € 1 140 944 € 453 222 € 437 586 €