Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Auto Lamač spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
16 186 626€ 16 322 507€ 15 666 026€ 15 645 469€ 12 631 477€ 10 834 742€ 8 663 562€ 4 535 779€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
16 440 729 € 16 499 010 € 15 829 016 € 15 752 632 € 12 753 072 € 10 929 699 € 8 759 156 € 4 617 996 € 6 408 199 € 1 407 072 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 749 734€ 14 309 796€ 13 804 608€ 13 770 704€ 11 165 611€ 9 657 361€ 7 792 647€ 3 957 321€ 770 000€ 789 506€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 436 892€ 2 012 711€ 1 861 418€ 1 874 765€ 1 465 866€ 1 177 381€ 870 915€ 578 458€ 290 464€ 367 218€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
235 128€ 144 604€ 117 368€ 96 792€ 100 839€ 89 381€ 86 756€ 67 608€ 208 905€ 151 291€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18 975€ 31 899€ 45 622€ 10 371€ 20 756€ 5 576€ 8 838€ 14 609€ 5 138 830€ 99 057€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
15 884 381 € 16 252 773 € 15 578 953 € 15 457 816 € 12 776 652 € 11 111 071 € 9 118 994 € 4 983 733 € 6 420 698 € 2 013 733 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 751 669€ 13 451 653€ 12 957 193€ 12 790 401€ 10 452 346€ 9 096 397€ 7 381 955€ 3 675 394€ 721 123€ 728 065€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 071 643€ 829 470€ 776 899€ 825 175€ 588 556€ 532 644€ 404 112€ 286 136€ 179 862€ 290 291€
13
C.
Opravné položky k zásobám
393€ 295€ 316€ -1 348€ -1 084€ 3 868€
14
D.
Služby
855 721€ 817 616€ 840 019€ 914 938€ 995 110€ 846 080€ 787 475€ 657 415€ 218 941€ 189 310€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
914 292 € 762 100 € 704 852 € 695 726 € 518 682 € 416 858 € 357 198 € 231 989 € 112 137 € 150 883 €
16
E.1.
Mzdové náklady
665 264€ 555 289€ 512 537€ 505 459€ 375 989€ 300 124€ 256 719€ 166 098€ 81 098€ 109 632€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
226 065€ 190 398€ 175 756€ 174 540€ 130 328€ 104 813€ 89 329€ 57 849€ 27 559€ 36 919€
19
E.4.
Sociálne náklady
22 963€ 16 413€ 16 559€ 15 727€ 12 365€ 11 921€ 11 150€ 8 042€ 3 480€ 4 332€
20
F.
Dane a poplatky
21 832€ 23 952€ 30 543€ 17 076€ 61 687€ 59 788€ 71 978€ 26 059€ 27 303€ 28 135€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
115 522€ 127 312€ 132 994€ 111 934€ 42 572€ 35 845€ 32 290€ 19 337€ 439 695€ 506 780€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
115 522€ 127 312€ 132 994€ 111 934€ 42 572€ 35 845€ 32 290€ 19 337€ 439 695€ 506 780€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
217 938€ 124 360€ 105 818€ 79 284€ 93 351€ 92 119€ 71 133€ 58 371€ 210 714€ 100 810€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-82 257€ 85 749€ 1 298€ 275€ 5 341€ 9 760€ -7 725€ 9 542€ -21 936€ 21 936€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
17 628€ 30 266€ 29 021€ 24 355€ 20 091€ 17 712€ 20 578€ 19 490€ 4 532 859€ -2 477€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
556 348 € 246 237 € 250 063 € 294 816 € -23 580 € -181 372 € -359 838 € -365 737 € -12 499 € -606 661 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 507 200 € 1 223 473 € 1 091 599 € 1 116 303 € 596 549 € 355 753 € 90 020 € -83 166 € -59 462 € -50 942 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 729 € 7 520 € 7 542 € 2 037 € 1 203 € 1 200 € 160 € 6 € 11 € 27 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 729 € 7 520 € 7 541 € 2 037 € 1 203 € 1 200 € 160 € 6 € 11 € 25 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 729€ 7 520€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7 541€ 2 037€ 1 203€ 1 200€ 160€ 6€ 11€ 25€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
459 262 € 247 474 € 272 500 € 288 085 € 122 665 € 117 028 € 41 320 € 13 898 € 3 036 € 4 003 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
200 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
256 399 € 242 057 € 270 176 € 284 330 € 113 836 € 106 363 € 36 492 € 11 681 € 24 € 25 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
189 460€ 176 762€ 91 389€ 83 091€ 25 573€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
66 939€ 65 295€ 270 176€ 284 330€ 22 447€ 23 272€ 10 919€ 11 681€ 24€ 25€
52
O.
Kurzové straty
27€ 2 731€ 8€ 15€ 1 110€ 9€ 17€ 13€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 836€ 2 686€ 2 316€ 3 740€ 7 719€ 10 656€ 4 811€ 2 217€ 3 012€ 3 965€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-455 533 € -239 954 € -264 958 € -286 048 € -121 462 € -115 828 € -41 160 € -13 892 € -3 025 € -3 976 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
100 815 € 6 283 € -14 895 € 8 768 € -145 042 € -297 200 € -400 998 € -379 629 € -15 524 € -610 637 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
49 403 € 128 € 229 € 229 € 3 108 € 2 880 € 2 881 € 2 882 € -2 536 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
49 403€ 128€ 229€ 229€ 3 108€ 2 880€ 2 881€ 2 882€ 5€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 541€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
51 412 € 6 155 € -14 895 € 8 539 € -145 271 € -300 308 € -403 878 € -382 510 € -18 406 € -608 101 €