Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lohmann & Rauscher, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 733 226€ 6 193 400€ 6 083 648€ 5 788 254€ 5 177 412€ 4 646 332€ 4 317 779€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 744 965 € 6 222 589 € 6 122 083 € 5 833 127 € 5 189 989 € 4 769 743 € 4 317 767 € 4 209 081 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 733 226€ 6 193 400€ 6 083 648€ 5 788 254€ 5 177 412€ 4 632 332€ 4 271 759€ 4 160 234€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
14 000€ 23 500€ 23 425€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 500€ 15 750€ 2 250€ 7 133€ 26 665€ 9 258€ 14 333€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 739€ 13 689€ 22 685€ 42 623€ 5 444€ 96 746€ 13 250€ 11 089€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 527 645 € 5 648 797 € 4 214 829 € 6 027 264 € 5 192 710 € 4 825 342 € 3 979 976 € 3 962 313 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 036 359€ 4 641 149€ 4 405 010€ 4 134 099€ 3 704 122€ 3 223 349€ 2 724 225€ 2 856 096€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
43 904€ 44 745€ 58 188€ 56 771€ 36 798€ 58 516€ 58 247€ 55 199€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-724€ 3 160€ 1 642€ 5 271€
14
D.
Služby
596 709€ 575 958€ 579 417€ 589 064€ 542 056€ 558 728€ 527 431€ 524 408€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
573 645 € 453 911 € 422 759 € 429 046 € 406 009 € 397 546 € 411 532 € 420 422 €
16
E.1.
Mzdové náklady
421 622€ 335 748€ 312 432€ 310 901€ 300 912€ 293 904€ 305 788€ 307 577€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
141 344€ 114 234€ 105 905€ 108 455€ 100 995€ 98 270€ 100 706€ 107 503€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 679€ 3 929€ 4 422€ 9 690€ 4 102€ 5 372€ 5 038€ 5 342€
20
F.
Dane a poplatky
15 486€ 24 400€ 13 382€ 12 725€ 15 314€ 10 454€ 5 323€ 1 508€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
58 972€ 61 200€ 57 483€ 49 019€ 53 019€ 69 590€ 77 356€ 70 816€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
58 972€ 61 200€ 57 483€ 49 019€ 53 019€ 69 590€ 77 356€ 70 816€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 5 004€ 5 054€ 19 799€ 2 763€ 4 948€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
189 530€ -177 324€ -1 338 749€ 698 233€ 415 794€ 378 203€ 152 462€ 4 119€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 764€ 16 594€ 15 697€ 53 036€ 14 544€ 109 157€ 20 637€ 24 797€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 217 320 € 573 792 € 1 907 254 € -194 137 € -2 721 € -55 599 € 337 791 € 246 768 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 056 978 € 928 388 € 1 039 391 € 1 003 049 € 894 436 € 805 739 € 985 356 € 747 956 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
83 € 0 € 14 € 36 € 176 € 12 € 65 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 0 € 0 € 5 € 6 € 5 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 6€ 5€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
83€ 0€ 14€ 31€ 170€ 7€ 59€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 844 € 2 672 € 2 538 € 3 168 € 2 706 € 2 482 € 1 884 € 2 016 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
846 € 855 € 41 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
846€ 855€ 41€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
4€ 81€ 49€ 67€ 75€ 51€ 63€ 141€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 840€ 1 745€ 1 634€ 3 060€ 2 631€ 2 431€ 1 821€ 1 875€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 844 € -2 589 € -2 538 € -3 154 € -2 670 € -2 306 € -1 872 € -1 951 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 215 476 € 571 203 € 1 904 716 € -197 291 € -5 391 € -57 905 € 335 919 € 244 817 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
260 474 € 114 811 € 388 530 € 2 880 € 66 123 € -6 295 € 90 889 € 74 472 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
256 735€ 114 811€ 388 530€ 2 880€ 32 411€ 3 766€ 87 843€ 60 612€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
3 739€ 33 712€ -10 061€ 3 046€ 13 860€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
955 002 € 456 392 € 1 516 186 € -200 171 € -71 514 € -51 610 € 245 030 € 170 345 €