Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 801 903€ 2 199 534€ 2 333 337€ 2 185 430€ 2 079 180€ 2 075 267€ 2 012 684€ 2 002 868€ 1 945 724€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 946 112€ 1 629 865€ 1 751 439€ 1 672 976€ 1 630 871€ 1 511 230€ 1 403 614€ 1 384 024€ 1 377 856€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
855 791 € 569 669 € 581 898 € 512 454 € 448 309 € 564 037 € 609 070 € 618 844 € 567 868 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 851 € 4 155 € 9 419 € 16 334 € 2 581 € 2 494 € 2 302 € 7 784 € 6 760 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 851€ 4 155€ 9 419€ 16 334€ 2 581€ 2 494€ 2 302€ 7 784€ 6 760€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
335 083 € 283 445 € 298 377 € 268 773 € 251 753 € 225 234 € 196 759 € 229 238 € 229 956 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
27 862€ 37 681€ 33 207€ 25 882€ 37 562€ 24 118€ 23 839€ 48 259€ 32 380€
10
B.2
Služby
307 221€ 245 764€ 265 170€ 242 891€ 214 191€ 201 116€ 172 920€ 180 979€ 197 576€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
531 559 € 290 379 € 292 940 € 260 015 € 199 137 € 341 297 € 414 613 € 397 390 € 344 672 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
248 014 € 229 743 € 218 375 € 207 878 € 198 461 € 144 055 € 137 310 € 166 608 € 166 988 €
13
C.1
Mzdové náklady
165 366€ 168 333€ 158 386€ 151 515€ 142 883€ 106 088€ 101 667€ 122 721€ 126 811€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
60 138€ 56 858€ 55 860€ 52 969€ 51 905€ 35 456€ 33 812€ 40 589€ 37 013€
16
C.4
Sociálne náklady
22 510€ 4 552€ 4 129€ 3 394€ 3 673€ 2 511€ 1 831€ 3 298€ 3 164€
17
D
Dane a poplatky
310€ 940€ 413€ 268€ 387€ 329€ 639€ 1 391€ 1 256€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 309€ 2 702€ 1 507€ 789€ 3 041€ 6 799€ 7 112€ 10 421€ 19 802€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
917€ 2 417€ 24 633€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
23 816€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
794€ 28 412€ -44 557€ -65 852€ -44 269€ 75 589€ 95 801€ -6 486€ 60 435€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 209€ 20 541€ 4 562€ 6 557€ 1 350€ 4 728€ 169€ 951€ 4 411€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 325€ 19 044€ 17 627€ 13 062€ 8 337€ 6 531€ 5 167€ 3 775€ 13 578€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
265 016 € 30 079 € 104 137 € 111 344 € 34 530 € 115 139 € 168 753 € 222 632 € 87 841 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
1 920€ 2 785€ 2 451€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
5 025€ 584€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
0€ 32€ 74€ 60€ 36€
39
N
Nákladové úroky
0€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
408€ 70€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
30€ 171€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 094€ 940€ 856€ 896€ 683€ 760€ 695€ 733€ 620€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 094 € -940 € -856 € -896 € 859 € -5 823 € -1 205 € 2 112 € 2 038 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
263 922 € 29 139 € 103 281 € 110 448 € 35 389 € 109 316 € 167 548 € 224 744 € 89 879 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
59 540 € 10 350 € 29 390 € 29 819 € 10 940 € 26 937 € 37 829 € 71 390 € 21 565 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
79 496€ 12 447€ 33 169€ 28 715€ 16 503€ 32 915€ 40 965€ 72 233€ 22 185€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-19 956€ -2 097€ -3 779€ 1 104€ -5 563€ -5 978€ -3 136€ -843€ -620€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
204 382 € 18 789 € 73 891 € 80 629 € 24 449 € 82 379 € 129 719 € 153 354 € 68 314 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
263 922 € 29 139 € 103 281 € 110 448 € 35 389 € 109 316 € 167 548 € 224 744 € 89 879 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
204 382 € 18 789 € 73 891 € 80 629 € 24 449 € 82 379 € 129 719 € 153 354 € 68 314 €