Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 203 689€ 2 342 756€ 2 201 764€ 2 081 761€ 2 077 761€ 2 014 986€ 2 010 652€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 224 230 € 2 347 318 € 2 209 238 € 2 083 111 € 2 084 906 € 2 015 155 € 2 011 603 € 1 981 528 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 199 534€ 2 333 337€ 2 185 430€ 2 079 180€ 2 075 267€ 2 012 684€ 2 002 868€ 1 945 724€
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 155€ 9 419€ 16 334€ 2 581€ 2 494€ 2 302€ 7 784€ 6 760€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
917€ 2 417€ 24 633€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 541€ 4 562€ 6 557€ 1 350€ 4 728€ 169€ 951€ 4 411€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 194 151 € 2 243 181 € 2 097 894 € 2 048 581 € 1 969 767 € 1 846 402 € 1 788 971 € 1 893 687 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 629 865€ 1 751 439€ 1 672 976€ 1 630 871€ 1 511 230€ 1 403 614€ 1 384 024€ 1 377 856€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
37 681€ 33 207€ 25 882€ 37 562€ 24 118€ 23 839€ 48 259€ 32 380€
14
D.
Služby
245 764€ 265 170€ 242 891€ 214 191€ 201 116€ 172 920€ 180 979€ 197 576€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
229 743 € 218 375 € 207 878 € 198 461 € 144 055 € 137 310 € 166 608 € 166 988 €
16
E.1.
Mzdové náklady
168 333€ 158 386€ 151 515€ 142 883€ 106 088€ 101 667€ 122 721€ 126 811€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
56 858€ 55 860€ 52 969€ 51 905€ 35 456€ 33 812€ 40 589€ 37 013€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 552€ 4 129€ 3 394€ 3 673€ 2 511€ 1 831€ 3 298€ 3 164€
20
F.
Dane a poplatky
940€ 413€ 268€ 387€ 329€ 639€ 1 391€ 1 256€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 702€ 1 507€ 789€ 3 041€ 6 799€ 7 112€ 10 421€ 19 802€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 702€ 1 507€ 789€ 3 041€ 6 799€ 7 112€ 10 421€ 19 802€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
23 816€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
28 412€ -44 557€ -65 852€ -44 269€ 75 589€ 95 801€ -6 486€ 60 435€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
19 044€ 17 627€ 13 062€ 8 337€ 6 531€ 5 167€ 3 775€ 13 578€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
30 079 € 104 137 € 111 344 € 34 530 € 115 139 € 168 753 € 222 632 € 87 841 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
290 379 € 292 940 € 260 015 € 199 137 € 341 297 € 414 613 € 397 390 € 344 672 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 950 € 32 € 74 € 2 845 € 2 658 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
32 € 74 € 60 € 36 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
32€ 74€ 60€ 36€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
1 920€ 2 785€ 2 451€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
30€ 171€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
940 € 856 € 896 € 1 091 € 5 855 € 1 279 € 733 € 620 €
52
O.
Kurzové straty
408€ 70€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
5 025€ 584€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
940€ 856€ 896€ 683€ 760€ 695€ 733€ 620€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-940 € -856 € -896 € 859 € -5 823 € -1 205 € 2 112 € 2 038 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
29 139 € 103 281 € 110 448 € 35 389 € 109 316 € 167 548 € 224 744 € 89 879 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 350 € 29 390 € 29 819 € 10 940 € 26 937 € 37 829 € 71 390 € 21 565 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
12 447€ 33 169€ 28 715€ 16 503€ 32 915€ 40 965€ 72 233€ 22 185€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 097€ -3 779€ 1 104€ -5 563€ -5 978€ -3 136€ -843€ -620€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
18 789 € 73 891 € 80 629 € 24 449 € 82 379 € 129 719 € 153 354 € 68 314 €