Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DUAL PRODUCTION s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
35 546 038€ 31 702 457€ 29 386 101€ 27 529 250€ 25 372 352€ 24 047 809€ 22 388 800€ 22 261 612€ 20 535 679€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
35 551 688 € 31 765 621 € 29 396 708 € 27 529 324 € 25 372 370 € 24 050 840 € 22 393 460 € 22 264 350 € 20 535 584 € 18 983 513 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
181€ 550€ 552€ 736€ 1 102€ 5 915€ 644€
05
III.
Tržby z predaja služieb
35 546 038€ 31 702 457€ 29 385 920€ 27 528 700€ 25 371 800€ 24 047 073€ 22 387 698€ 22 255 697€ 20 534 940€ 18 983 513€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
18€ 588€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 650€ 63 164€ 10 607€ 74€ 2 443€ 4 660€ 2 738€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
35 164 556 € 31 521 970 € 28 997 211 € 27 190 470 € 25 062 556 € 23 813 178 € 22 083 627 € 22 072 277 € 20 494 179 € 18 955 748 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
138€ 415€ 406€ 584€ 752€ 5 305€ 484€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
673€ 284€ 728€ 803€ 2 008€ 1 908€ 2 077€ 48 477€ 10 978€ 2 922€
14
D.
Služby
35 061 577€ 31 464 244€ 28 944 441€ 27 112 994€ 24 961 082€ 23 656 704€ 21 909 437€ 21 824 962€ 20 134 159€ 18 629 172€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
96 633 € 56 470 € 47 473 € 74 639 € 93 904 € 152 149 € 169 503 € 190 511 € 170 698 € 116 725 €
16
E.1.
Mzdové náklady
69 030€ 40 325€ 34 113€ 53 419€ 67 531€ 110 091€ 122 081€ 138 629€ 123 405€ 83 885€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
24 338€ 14 222€ 11 454€ 18 518€ 23 532€ 38 004€ 42 703€ 47 731€ 43 121€ 29 781€
19
E.4.
Sociálne náklady
3 265€ 1 923€ 1 906€ 2 702€ 2 841€ 4 054€ 4 719€ 4 151€ 4 172€ 3 059€
20
F.
Dane a poplatky
33€ 2€ 2€ 8€ 10€ 16€ 6€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
166 662€ 200 004€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
166 662€ 200 004€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 228€ 854€ 416€ 684€ 3 459€ 1 062€ 1 030€ 571€ 608€ 6 014€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 412€ 118€ 4 015€ 935€ 1 695€ 769€ 820€ 2 441€ 10 574€ 905€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
387 132 € 243 651 € 399 497 € 338 854 € 309 814 € 237 662 € 309 833 € 192 073 € 41 405 € 27 765 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
483 788 € 237 929 € 440 794 € 415 038 € 408 856 € 388 613 € 476 534 € 382 868 € 389 963 € 351 419 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
209 € 1 303 € 3 335 € 3 080 € 2 585 € 2 013 € 2 059 € 95 € 64 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
209 € 1 303 € 3 335 € 3 080 € 2 585 € 2 013 € 2 059 € 95 € 64 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
209€ 1 303€ 3 335€ 3 080€ 2 585€ 2 013€ 2 059€ 95€ 64€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
895 € 1 158 € 582 € 439 € 461 € 677 € 1 491 € 21 540 € 21 512 € 4 339 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
20 000 € 20 000 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
20 000€ 20 000€
52
O.
Kurzové straty
11€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
884€ 1 158€ 582€ 439€ 461€ 677€ 1 491€ 1 540€ 1 512€ 4 339€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-895 € -949 € 721 € 2 896 € 2 619 € 1 908 € 522 € -19 481 € -21 417 € -4 275 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
386 237 € 242 702 € 400 218 € 341 750 € 312 433 € 239 570 € 310 355 € 172 592 € 19 988 € 23 490 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
86 598 € 7 465 € 142 245 € 73 946 € 87 364 € 65 723 € 89 025 € 39 122 € 4 522 € 5 458 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
86 223€ 14 996€ 142 245€ 73 946€ 87 364€ 65 723€ 89 025€ 39 122€ 4 522€ 5 458€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
375€ -7 531€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
299 639 € 235 237 € 257 973 € 267 804 € 225 069 € 173 847 € 221 330 € 133 470 € 15 466 € 18 032 €