Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OVB Allfinanz Slovensko a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
41 142 785€ 41 043 790€ 37 773 021€ 35 773 170€ 36 457 732€ 37 125 228€ 33 373 398€ 30 876 169€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
41 687 981 € 41 971 159 € 38 609 352 € 36 721 812 € 37 082 127 € 38 185 008 € 33 938 680 € 31 708 379 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
161 958€ 177 642€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
40 980 827€ 40 866 148€ 37 773 021€ 35 773 170€ 36 457 732€ 37 125 228€ 33 373 398€ 30 876 169€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 942€ 18 085€ 23 039€ 37 088€ 10 602€ 24 319€ 14 889€ 12 598€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
537 254€ 909 284€ 813 292€ 911 554€ 613 793€ 1 035 461€ 550 393€ 819 612€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
37 688 448 € 37 979 418 € 34 780 062 € 33 115 027 € 32 933 939 € 34 147 757 € 30 978 645 € 28 542 876 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
169 561€ 172 680€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
267 731€ 376 089€ 367 603€ 346 875€ 335 769€ 450 486€ 427 935€ 395 199€
13
C.
Opravné položky k zásobám
9 836€ 8 715€ -218€ -361€ 1 121€ -2 776€ 428€ -11 302€
14
D.
Služby
32 494 070€ 32 758 806€ 30 442 080€ 29 183 895€ 28 955 265€ 29 874 531€ 26 511 397€ 24 799 664€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 555 627 € 3 408 060 € 3 010 434 € 2 670 320 € 2 678 580 € 2 651 913 € 2 518 758 € 2 414 998 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 602 005€ 2 512 337€ 2 183 792€ 1 955 831€ 2 036 305€ 2 009 004€ 1 920 468€ 1 822 950€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
890 342€ 831 650€ 756 669€ 663 088€ 595 296€ 580 108€ 551 689€ 552 774€
19
E.4.
Sociálne náklady
63 280€ 64 073€ 69 973€ 51 401€ 46 979€ 62 801€ 46 601€ 39 274€
20
F.
Dane a poplatky
54 882€ 52 173€ 28 499€ 12 297€ 14 275€ 11 672€ 13 130€ 15 019€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
553 110€ 558 138€ 472 079€ 413 404€ 293 722€ 498 319€ 1 007 271€ 403 768€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
553 110€ 558 138€ 472 079€ 413 404€ 293 722€ 498 319€ 1 007 271€ 403 768€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 409€ 13 541€ 22 219€ 19 009€ 16 729€ 22 098€ 16 858€ 24 157€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
98 729€ 41 176€ 19 903€ 55 961€ 175 422€ 213 603€ 87 238€ 98 500€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
475 493€ 590 040€ 417 463€ 413 627€ 463 056€ 427 911€ 395 630€ 402 873€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 999 533 € 3 991 741 € 3 829 290 € 3 606 785 € 4 148 188 € 4 037 251 € 2 960 035 € 3 165 503 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 201 587 € 7 727 500 € 6 963 556 € 6 242 761 € 7 165 577 € 6 802 987 € 6 433 638 € 5 692 608 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 934 € 8 346 € 7 032 € 11 494 € 22 762 € 19 829 € 26 144 € 36 306 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 9 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
3 579 € 6 273 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
3 579€ 6 273€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 914 € 8 344 € 7 008 € 11 494 € 13 752 € 19 828 € 22 496 € 30 018 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7 914€ 8 344€ 7 008€ 11 494€ 13 752€ 19 828€ 22 496€ 30 018€
42
XII.
Kurzové zisky
20€ 2€ 24€ 0€ 10€ 1€ 69€ 15€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
15 535 € 14 216 € 14 555 € 15 060 € 27 536 € 24 462 € -988 700 € 30 610 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 8 299€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ -900€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-1 135€ -1 028 028€ -20 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 052 € 3 825 € 4 035 € 4 081 € 9 072 € 12 625 € 27 603 € 39 550 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 052€ 3 825€ 4 035€ 4 081€ 9 072€ 12 625€ 27 603€ 39 550€
52
O.
Kurzové straty
216€ 72€ 336€ 472€ 393€ 860€ 74€ 52€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 267€ 10 319€ 10 184€ 10 507€ 10 907€ 11 877€ 11 651€ 11 008€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 601 € -5 870 € -7 523 € -3 566 € -4 774 € -4 633 € 1 014 844 € 5 696 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 991 932 € 3 985 871 € 3 821 767 € 3 603 219 € 4 143 414 € 4 032 618 € 3 974 879 € 3 171 199 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
870 539 € 942 323 € 892 415 € 860 404 € 1 090 508 € 996 489 € 640 727 € 908 735 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
864 719€ 1 040 466€ 979 818€ 778 904€ 992 028€ 1 212 748€ 790 236€ 818 581€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
5 820€ -98 143€ -87 403€ 81 500€ 98 480€ -216 259€ -149 509€ 90 154€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 121 393 € 3 043 548 € 2 929 352 € 2 742 815 € 3 052 906 € 3 036 129 € 3 334 152 € 2 262 464 €