Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PosAm, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
29 879 928€ 30 120 083€ 29 378 814€ 26 429 146€ 28 145 838€ 43 514 400€ 47 268 792€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
30 680 946 € 30 966 136 € 30 250 259 € 27 410 488 € 28 915 843 € 43 998 163 € 47 696 208 € 37 092 336 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 802 257€ 3 193 051€ 4 128 300€ 3 175 064€ 5 822 143€ 10 648 296€ 17 920 736€ 14 823 853€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
23 909 956€ 26 747 999€ 25 068 694€ 23 115 739€ 22 197 526€ 32 700 420€ 29 187 283€ 21 495 412€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
767 649€ 814 669€ 837 568€ 933 181€ 730 989€ 403 840€ 436 974€ 597 255€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
24 714€ 31 384€ 33 877€ 48 161€ 39 016€ 79 923€ 11 329€ 21 926€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
176 370€ 179 033€ 181 820€ 138 343€ 126 169€ 165 684€ 139 886€ 153 890€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
30 499 970 € 29 030 509 € 28 661 196 € 25 257 385 € 25 985 804 € 40 642 395 € 44 410 183 € 33 942 495 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 635 282€ 2 651 832€ 3 261 074€ 2 523 808€ 4 916 704€ 9 725 751€ 17 020 959€ 13 689 339€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
696 707€ 925 889€ 714 939€ 538 024€ 486 663€ 596 150€ 542 919€ 548 424€
13
C.
Opravné položky k zásobám
629€ 7 534€ 28 559€ 439€ 1 178€ 3 926€ 5 842€ 5 104€
14
D.
Služby
10 770 695€ 11 766 152€ 10 807 784€ 9 818 963€ 9 035 776€ 17 471 527€ 14 904 728€ 8 070 230€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 434 327 € 11 994 746 € 12 304 873 € 11 313 799 € 10 542 757 € 11 055 495 € 10 843 300 € 10 651 984 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 017 136€ 8 757 403€ 8 960 837€ 8 202 061€ 7 807 290€ 8 338 769€ 8 159 703€ 8 022 178€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 147 829€ 3 014 011€ 3 106 905€ 2 928 025€ 2 581 289€ 2 566 170€ 2 523 452€ 2 468 409€
19
E.4.
Sociálne náklady
269 362€ 223 332€ 237 131€ 183 713€ 154 178€ 150 556€ 160 145€ 161 397€
20
F.
Dane a poplatky
20 862€ 22 937€ 23 407€ 23 057€ 29 312€ 24 567€ 33 354€ 30 348€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 298 157€ 1 339 726€ 1 213 084€ 982 096€ 848 393€ 943 964€ 1 008 273€ 860 533€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 298 157€ 1 339 726€ 1 213 084€ 982 096€ 848 393€ 927 225€ 923 904€ 860 533€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 739€ 84 369€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 028€ 16 251€ 11 097€ 10 981€ 2 814€ 23 874€ 2 796€ 13 514€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 878€ 840€ 9 906€ 1 487€ 49€ 24 194€ 5 755€ 899€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
640 161€ 304 602€ 286 473€ 44 731€ 122 158€ 772 947€ 42 257€ 72 120€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
180 976 € 1 935 627 € 1 589 063 € 2 153 103 € 2 930 039 € 3 355 768 € 3 286 025 € 3 149 841 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 376 549 € 15 404 312 € 15 222 206 € 14 342 750 € 14 310 337 € 15 955 202 € 15 070 545 € 14 603 423 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 182 096 € 1 092 745 € 1 456 € 10 717 € 10 709 € 24 307 € 15 751 € 12 498 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
1 172 351 € 1 090 915 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
1 172 351€ 1 090 915€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
100 € 6 371 € 8 432 € 19 456 € 9 558 € 6 867 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
100€ 6 371€ 8 432€ 19 456€ 9 558€ 6 867€
42
XII.
Kurzové zisky
9 745€ 1 730€ 1 456€ 4 346€ 2 277€ 4 851€ 6 189€ 5 629€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 4€ 2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
20 132 € 10 410 € 8 118 € 12 933 € 9 147 € 13 223 € 11 841 € 16 741 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 57 € 1 560 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 57€ 1 560€
52
O.
Kurzové straty
11 302€ 2 952€ 2 247€ 7 593€ 4 000€ 7 483€ 5 056€ 7 852€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 830€ 7 458€ 5 871€ 5 340€ 5 147€ 5 740€ 6 728€ 7 329€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 161 964 € 1 082 335 € -6 662 € -2 216 € 1 562 € 11 084 € 3 910 € -4 243 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 342 940 € 3 017 962 € 1 582 401 € 2 150 887 € 2 931 601 € 3 366 852 € 3 289 935 € 3 145 598 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-2 637 € 264 336 € 272 793 € 519 624 € 723 010 € 809 306 € 798 074 € 805 946 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
278 453€ 470 416€ 427 940€ 471 834€ 1 001 447€ 783 355€ 839 119€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 637€ -14 117€ -197 623€ 91 684€ 251 176€ -192 141€ 14 719€ -33 173€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 345 577 € 2 753 626 € 1 309 608 € 1 631 263 € 2 208 591 € 2 557 546 € 2 491 861 € 2 339 652 €