Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Up Slovensko, s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 592 893€ 8 334 154€ 13 108 838€ 12 500 894€ 12 656 278€ 13 206 537€ 13 673 647€ 14 667 294€ 13 030 387€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 238 432 € 8 542 680 € 13 135 793 € 12 948 813 € 12 745 076 € 13 265 027 € 13 718 841 € 13 328 563 € 11 877 769 € 9 353 684 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 885 695€ 1 352 568€ 140 725€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 225 085€ 6 220 415€ 11 230 730€ 11 854 841€ 12 179 031€ 12 448 649€ 12 790 514€ 12 545 415€ 11 274 017€ 8 854 991€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
223 805€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 760€ 728€ 3 195€ 1 047€ 1 203€ 4 130€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 009 587€ 435 842€ 549 300€ 728 395€ 564 842€ 816 378€ 928 327€ 783 148€ 603 752€ 494 563€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 466 278 € 9 158 675 € 11 887 501 € 9 971 265 € 9 174 982 € 8 312 215 € 8 101 708 € 8 462 183 € 6 943 363 € 6 020 223 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 835 717€ 1 296 585€ 138 310€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
34 825€ 929 090€ 1 233 554€ 1 455 541€ 1 584 011€ 1 464 742€ 1 526 182€ 1 494 460€ 1 431 095€ 1 289 264€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-11 443€ 2 379€ -1 860€ 7 440€ 3 867€ 1 255€
14
D.
Služby
1 962 338€ 2 748 424€ 3 628 069€ 3 634 540€ 3 637 471€ 3 137 020€ 3 119 797€ 2 911 370€ 2 577 170€ 2 226 951€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 795 724 € 2 874 689 € 4 712 839 € 4 205 808 € 3 449 740 € 3 332 877 € 3 264 158 € 2 730 289 € 2 656 154 € 2 387 192 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 186 442€ 1 937 049€ 3 176 249€ 2 858 618€ 2 518 445€ 2 262 561€ 2 103 861€ 1 884 698€ 1 819 413€ 1 655 070€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
464 146€ 779 527€ 1 274 225€ 1 190 472€ 1 053 662€ 926 937€ 825 912€ 740 970€ 717 685€ 645 294€
19
E.4.
Sociálne náklady
145 136€ 158 113€ 262 365€ 156 718€ -122 367€ 143 379€ 334 385€ 104 621€ 119 056€ 86 828€
20
F.
Dane a poplatky
4 896€ 3 935€ 4 422€ 4 359€ 4 151€ 4 187€ 4 198€ 3 935€ 4 123€ 4 095€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
184 040€ 434 687€ 601 796€ 336 646€ 281 680€ 203 758€ 153 676€ 78 408€ 87 093€ 75 479€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
184 040€ 434 687€ 510 244€ 336 646€ 281 680€ 211 260€ 120 966€ 78 408€ 87 093€ 75 479€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
91 552€ -7 502€ 32 710€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
124€ 7 352€ 71€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
46 535€ 33 245€ -4 255€ 5 324€ -128€ 14 945€ 4 063€ 14 756€ -957€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
484 331€ 285 598€ 369 639€ 200 316€ 224 048€ 167 380€ 20 612€ 1 232 218€ 169 105€ 36 873€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-227 846 € -615 995 € 1 248 292 € 2 977 548 € 3 570 094 € 4 952 812 € 5 617 133 € 4 866 380 € 4 934 406 € 3 333 461 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 227 922 € 2 592 879 € 6 425 090 € 6 990 980 € 6 968 992 € 7 844 508 € 8 146 395 € 8 132 145 € 7 261 885 € 5 337 521 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 741 € 4 905 476 € 748 210 € 797 080 € 2 041 373 € 845 205 € 910 466 € 1 601 168 € 1 265 987 € 1 754 101 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
675 584€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32 130 € 2 192 € 44 014 € 41 145 € 50 464 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
32 130€ 2 192€ 44 014€ 41 145€ 50 464€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
2 622 € 594 398 € 152 735 € 248 312 € 2 025 778 € 277 485 € 336 425 € 514 967 € 639 756 € 562 377 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
2 622€ 594 398€ 152 735€ 248 312€ 2 025 778€ 277 485€ 336 425€ 514 967€ 639 756€ 562 377€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
119 € 1 € 563 344 € 546 576 € 15 558 € 567 720 € 574 041 € 1 042 167 € 585 086 € 465 649 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
563 341€ 546 575€ 15 554€ 567 720€ 570 658€ 1 035 028€ 485 022€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
119€ 1€ 3€ 1€ 4€ 3 383€ 7 139€ 100 064€ 465 649€
42
XII.
Kurzové zisky
1€ 37€ 20€ 27€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 311 077€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
28 001 € 29 529 € 20 689 € 17 333 € 28 446 € 31 626 € 26 637 € 48 937 € 27 894 € 770 091 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
675 584€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
27 064 € 21 479 € 3 143 € 986 € 582 € 996 € 1 367 € 471 € 1 € 1 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
26 384€ 18 590€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
680€ 2 889€ 3 143€ 986€ 582€ 996€ 1 367€ 471€ 1€ 1€
52
O.
Kurzové straty
141€ 259€ 316€ 3 476€ 436€ 27€ 113€ 117€ 151€ 69 979€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
796€ 7 791€ 17 230€ 12 871€ 27 428€ 30 603€ 25 157€ 48 349€ 27 742€ 24 527€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-25 260 € 4 875 947 € 727 521 € 779 747 € 2 012 927 € 813 579 € 883 829 € 1 552 231 € 1 238 093 € 984 010 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-253 106 € 4 259 952 € 1 975 813 € 3 757 295 € 5 583 021 € 5 766 391 € 6 500 962 € 6 418 611 € 6 172 499 € 4 317 471 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-31 074 € 962 971 € 499 504 € 750 724 € 1 287 330 € 1 295 835 € 1 470 106 € 1 697 917 € 1 409 034 € 1 005 330 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
127 693€ 46 998€ 641 399€ 692 651€ 1 000 562€ 1 506 224€ 1 516 128€ 1 822 746€ 1 419 968€ 1 013 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-158 767€ 915 973€ -141 895€ 58 073€ 286 768€ -210 389€ -46 022€ -124 829€ -10 934€ -8 550€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-222 032 € 3 296 981 € 1 476 309 € 3 006 571 € 4 295 691 € 4 470 556 € 5 030 856 € 4 720 694 € 4 763 465 € 3 312 141 €