Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COMPAREX Slovakia spol. s r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2019
31.12.2019
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 661 952€ 2 615 141€ 1 665 917€ 2 682 837€ 2 447 223€ 1 467 360€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 658 670 € 2 615 460 € 1 671 575 € 2 696 234 € 2 053 835 € 1 470 653 € 2 792 939 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 499 579€ 2 198 203€ 1 255 962€ 2 379 837€ 1 658 153€ 1 035 464€ 2 119 329€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
146 435€ 416 938€ 409 955€ 303 000€ 394 535€ 431 896€ 617 523€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 500€ 975€ 50 093€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 156€ 319€ 5 658€ 13 397€ 1 147€ 2 318€ 5 994€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 622 454 € 2 512 898 € 1 716 756 € 2 693 795 € 2 124 619 € 1 498 885 € 2 939 401 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 377 922€ 2 032 412€ 1 166 629€ 2 129 512€ 1 545 768€ 960 255€ 1 902 538€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 392€ 4 210€ 5 367€ 8 736€ 8 076€ 1 464€ 4 150€
13
C.
Opravné položky k zásobám
6 003€ -253€ -435€ -12 392€ -208€
14
D.
Služby
53 162€ 327 864€ 359 668€ 307 037€ 423 097€ 378 014€ 542 534€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
174 600 € 116 978 € 173 282 € 211 732 € 152 966 € 134 392 € 405 472 €
16
E.1.
Mzdové náklady
119 453€ 80 498€ 121 284€ 151 891€ 105 496€ 88 756€ 278 492€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
50 567€ 31 117€ 46 431€ 53 920€ 41 715€ 39 768€ 100 133€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 580€ 5 363€ 5 567€ 5 921€ 5 755€ 5 868€ 26 847€
20
F.
Dane a poplatky
531€ 383€ 464€ 369€ 465€ 654€ 2 202€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 832€ 557€ 3 289€ 35 908€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 832€ 557€ 3 289€ 35 908€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 344€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 015€ 24 491€ 11 599€ 36 844€ 6 639€ 21 025€ 40 253€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
36 216 € 102 562 € -45 181 € 2 439 € -70 784 € -28 232 € -146 462 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
211 538 € 244 652 € 134 506 € 237 987 € 88 139 € 127 835 € 287 630 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 281 € 4 512 € 1 937 € 2 425 € 7 800 € 2 862 € 20 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
884 € 1 404 € 3 € 14 € 22 € 20 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 404€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
884€ 3€ 14€ 22€ 20€
42
XII.
Kurzové zisky
2 397€ 3 108€ 1 937€ 1 024€ 7 786€ 2 838€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
1 398€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 047 € 2 076 € 13 499 € 6 990 € 36 199 € 17 779 € 19 132 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
367 € 5 717 € 5 067 € 6 084 € 15 108 € 11 760 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
367€ 5 717€ 5 067€ 6 084€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
15 108€ 11 760€
52
O.
Kurzové straty
3 078€ 462€ 6 492€ 770€ 28 735€ 1 399€ 5 684€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
969€ 1 247€ 1 290€ 1 153€ 1 380€ 1 272€ 1 688€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-766 € 2 436 € -11 562 € -4 565 € -28 399 € -14 917 € -19 112 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
35 450 € 104 998 € -56 743 € -2 126 € -99 183 € -43 149 € -165 574 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 105 € 7 288 € 588 € -4 983 € 3 933 € 10 906 € 35 603 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
16 533€ 2 880€ 2 880€ 2 883€ 2 884€ 4€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
10 105€ -9 245€ -2 292€ -7 863€ 1 050€ 8 022€ 35 599€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
25 345 € 97 710 € -57 331 € 2 857 € -103 116 € -54 055 € -201 177 €