Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Elster s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
115 397 375€ 102 974 751€ 97 538 912€ 127 779 557€ 171 685 293€ 142 976 230€ 110 089 201€ 110 671 795€ 102 282 555€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
119 406 007 € 104 870 359 € 98 108 246 € 129 504 322 € 177 003 289 € 146 762 369 € 112 108 166 € 111 681 016 € 106 373 139 € 132 924 371 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
16 094 582€ 10 682 648€ 7 188 186€ 10 731 754€ 10 981 242€ 6 555 044€ 6 292 257€ 7 523 524€ 7 982 583€ 5 578 910€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
95 889 150€ 91 293 797€ 89 511 516€ 116 690 088€ 160 064 603€ 135 348 882€ 102 832 937€ 102 216 985€ 93 166 852€ 123 228 887€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 413 643€ 998 306€ 839 210€ 357 715€ 639 448€ 1 072 304€ 964 007€ 931 286€ 910 695€ 760 776€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
639 886€ 657 138€ -1 386 114€ -906 624€ -182 457€ -127 079€ 82 929€ 270 218€ -813 225€ 1 816 605€
07
V.
Aktivácia
1 308 698€ 222 542€ 321 990€ 458 516€ 131 053€ 139 968€ 79 805€ 112 328€ 126 267€ 169 285€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
765 285€ 152 253€ 221 931€ 393 551€ 2 590 745€ 2 929 157€ 105 036€ 159 165€ 234 669€ 804 585€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 294 763€ 863 675€ 1 411 527€ 1 779 322€ 2 778 655€ 844 093€ 1 751 195€ 467 510€ 4 765 298€ 565 323€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
112 430 501 € 98 689 426 € 92 389 271 € 122 928 444 € 163 310 497 € 144 066 046 € 100 958 511 € 92 894 029 € 94 388 904 € 137 860 735 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
18 138 479€ 9 751 211€ 6 378 309€ 10 218 283€ 9 475 271€ 5 588 771€ 5 678 184€ 5 941 241€ 5 673 710€ 4 120 347€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
60 287 270€ 58 906 733€ 47 666 728€ 66 502 403€ 96 557 849€ 89 448 053€ 62 428 329€ 60 088 952€ 54 467 905€ 78 612 565€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-262 805€ 121 387€ -623 312€ -684 758€ 640 084€ 596 503€ -302 507€ 167 640€ 146 033€ 358 932€
14
D.
Služby
12 298 814€ 10 325 050€ 11 534 385€ 14 483 439€ 15 741 274€ 12 151 306€ 7 112 686€ 1 888 599€ 5 589 945€ 6 625 292€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
13 909 688 € 13 257 822 € 14 980 401 € 17 593 064 € 17 682 063 € 10 693 556 € 7 885 956 € 7 379 331 € 7 300 021 € 9 523 878 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 520 057€ 9 163 996€ 9 857 671€ 11 949 080€ 12 226 785€ 7 666 223€ 5 646 684€ 5 242 084€ 5 233 253€ 6 663 250€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 10 000€ 10 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 532 819€ 3 295 647€ 3 623 586€ 4 256 375€ 4 352 826€ 2 722 678€ 1 978 599€ 1 871 526€ 1 820 730€ 2 454 843€
19
E.4.
Sociálne náklady
856 812€ 798 179€ 1 499 144€ 1 387 609€ 1 102 452€ 304 655€ 260 673€ 265 721€ 236 038€ 395 785€
20
F.
Dane a poplatky
94 142€ 79 996€ 60 130€ 68 060€ 69 402€ 63 382€ 66 433€ 67 325€ 70 201€ 85 012€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 571 537€ 3 547 024€ 4 309 007€ 5 246 526€ 5 355 363€ 10 270 978€ 4 183 542€ 3 375 692€ 3 421 140€ 3 459 495€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 571 537€ 3 768 609€ 4 405 358€ 4 917 401€ 5 138 703€ 10 270 978€ 4 023 495€ 3 599 942€ 3 187 228€ 3 549 857€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-221 585€ -96 351€ 329 125€ 216 660€ 0€ 160 047€ -224 250€ 233 912€ -90 362€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
560 610€ 8 771€ 123 270€ 602 386€ 2 144 415€ 2 908 039€ 116 841€ 153 047€ 225 063€ 770 802€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-1 843 572€ -10 081€ -41 453€ -42 610€ 3 259 130€ -14 246€ 67 677€ 1 311€ -20 146€ 1 727€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 676 338€ 2 701 513€ 8 001 806€ 8 941 651€ 12 385 646€ 12 359 704€ 13 721 370€ 13 830 891€ 17 515 032€ 34 302 685€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 975 506 € 6 180 933 € 5 718 975 € 6 575 878 € 13 692 792 € 2 696 323 € 11 149 655 € 18 786 987 € 11 984 235 € -4 936 364 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
26 884 201 € 24 750 050 € 31 518 678 € 36 812 082 € 49 219 411 € 35 204 486 € 35 335 243 € 42 967 909 € 35 495 579 € 41 837 327 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
367 190 € 70 149 € 129 650 € 65 199 € 183 811 € 166 619 € 405 533 € 486 306 € 5 376 031 € 3 265 372 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 4 094 640€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
52 157 € 96 202 € 24 706 € 1 641 € 27 485 € 2 018 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
52 157€ 96 202€ 24 703€ 1 629€ 27 472€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 3€ 12€ 13€ 2 018€
42
XII.
Kurzové zisky
315 033€ 70 149€ 129 650€ 65 199€ 154 922€ 46 797€ 294 768€ 347 995€ 352 046€ 418 398€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
28 889€ 23 620€ 86 059€ 136 670€ 20 468€ 8 470€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 881 392€ 2 836 486€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
511 358 € 178 852 € 279 704 € 241 442 € 394 868 € 439 203 € 425 270 € 482 997 € 4 317 080 € 577 142 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 4 094 640€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
893€ -997€ 227€ -1 003€ 0€ 401€ 1 257€ 1 307€ -443€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
51 € 2 € 2 € 1 558 € 1 427 € 74 266 € 26 342 € 4 610 € 95 863 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 71 972€ 25 205€ 4 610€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
51€ 2€ 2€ 1 558€ 1 427€ 2 294€ 1 137€ 95 863€
52
O.
Kurzové straty
445 581€ 165 918€ 239 164€ 222 865€ 377 594€ 373 837€ 133 969€ 285 112€ 196 491€ 452 910€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
59 880€ -374€ 30 899€ 5 615€ 51 697€ 205 007€ 148 055€ 8 764€ 12 430€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 897€ 12 364€ 10 636€ 12 733€ 16 719€ 12 242€ 11 627€ 22 231€ 11 268€ 16 382€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-144 168 € -108 703 € -150 054 € -176 243 € -211 057 € -272 584 € -19 737 € 3 309 € 1 058 951 € 2 688 230 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 831 338 € 6 072 230 € 5 568 921 € 6 399 635 € 13 481 735 € 2 423 739 € 11 129 918 € 18 790 296 € 13 043 186 € -2 248 134 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 791 227 € 1 455 206 € 1 365 795 € 1 688 839 € 3 704 223 € 1 895 276 € 2 551 150 € 4 195 291 € 2 848 250 € 2 523 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 309 038€ 1 270 018€ 973 449€ 1 449 610€ 4 834 181€ 1 331 563€ 3 466 655€ 2 955 825€ 2 911 639€ -5 982€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
482 189€ 185 188€ 392 346€ 239 229€ -1 129 958€ 563 713€ -915 505€ 1 239 466€ -63 389€ 8 505€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 040 111 € 4 617 024 € 4 203 126 € 4 710 796 € 9 777 512 € 528 463 € 8 578 768 € 14 595 005 € 10 194 936 € -2 250 657 €