Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
58 899 145 € 59 922 264 € 60 169 868 € 59 398 159 € 58 283 249 € 52 488 672 € 51 788 990 € 51 481 252 € 49 909 487 € 48 936 731 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
56 482 368 € 56 743 800 € 56 948 578 € 56 517 568 € 55 584 129 € 49 934 742 € 49 187 200 € 48 883 399 € 46 982 304 € 46 043 767 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
255 056 € 270 921 € 316 369 € 487 650 € 534 056 € 683 956 € 619 919 € 618 573 € 401 451 € 432 844 €
012
A.II.1
Pozemky
86 739€ 55 274€ 55 274€ 55 274€ 308 373€ 308 373€ 303 117€ 289 095€ 46 472€ 46 472€
013
A.II.2
Stavby
84 119€ 107 490€ 133 630€ 159 770€ 185 913€ 212 810€ 239 723€ 266 636€ 293 549€ 338 810€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 747€ 5 174€ 6 416€ 7 658€ 8 900€ 10 142€ 11 384€ 12 626€ 13 868€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
30 870€ 30 870€ 30 870€ 30 870€ 30 870€ 30 870€ 30 870€ 30 870€ 30 870€ 30 870€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
46 581€ 72 113€ 90 179€ 234 078€ 121 761€ 34 825€ 19 346€ 16 692€ 16 692€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
56 227 312 € 56 472 879 € 56 632 209 € 56 029 918 € 55 050 073 € 49 250 786 € 48 567 281 € 48 264 826 € 46 580 853 € 45 610 923 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
56 171 612€ 56 417 179€ 56 576 509€ 55 974 218€ 54 994 373€ 49 195 086€ 48 511 581€ 48 209 126€ 46 525 153€ 45 555 223€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 416 777 € 3 178 464 € 3 221 290 € 2 880 591 € 2 699 120 € 2 553 793 € 2 602 591 € 2 597 500 € 2 927 183 € 2 892 964 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
209 023 € 217 324 € 332 206 € 314 633 € 132 011 € 3 865 € 3 865 € 3 865 € 3 865 € 3 865 €
039
B.I.5
Tovar
209 023€ 217 324€ 332 206€ 314 633€ 132 011€ 3 865€ 3 865€ 3 865€ 3 865€ 3 865€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
670 389 € 1 614 396 € 1 614 396 € 1 614 396 € 1 614 396 € 1 606 960 € 1 822 857 € 1 812 346 € 1 887 875 € 1 408 485 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
667 196 € 720 429 € 720 429 € 720 429 € 720 429 € 720 429 € 720 429 € 720 801 € 833 242 € 833 242 €
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
667 196€ 720 429€ 720 429€ 720 429€ 720 429€ 720 429€ 720 429€ 720 801€ 833 242€ 833 242€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
3 193€ 893 967€ 893 967€ 893 967€ 893 967€ 886 531€ 1 102 428€ 1 091 545€ 1 054 633€ 575 243€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 312 331 € 459 345 € 474 417 € 430 898 € 438 969 € 443 349 € 329 908 € 178 857 € 330 576 € 700 770 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
69 251 € 69 056 € 114 052 € 63 928 € 79 057 € 72 770 € 78 090 € 79 277 € 230 941 € 601 190 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 840€ 3 955€ 103€ 123€ 156€ 176€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
64 411€ 65 101€ 113 949€ 63 805€ 78 901€ 72 594€ 78 090€ 79 277€ 230 941€ 601 190€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
30 377€ 11 469€ 12 807€ 55€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 243 080€ 359 912€ 360 365€ 366 970€ 359 912€ 359 110€ 239 011€ 99 580€ 99 580€ 99 580€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
225 034 € 887 399 € 800 271 € 520 664 € 513 744 € 499 619 € 445 961 € 602 432 € 704 867 € 779 844 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 162€ 559€ 766€ 964€ 871€ 365€ 420€ 401€ 1 024€ 1 184€
073
B.V.2.
Účty v bankách
223 872€ 886 840€ 799 505€ 519 700€ 512 873€ 499 254€ 445 541€ 602 031€ 703 843€ 778 660€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 137 € -801 € 353 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
137€ 6€ 353€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
-807€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
58 899 145 € 59 922 264 € 60 169 868 € 59 398 159 € 58 283 249 € 52 488 672 € 51 788 990 € 51 481 252 € 49 909 487 € 48 936 731 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
56 444 643 € 56 627 642 € 56 780 603 € 55 995 343 € 54 984 920 € 51 848 312 € 51 161 307 € 50 834 073 € 49 217 903 € 48 239 559 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
11 463 € 11 463 € 11 463 € 11 463 € 11 463 € 11 463 € 11 463 € 6 640 € 6 640 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
11 463€ 11 463€ 11 463€ 11 463€ 11 463€ 11 463€ 11 463€ 6 640€ 6 640€ 6 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
60 562 € 60 562 € 60 562 € 60 562 € 60 562 € 60 562 € 60 562 € 60 562 € 60 562 € 60 562 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
60 562€ 60 562€ 60 562€ 60 562€ 60 562€ 60 562€ 60 562€ 60 562€ 60 562€ 60 562€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
24 646 876 € 24 892 442 € 25 051 773 € 24 449 482 € 23 469 637 € 20 336 190 € 19 652 685 € 19 350 230 € 17 666 257 € 16 696 327 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
24 646 876€ 24 892 442€ 25 051 773€ 24 449 482€ 23 469 637€ 20 336 190€ 19 652 685€ 19 350 230€ 17 666 257€ 16 696 327€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
31 163 176 € 31 656 805 € 31 473 836 € 31 443 259 € 31 440 097 € 31 436 597 € 31 416 642 € 31 363 861 € 31 476 032 € 31 459 544 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
31 163 176€ 31 656 805€ 31 473 836€ 31 443 259€ 31 440 097€ 31 436 597€ 31 416 642€ 31 363 861€ 31 476 032€ 31 459 544€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
562 566 € 6 370 € 182 969 € 30 577 € 3 161 € 3 500 € 19 955 € 52 780 € 8 412 € 16 487 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 454 502 € 3 294 622 € 3 389 265 € 3 402 816 € 3 298 329 € 640 360 € 627 683 € 647 179 € 691 584 € 697 172 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
0 €
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 440 598 € 3 280 718 € 3 369 381 € 3 320 008 € 3 285 689 € 627 720 € 615 043 € 634 539 € 678 944 € 684 532 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
606 394 € 605 510 € 684 897 € 616 214 € 613 527 € 622 475 € 604 192 € 607 468 € 662 100 € 665 120 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 4 089€ 6 531€ 6 379€ 6 630€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
606 394€ 605 510€ 680 808€ 609 683€ 607 148€ 615 845€ 604 192€ 607 468€ 662 100€ 665 120€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 736 172€ 2 665 844€ 2 665 844€ 2 665 844€ 2 665 844€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
18 032€ 9 364€ 18 640€ 37 950€ 6 318€ 5 245€ 10 851€ 27 071€ 16 844€ 19 412€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
80 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
13 904 € 13 904 € 19 884 € 82 808 € 12 640 € 12 640 € 12 640 € 12 640 € 12 640 € 12 640 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
13 904€ 13 904€ 19 884€ 82 808€ 12 640€ 12 640€ 12 640€ 12 640€ 12 640€ 12 640€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 €