Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
273 775€ 296 613€ 975 423€ 284 807€ 122 277€ 114 674€ 131 656€ 178 950€ 140 955€ 140 723€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
817 142 € 272 027 € 950 649 € 260 218 € 100 764 € 98 445 € 108 848 € 141 926 € 140 831 € 143 234 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
170 623€ 221 040€ 911 055€ 195 025€
05
III.
Tržby z predaja služieb
59 733€ 50 987€ 39 330€ 65 193€ 97 585€ 98 203€ 108 648€ 140 626€ 140 831€ 140 723€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 178€ 200€ 200€ 1 300€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
586 786€ 264€ 1€ 42€ 2 511€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
278 738 € 290 341 € 760 648 € 227 867 € 121 162 € 109 394 € 106 262 € 108 930 € 124 847 € 137 183 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
126 200€ 212 705€ 678 981€ 136 933€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
6 538€ 4 400€ 3 643€ 4 937€ 7 846€ 7 034€ 6 744€ 8 944€ 8 901€ 8 229€
14
D.
Služby
118 443€ 43 229€ 47 450€ 56 254€ 61 518€ 70 702€ 66 805€ 68 768€ 66 619€ 68 016€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
0 €
20
F.
Dane a poplatky
2 246€ 1 987€ 2 136€ 1 598€ 1 577€ 1 838€ 1 961€ 1 707€ 1 662€ 1 664€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 673€ 27 382€ 27 382€ 27 385€ 28 139€ 28 155€ 28 155€ 28 155€ 46 297€ 45 580€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 673€ 27 382€ 27 382€ 27 385€ 28 139€ 28 155€ 28 155€ 28 155€ 46 297€ 45 580€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 692€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-217€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
638€ 638€ 1 273€ 760€ 5 390€ 1 665€ 2 597€ 1 356€ 1 368€ 13 694€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
538 404 € -18 314 € 190 001 € 32 351 € -20 398 € -10 949 € 2 586 € 32 996 € 15 984 € 6 051 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-20 825 € 11 693 € 220 311 € 62 094 € 28 221 € 20 467 € 35 099 € 62 914 € 65 311 € 64 478 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
43 419 € 25 087 € 25 038 € 25 006 € 25 006 € 16 678 € 22 996 € 38 371 € 689 € 20 271 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
43 419 € 24 586 € 25 038 € 24 589 € 24 592 € 16 271 € 22 808 € 37 024 € 124 € 20 271 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 194€ 17 529€ 17 529€ 24 586€ 24 586€ 10 093€ 22 768€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
40 225€ 7 057€ 7 509€ 3€ 6€ 6 178€ 40€ 37 024€ 124€ 20 271€
42
XII.
Kurzové zisky
501€ 0€ 417€ 414€ 407€ 188€ 1 347€ 565€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 624 € 32 € 0 € 454 € 1 108 € 140 € 80 € 1 226 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 624 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 624€
52
O.
Kurzové straty
32€ 54€ 1 078€ 79€ 909€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
400€ 30€ 140€ 1€ 317€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
40 795 € 25 055 € 25 038 € 25 006 € 24 552 € 15 570 € 22 996 € 38 231 € 609 € 19 045 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
579 199 € 6 741 € 215 039 € 57 357 € 4 154 € 4 621 € 25 582 € 71 227 € 16 593 € 25 096 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
16 633 € 371 € 32 070 € 26 780 € 993 € 1 121 € 5 627 € 18 447 € 8 181 € 8 609 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
16 633€ 371€ 32 070€ 26 780€ 993€ 1 121€ 5 627€ 18 447€ 8 181€ 8 609€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
562 566 € 6 370 € 182 969 € 30 577 € 3 161 € 3 500 € 19 955 € 52 780 € 8 412 € 16 487 €