Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AUTOCENTRUM NITRA, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
28 090 643€ 21 217 995€ 17 484 811€ 20 065 465€ 17 954 898€ 16 464 440€ 12 703 200€ 9 415 765€ 5 198 999€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
28 666 955 € 21 728 108 € 17 993 022 € 20 669 418 € 18 300 113 € 16 707 892 € 12 969 286 € 9 597 297 € 5 309 535 € 5 483 915 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
24 410 804€ 18 192 662€ 14 582 371€ 17 131 306€ 15 453 483€ 14 228 342€ 10 834 779€ 7 671 951€ 3 754 483€ 4 080 731€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 679 839€ 3 025 333€ 2 902 440€ 2 934 159€ 2 501 415€ 2 236 097€ 1 868 422€ 1 743 814€ 1 444 516€ 1 326 327€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
11 967€ -5 822€ 507€ 5 242€ -1 734€ 7 282€ 5 796€ -2 729€ -3 900€ 1 644€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
503 518€ 407 673€ 368 633€ 554 805€ 316 730€ 225 808€ 234 779€ 162 633€ 95 732€ 55 949€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
60 827€ 108 262€ 139 071€ 43 906€ 30 219€ 10 363€ 25 510€ 21 628€ 18 704€ 19 264€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
27 086 029 € 20 639 182 € 17 594 649 € 19 911 607 € 17 695 257 € 16 240 597 € 12 633 807 € 9 410 142 € 5 250 290 € 5 312 485 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 392 201€ 16 763 983€ 13 444 578€ 15 725 529€ 14 104 927€ 13 040 247€ 9 942 141€ 7 046 956€ 3 510 000€ 3 780 489€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 830 643€ 1 357 845€ 1 858 144€ 1 399 096€ 1 379 231€ 1 342 982€ 1 083 176€ 970 902€ 792 058€ 698 814€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
696 387€ 558 971€ 455 993€ 558 948€ 449 845€ 454 009€ 421 863€ 385 855€ 264 563€ 248 434€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 571 641 € 1 265 830 € 1 143 421 € 1 384 474 € 1 154 661 € 947 078 € 777 646 € 643 204 € 477 835 € 416 230 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 128 559€ 913 636€ 819 912€ 1 019 445€ 838 198€ 683 455€ 568 490€ 468 916€ 346 865€ 300 721€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
392 309€ 313 978€ 283 231€ 325 976€ 290 699€ 237 576€ 193 732€ 161 052€ 120 088€ 105 453€
19
E.4.
Sociálne náklady
50 773€ 38 216€ 40 278€ 39 053€ 25 764€ 26 047€ 15 424€ 13 236€ 10 882€ 10 056€
20
F.
Dane a poplatky
15 894€ 15 429€ 13 490€ 23 268€ 19 044€ 20 624€ 15 569€ 12 234€ 12 013€ 13 253€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
253 493€ 270 656€ 275 041€ 285 046€ 260 344€ 189 345€ 161 859€ 139 799€ 107 307€ 84 097€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
253 493€ 270 656€ 275 041€ 285 046€ 260 344€ 189 345€ 161 859€ 139 799€ 107 307€ 84 097€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
307 892€ 267 665€ 337 757€ 453 357€ 269 847€ 200 502€ 198 515€ 170 468€ 70 193€ 47 937€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
336€ 3 073€ 2 157€ 1 750€ 1 077€ 489€ 160€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
17 542€ 135 730€ 66 225€ 79 732€ 57 358€ 44 060€ 31 961€ 40 235€ 16 321€ 23 071€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 580 926 € 1 088 926 € 398 373 € 757 811 € 604 856 € 467 295 € 335 479 € 187 155 € 59 245 € 171 430 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 183 379 € 2 531 374 € 1 726 603 € 2 387 134 € 2 019 161 € 1 634 483 € 1 261 817 € 1 009 323 € 628 478 € 680 965 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
10 € 25 € 334 € 3 488 € 9 € 6 € 3 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
334 € 3 428 € 9 € 6 € 3 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
334€ 3 428€ 9€ 6€ 3€
42
XII.
Kurzové zisky
10€ 25€ 60€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
41 005 € 28 371 € 33 673 € 33 572 € 32 198 € 31 450 € 33 134 € 38 903 € 30 134 € 24 560 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
24 006 € 11 151 € 17 871 € 17 323 € 18 436 € 17 271 € 18 657 € 25 214 € 16 958 € 14 251 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
24 006€ 11 151€ 17 871€ 17 323€ 18 436€ 17 271€ 18 657€ 25 214€ 16 958€ 14 251€
52
O.
Kurzové straty
6€ 35€ 33€ 2€ 17€ 34€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 999€ 17 214€ 15 767€ 16 216€ 13 762€ 14 179€ 14 475€ 13 689€ 13 159€ 10 275€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-40 995 € -28 346 € -33 339 € -30 084 € -32 198 € -31 450 € -33 125 € -38 897 € -30 134 € -24 557 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 539 931 € 1 060 580 € 365 034 € 727 727 € 572 658 € 435 845 € 302 354 € 148 258 € 29 111 € 146 873 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
320 640 € 215 926 € 70 713 € 150 025 € 132 619 € 93 400 € 68 217 € 35 817 € 8 343 € 34 649 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
299 130€ 191 403€ 159 103€ 149 558€ 133 701€ 93 848€ 67 635€ 36 295€ 8 076€ 34 547€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
21 510€ 24 523€ -88 390€ 467€ -1 082€ -448€ 582€ -478€ 267€ 102€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 219 291 € 844 654 € 294 321 € 577 702 € 440 039 € 342 445 € 234 137 € 112 441 € 20 768 € 112 224 €