Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
20 584 130€ 14 337 871€ 12 428 288€ 13 852 612€ 13 622 015€ 13 894 712€ 13 451 630€ 15 495 014€ 14 796 548€ 15 641 363€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
21 156 939 € 14 836 992 € 12 944 345 € 14 477 871 € 14 183 543 € 14 511 972 € 14 185 064 € 15 921 022 € 19 006 836 € 16 127 538 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
16 412 331€ 10 701 634€ 8 877 865€ 9 799 044€ 9 518 438€ 10 003 734€ 9 440 149€ 11 102 036€ 10 165 524€ 10 436 147€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 469 379€ 1 257 609€ 1 220 891€ 1 511 402€ 1 615 988€ 1 563 100€ 1 758 902€ 2 180 518€ 2 475 567€ 3 046 627€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 702 421€ 2 378 628€ 2 329 532€ 2 542 166€ 2 487 589€ 2 327 877€ 2 252 579€ 2 212 460€ 2 155 456€ 2 158 589€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
55 216€ -55 307€ -67 996€ 11 566€ -123 550€ -84 598€ 98 945€ -30 799€ 124 235€ -27 986€
07
V.
Aktivácia
354 045€ 329 141€ 318 084€ 320 611€ 410 276€ 421 521€ 313 563€ 312 097€ 355 431€ 406 666€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
86 749€ 53 857€ 49 011€ 163 559€ 57 416€ 106 634€ 86 083€ 130 750€ 3 694 323€ 71 065€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
76 798€ 171 430€ 216 958€ 129 523€ 217 386€ 173 704€ 234 843€ 13 960€ 36 300€ 36 430€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
21 138 002 € 15 123 386 € 13 458 097 € 15 012 345 € 14 677 118 € 14 699 491 € 14 163 470 € 15 775 984 € 18 822 670 € 16 058 054 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 031 727€ 9 441 606€ 8 025 979€ 8 713 368€ 8 591 988€ 9 085 756€ 8 398 892€ 9 931 697€ 8 972 091€ 9 197 279€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 553 276€ 1 239 321€ 1 165 032€ 1 538 172€ 1 478 537€ 1 360 886€ 1 600 940€ 1 810 423€ 2 358 928€ 2 952 099€
13
C.
Opravné položky k zásobám
79 528€ -50 286€ 77 800€
14
D.
Služby
1 977 100€ 1 408 042€ 1 293 697€ 1 498 093€ 1 389 080€ 1 331 797€ 1 315 955€ 1 274 780€ 994 228€ 813 638€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 937 343 € 2 501 658 € 2 224 696 € 2 596 555 € 2 481 859 € 2 301 847 € 2 206 881 € 2 220 942 € 2 177 529 € 2 210 843 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 046 386€ 1 776 384€ 1 533 728€ 1 840 368€ 1 762 089€ 1 627 186€ 1 573 462€ 1 573 081€ 1 546 377€ 1 582 774€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
12 000€ 9 619€ 6 000€ 8 575€ 12 000€ 4 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
761 851€ 654 400€ 580 789€ 681 531€ 654 324€ 606 982€ 580 090€ 580 521€ 568 931€ 579 703€
19
E.4.
Sociálne náklady
117 106€ 61 255€ 104 179€ 66 081€ 53 446€ 63 679€ 53 329€ 67 340€ 62 221€ 48 366€
20
F.
Dane a poplatky
10 367€ 12 377€ 10 644€ 13 593€ 12 499€ 12 831€ 12 036€ 11 987€ 30 533€ 31 619€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
475 708€ 482 157€ 537 541€ 564 505€ 615 834€ 555 806€ 515 231€ 552 216€ 869 082€ 885 755€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
475 708€ 482 157€ 537 541€ 564 505€ 615 834€ 555 806€ 515 231€ 552 216€ 869 082€ 885 755€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 518€ 95€ 7 893€ 11 730€ 6 091€ 14 021€ 55 456€ 60 434€ 3 534 744€ 19 835€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
12 531€ 49 217€ 31 936€ -626€ 5 082€ -1 855€ -5 163€ 2 833€ 1 901€ -42 944€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
53 904€ 39 199€ 82 879€ 76 955€ 96 148€ 38 402€ 63 242€ -89 328€ -116 366€ -10 070€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
18 937 € -286 394 € -513 752 € -534 474 € -493 575 € -187 519 € 21 594 € 145 038 € 184 166 € 69 484 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 351 761 € 2 573 022 € 2 115 868 € 2 435 156 € 2 449 136 € 2 453 195 € 2 548 351 € 2 759 412 € 2 950 966 € 3 057 027 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 € 34 € 13 € 18 € 216 € 335 € 939 € 1 331 € 282 € 8 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 € 10 € 3 € 18 € 216 € 333 € 939 € 1 331 € 278 € 6 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7€ 10€ 3€ 18€ 216€ 333€ 939€ 1 331€ 278€ 6€
42
XII.
Kurzové zisky
24€ 10€ 2€ 4€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
46 568 € 25 325 € 29 160 € 31 954 € 22 017 € 19 988 € 19 071 € 19 244 € 19 787 € 37 069 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
17 743 € 5 334 € 6 132 € 7 319 € 2 959 € 1 623 € 16 € 1 € 2 403 € 19 680 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
17 743€ 5 334€ 6 132€ 7 319€ 2 959€ 1 623€ 16€ 1€ 2 403€ 19 680€
52
O.
Kurzové straty
309€ 797€ 190€ 84€ 305€ 459€ 139€ 65€ 152€ 422€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
28 516€ 19 194€ 22 838€ 24 551€ 18 753€ 17 906€ 18 916€ 19 178€ 17 232€ 16 967€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-46 561 € -25 291 € -29 147 € -31 936 € -21 801 € -19 653 € -18 132 € -17 913 € -19 505 € -37 061 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-27 624 € -311 685 € -542 899 € -566 410 € -515 376 € -207 172 € 3 462 € 127 125 € 164 661 € 32 423 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 603 € 1 048 € 288 € 62 € -202 € -126 € -7 264 € 21 325 € 16 433 € 7 424 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3€ 40€ 3 181€ 10 328€ 39 923€ 232 281€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 603€ 1 048€ 288€ 59€ -242€ -3 307€ -17 592€ -18 598€ -215 848€ 7 423€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-29 227 € -312 733 € -543 187 € -566 472 € -515 174 € -207 046 € 10 726 € 105 800 € 148 228 € 24 999 €