Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s. "v konkurze" [zrušená]

Spoločnosť Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s. "v konkurze" je zrušená od 7.7.2009

Spoločnosť Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s. "v konkurze" bola založená 1. októbra 1992 so základným imaním 3145456 EUR.

 • IČO 31571450
 • Sídlo Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s. "v konkurze"
  Česko-slovenskej armády 24 974 00 Banská Bystrica
 • Historický názov Dopravná banka, akciová spoločnosť v skratke Dopravná banka, a.s. (platné do: 30.3.2007) Zobraziť všetky historické názvy
 • Dátum vzniku štvrtok, 1. októbra 1992
 • Dátum zániku utorok, 7. júla 2009
 • Právna forma Akc. spol.
 • Druh vlastníctva Štátne
 • SK NACE podľa Štatistického úradu SR:
  64190 Ostatné peňažné sprostredkovanie
 • Počet zamestnancov 2009: nezistený (Zdroj: Štatistický úrad)
 • Zápis v ORSR Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 139/S
Predmety podnikania
Názov Vznik
prijímanie vkladov
30.7.1996
poskytovanie úverov
22.11.1993
investovanie do cenných papierov na vlastný účet
22.11.1993
finančný prenájom /finančný leasing/
22.11.1993
platobný styk a zúčtovanie
22.11.1993
vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
30.7.1996
poskytovanie záruk
22.11.1993
otváranie akreditívov
30.7.1996
obstarávanie inkasa
22.11.1993
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
22.11.1993
* s devízovými hodnotami
22.11.1993
* v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
30.7.1996
* s prevoditeľnými cennými papiermi
22.11.1993
účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
30.7.1996
poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
30.7.1996
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio managment/
30.7.1996
uloženie a správa cenných papierov alebo hodnôt
30.7.1996
výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
30.7.1996
zmenárenská činnosť /nákup devízových prostriedkov/
30.7.1996
poskytovanie bankových informácií
22.11.1993
prenájom bezpečnostných schránok
22.11.1993
rozhodnutím NBS - úsek bankového dohľadu č. ÚBD - 1617/1996 zo dňa 30.9.1996, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.1996 bol výkon uvedených bankových činností v súlade s § 6 ods. 2 zák. č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších zmien a doplnkov predmet podnikania obmedzený týmto spôsobom: Povolenie sa neudeľuje na obchodovanie v devízovej oblasti na vlastný účet alebo na účet klienta:
12.12.1996
so zahraničnými cennými papiermi, ktoré nie sú nástrojmi zahraničného platobného styku
12.12.1996
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
12.12.1996
* so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
10.7.2000
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
10.7.2000