Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
125 264€ 9 858€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
125 165€ 9 473€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
99 € 385 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 448 141 € 1 378 776 € 1 283 282 € 1 355 395 € 1 213 583 € 1 288 193 € 1 368 035 € 1 310 020 € 1 069 919 € 1 050 755 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 237 478€ 1 329 907€ 1 312 323€ 1 211 205€ 1 236 234€ 1 154 164€ 1 272 605€ 1 205 673€ 1 169 639€ 929 450€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
142 469€ 1 439€ -96 304€ 73 581€ -84 723€ 78 235€ 42 563€ 51 395€ -150 337€ 62 306€
07
II.3
Aktivácia
68 194€ 47 430€ 67 263€ 70 609€ 62 072€ 55 794€ 52 867€ 52 952€ 50 617€ 58 999€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
989 577 € 964 427 € 890 468 € 951 810 € 1 093 140 € 1 136 528 € 1 214 136 € 1 165 482 € 1 036 594 € 892 860 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
713 969€ 709 445€ 627 725€ 662 566€ 757 056€ 725 978€ 867 595€ 822 383€ 750 240€ 640 396€
10
B.2
Služby
275 608€ 254 982€ 262 743€ 289 244€ 336 084€ 410 550€ 346 541€ 343 099€ 286 354€ 252 464€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
458 564 € 414 349 € 392 814 € 403 585 € 120 443 € 151 764 € 153 899 € 144 538 € 33 325 € 158 280 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
677 520 € 594 808 € 548 172 € 524 068 € 501 919 € 459 029 € 443 848 € 398 523 € 335 375 € 318 495 €
13
C.1
Mzdové náklady
486 388€ 431 014€ 396 698€ 380 727€ 362 634€ 330 080€ 318 668€ 286 373€ 241 803€ 232 081€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
168 329€ 149 153€ 135 950€ 130 746€ 126 016€ 114 360€ 111 381€ 99 028€ 83 275€ 79 349€
16
C.4
Sociálne náklady
22 803€ 14 641€ 15 524€ 12 595€ 13 269€ 14 589€ 13 799€ 13 122€ 10 297€ 7 065€
17
D
Dane a poplatky
32 452€ 32 672€ 31 706€ 31 712€ 31 411€ 30 348€ 35 411€ 31 197€ 16 016€ 13 914€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
209 839€ 260 515€ 241 689€ 247 997€ 186 877€ 231 948€ 214 664€ 241 132€ 295 865€ 227 889€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
220 430€ 173 718€ 196 436€ 225 031€ 87 801€ 96 330€ 79 461€ 55 371€ 129 308€ 19 708€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
203 143€ 160 774€ 145 838€ 226 174€ 71 557€ 90 081€ 38 067€ 23 051€ 34 842€ 28 534€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
23 283€ -751€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
494 290€ 477 404€ 458 418€ 453 876€ 437 777€ 519 501€ 548 802€ 534 894€ 672 518€ 452 505€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 132€ 20 316€ 15 193€ 18 767€ 18 752€ 24 535€ 27 810€ 16 806€ 19 722€ 16 464€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
28 198 € -3 614 € 41 787 € 33 774 € -164 495 € -68 346 € 23 113 € 24 094 € 133 331 € 25 197 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
6 087 € 8 096 € 9 158 € 6 376 € 5 981 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
8 096€ 9 158€ 6 376€ 5 981€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
6 087€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2€ 2€ 230€ 4€ 5€ 10€ 4€
39
N
Nákladové úroky
20 696€ 21 305€ 30 137€ 18 378€ 15 772€ 21 036€ 20 425€ 25 261€ 27 520€ 22 942€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
3€ 504€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 727€ 2 637€ 4 270€ 948€ 2 261€ 2 839€ 807€ 7 050€ 3 176€ 4 453€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-23 426 € -23 942 € -34 911 € -19 324 € -18 031 € -17 558 € -13 132 € -23 148 € -24 310 € -21 410 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 772 € -27 556 € 6 876 € 14 450 € -182 526 € -85 904 € 9 981 € 946 € 109 021 € 3 787 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 1 065 € 113 € 20 021 € 1 356 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 1 065€ 113€ 20 021€ 1 356€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 772 € -27 556 € 3 996 € 11 570 € -185 406 € -88 784 € 8 916 € 833 € 89 000 € 2 431 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 772 € -27 556 € 6 876 € 14 450 € -182 526 € -85 904 € 9 981 € 946 € 109 021 € 3 787 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 772 € -27 556 € 3 996 € 11 570 € -185 406 € -88 784 € 8 916 € 833 € 89 000 € 2 431 €