Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 268 479€ 1 370 051€ 1 357 662€ 1 250 973€ 1 279 637€ 1 313 518€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 162 861 € 2 029 898 € 1 938 136 € 2 034 302 € 1 739 161 € 2 029 288 € 1 996 298 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
125 264€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 094 998€ 1 151 025€ 1 154 756€ 977 387€ 1 125 889€ 1 070 215€ 1 219 030€
05
III.
Tržby z predaja služieb
142 480€ 178 882€ 157 567€ 233 818€ 110 345€ 83 949€ 53 575€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
142 469€ 1 439€ -96 304€ 73 581€ -84 723€ 78 235€ 42 563€
07
V.
Aktivácia
68 194€ 47 430€ 67 263€ 70 609€ 62 072€ 55 794€ 52 867€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
220 430€ 173 718€ 196 436€ 225 031€ 87 801€ 96 330€ 79 461€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
494 290€ 477 404€ 458 418€ 453 876€ 437 777€ 519 501€ 548 802€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 134 663 € 2 033 512 € 1 896 349 € 2 000 528 € 1 903 656 € 2 097 634 € 1 973 185 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
125 165€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
713 969€ 709 445€ 627 725€ 662 566€ 757 056€ 725 978€ 867 595€
14
D.
Služby
275 608€ 254 982€ 262 743€ 289 244€ 336 084€ 410 550€ 346 541€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
677 520 € 594 808 € 548 172 € 524 068 € 501 919 € 459 029 € 443 848 €
16
E.1.
Mzdové náklady
486 388€ 431 014€ 396 698€ 380 727€ 362 634€ 330 080€ 318 668€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
168 329€ 149 153€ 135 950€ 130 746€ 126 016€ 114 360€ 111 381€
19
E.4.
Sociálne náklady
22 803€ 14 641€ 15 524€ 12 595€ 13 269€ 14 589€ 13 799€
20
F.
Dane a poplatky
32 452€ 32 672€ 31 706€ 31 712€ 31 411€ 30 348€ 35 411€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
209 839€ 260 515€ 241 689€ 247 997€ 186 877€ 231 948€ 214 664€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
209 839€ 260 515€ 241 689€ 247 997€ 186 877€ 231 948€ 214 664€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
203 143€ 160 774€ 145 838€ 226 174€ 71 557€ 90 081€ 38 067€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
23 283€ -751€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
22 132€ 20 316€ 15 193€ 18 767€ 18 752€ 24 535€ 27 810€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
28 198 € -3 614 € 41 787 € 33 774 € -164 495 € -68 346 € 23 113 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
458 564 € 414 349 € 392 814 € 403 585 € 120 443 € 151 764 € 153 899 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 € 2 € 6 317 € 8 100 €
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
6 087 € 8 096 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
6 087€ 8 096€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 2 € 230 € 4 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 2€ 230€ 4€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
23 426 € 23 942 € 34 911 € 19 326 € 18 033 € 23 875 € 21 232 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
20 696 € 21 305 € 30 137 € 18 378 € 15 772 € 21 036 € 20 425 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
20 696€ 21 305€ 30 137€ 18 378€ 15 772€ 21 036€ 20 425€
52
O.
Kurzové straty
3€ 504€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 727€ 2 637€ 4 270€ 948€ 2 261€ 2 839€ 807€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-23 426 € -23 942 € -34 911 € -19 324 € -18 031 € -17 558 € -13 132 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 772 € -27 556 € 6 876 € 14 450 € -182 526 € -85 904 € 9 981 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 1 065 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 1 065€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
4 772 € -27 556 € 3 996 € 11 570 € -185 406 € -88 784 € 8 916 €