Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
39 146 683€ 37 129 749€ 42 276 331€ 47 729 007€ 45 153 241€ 44 871 729€ 46 943 163€ 48 644 390€ 59 008 944€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
39 592 417 € 37 015 874 € 42 060 882 € 47 447 362 € 45 498 931 € 44 849 288 € 46 848 740 € 48 599 296 € 58 631 153 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
216€ 2 852€ 3 731€ 5 961€ 4 025€ 42 238€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
36 586 205€ 34 726 218€ 40 755 024€ 45 937 589€ 43 528 685€ 42 207 142€ 45 328 505€ 46 655 375€ 51 988 551€
05
III.
Tržby z predaja služieb
47 677€ 57 795€ 105 016€ 83 270€ 87 144€ 113 624€ 306 875€ 486 936€ 700 780€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
442 629€ -113 876€ -215 449€ -282 540€ 345 690€ -24 313€ -97 519€ -45 534€ -413 937€
07
V.
Aktivácia
3 105€ 895€ 1 872€ 3 096€ 440€ 36 146€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
384 859€ 645 192€ 7 980€ 36 971€ 103 297€ 1 220 252€ 119 798€ 306 309€ 4 900 838€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 127 942€ 1 700 545€ 1 408 311€ 1 670 961€ 1 431 263€ 1 326 980€ 1 182 024€ 1 191 745€ 1 376 537€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
39 802 057 € 36 814 135 € 43 016 356 € 48 393 378 € 46 223 153 € 43 796 818 € 47 478 662 € 50 178 753 € 60 071 856 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
151€ 2 251€ 3 008€ 4 704€ 3 190€ 44 310€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
23 987 717€ 22 076 547€ 26 458 798€ 30 238 428€ 28 499 964€ 26 785 424€ 29 544 396€ 32 012 914€ 35 336 045€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 012 490€ 3 642 225€ 4 119 588€ 4 634 178€ 4 347 333€ 3 931 495€ 4 725 532€ 4 607 220€ 6 344 841€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 847 687 € 8 129 008 € 9 107 291 € 9 566 267 € 9 363 151 € 8 675 723 € 8 923 018 € 8 797 468 € 9 199 564 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 038 890€ 5 545 603€ 6 212 820€ 6 571 739€ 6 518 728€ 6 128 353€ 6 295 133€ 6 106 944€ 6 389 233€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
160 689€ 122 984€ 141 086€ 126 540€ 114 372€ 78 311€ 72 840€ 77 133€ 79 260€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 149 217€ 1 992 719€ 2 236 360€ 2 339 896€ 2 302 396€ 2 128 181€ 2 218 300€ 2 169 555€ 2 262 901€
19
E.4.
Sociálne náklady
498 891€ 467 702€ 517 025€ 528 092€ 427 655€ 340 878€ 336 745€ 443 836€ 468 170€
20
F.
Dane a poplatky
129 478€ 141 295€ 153 508€ 143 713€ 142 981€ 143 401€ 174 708€ 153 390€ 175 820€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 312 053€ 2 495 414€ 2 952 104€ 3 639 203€ 3 657 043€ 3 427 303€ 3 642 377€ 3 932 235€ 4 656 402€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 312 053€ 2 495 414€ 2 952 104€ 3 639 203€ 3 657 043€ 3 427 303€ 3 642 377€ 3 932 235€ 4 656 402€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
349 449€ 2 750€ 5 406€ 42 952€ 6 415€ 411 635€ 104 328€ 22 512€ 4 157 299€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-2 050€ 107 813€ -2 050€ -27 979€ 146 615€ -30 240€ 439 967€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
165 233€ 219 083€ 221 711€ 156 465€ 204 015€ 272 214€ 389 839€ 209 857€ 157 575€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-209 640 € 201 739 € -955 474 € -946 016 € -724 222 € 1 052 470 € -629 922 € -1 579 457 € -1 440 703 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 079 409 € 8 951 365 € 10 066 205 € 10 866 673 € 11 114 823 € 11 582 129 € 11 272 286 € 10 477 918 € 10 628 582 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
65 556 € 57 318 € 44 808 € 41 036 € 64 365 € 17 149 € 505 059 € 30 902 € 21 196 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
10 472 € 10 786 € 10 037 € 9 664 € 10 001 € 10 303 € 6 208 € 1 526 € 5 884 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
10 472€ 10 732€ 10 036€ 9 652€ 9 912€ 10 200€ 5 198€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
54€ 1€ 12€ 89€ 103€ 1 010€ 1 526€ 5 884€
42
XII.
Kurzové zisky
55 084€ 46 532€ 34 771€ 31 372€ 54 364€ 6 846€ 94 910€ 29 376€ 15 312€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
403 941€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
125 224 € 221 668 € 196 887 € 247 489 € 293 514 € 301 949 € 1 118 515 € 450 002 € 640 395 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
104 531 € 120 419 € 152 557 € 185 388 € 242 916 € 256 546 € 301 771 € 384 585 € 250 317 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
104 531€ 120 419€ 152 557€ 185 388€ 242 916€ 256 546€ 301 771€ 384 585€ 250 317€
52
O.
Kurzové straty
9 734€ 89 354€ 31 281€ 48 457€ 38 525€ 21 023€ 10 692€ 53 947€ 364 858€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 959€ 11 895€ 13 049€ 13 644€ 12 073€ 24 380€ 806 052€ 11 470€ 25 220€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-59 668 € -164 350 € -152 079 € -206 453 € -229 149 € -284 800 € -613 456 € -419 100 € -619 199 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-269 308 € 37 389 € -1 107 553 € -1 152 469 € -953 371 € 767 670 € -1 243 378 € -1 998 557 € -2 059 902 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-49 054 € 5 949 € -213 925 € -222 373 € -176 953 € 130 052 € 109 775 € -423 385 € -547 866 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
8 411€ 11 897€ 10 135€ 9 924€ 8 345€ 299 925€ 91 031€ 3 160€ 65 385€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-57 465€ -5 948€ -224 060€ -232 297€ -185 298€ -169 873€ 18 744€ -426 545€ -613 251€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-220 254 € 31 440 € -893 628 € -930 096 € -776 418 € 637 618 € -1 353 153 € -1 575 172 € -1 512 036 €