Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Stavomontáže Inštalácie s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
930 798€ 799 100€ 1 261 174€ 830 824€ 1 047 390€ 780 828€ 806 660€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
932 416 € 801 945 € 1 262 630 € 859 991 € 1 112 893 € 786 042 € 916 804 € 976 908 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
3 325€ 7 289€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
927 473€ 791 811€ 1 261 174€ 830 824€ 1 047 390€ 780 828€ 806 660€ 948 238€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 603€ 228€ 10€ 24 760€ 65 503€ 3 843€ 227€ 15 556€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15€ 2 617€ 1 446€ 4 407€ 1 371€ 109 917€ 13 114€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
905 959 € 778 481 € 1 226 469 € 832 730 € 1 081 983 € 775 827 € 904 905 € 965 960 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
500€ 103€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
573 458€ 462 518€ 874 164€ 530 633€ 796 687€ 511 043€ 472 124€ 572 042€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
94 603€ 82 808€ 89 589€ 112 201€ 100 146€ 98 007€ 125 815€ 148 700€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
217 314 € 218 378 € 209 330 € 172 078 € 162 580 € 146 548 € 184 508 € 208 997 €
16
E.1.
Mzdové náklady
158 348€ 159 629€ 151 469€ 122 420€ 117 111€ 103 848€ 130 250€ 149 136€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
49 914€ 49 730€ 49 674€ 42 231€ 38 914€ 35 973€ 46 113€ 52 414€
19
E.4.
Sociálne náklady
9 052€ 9 019€ 8 187€ 7 427€ 6 555€ 6 727€ 8 145€ 7 447€
20
F.
Dane a poplatky
6 149€ 5 425€ 5 110€ 5 345€ 1 226€ 4 757€ 3 829€ 4 496€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 958€ 10 188€ 5 529€ 5 957€ 7 815€ 11 699€ 18 888€ 16 156€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 958€ 10 188€ 5 529€ 5 957€ 7 815€ 11 699€ 18 888€ 16 156€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
338€ 1 450€ 10€ 5 016€ 12 923€ 3 743€ 227€ 15 557€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 676€ -2 951€ 42 549€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
463€ 165€ 188€ 1 500€ 503€ 30€ 99 514€ 12€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
26 457 € 23 464 € 36 161 € 27 261 € 30 910 € 10 215 € 11 899 € 10 948 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
262 737 € 253 274 € 297 421 € 187 990 € 150 454 € 171 778 € 208 721 € 227 496 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 € 9 € 21 € 15 € 44 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 € 9 € 21 € 15 € 44 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8€ 9€ 21€ 15€ 44€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 114 € 1 617 € 6 529 € 1 048 € 6 271 € 4 056 € 5 119 € 4 068 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
209 € 83 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
209€ 83€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 905€ 1 534€ 6 529€ 1 048€ 6 271€ 4 056€ 5 119€ 4 068€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 114 € -1 617 € -6 529 € -1 040 € -6 262 € -4 035 € -5 104 € -4 024 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
18 343 € 21 847 € 29 632 € 26 221 € 24 648 € 6 180 € 6 795 € 6 924 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 430 € 5 217 € 7 126 € 6 727 € 6 878 € 6 733 € 11 573 € 1 726 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 430€ 5 217€ 7 126€ 6 727€ 6 878€ 6 733€ 11 573€ 1 726€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
12 913 € 16 630 € 22 506 € 19 494 € 17 770 € -553 € -4 778 € 5 198 €