Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SEGAT a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 501 416€ 9 273 977€ 7 960 310€ 6 759 885€ 7 089 884€ 7 560 689€ 7 085 139€ 6 139 684€ 6 263 131€ 5 718 714€ 5 413 615€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 567 945 € 9 278 702 € 7 965 180 € 6 771 702 € 7 097 318 € 7 568 066 € 7 088 489 € 6 296 402 € 6 263 175 € 5 729 249 € 5 428 873 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 884 333€ 8 732 941€ 7 480 986€ 6 299 293€ 6 612 794€ 7 159 361€ 6 711 764€ 5 747 003€ 5 903 861€ 5 439 254€ 5 145 857€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
617 083€ 541 036€ 479 324€ 460 591€ 477 090€ 401 328€ 373 375€ 392 681€ 359 271€ 279 460€ 267 758€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
51 575€ 3 090€ 42€ 3 000€ 156 708€ 40€ 14 833€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 954€ 4 725€ 4 870€ 8 728€ 7 392€ 4 377€ 3 350€ 10€ 3€ 10 535€ 425€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 762 429 € 9 169 401 € 7 796 967 € 6 798 977 € 7 049 484 € 7 497 079 € 6 971 512 € 6 198 900 € 6 156 243 € 5 683 962 € 5 355 235 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 317 205€ 7 911 373€ 6 786 509€ 5 849 773€ 6 061 825€ 6 583 773€ 6 165 282€ 5 337 199€ 5 433 203€ 4 999 802€ 4 649 401€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
81 205€ 96 819€ 71 544€ 67 401€ 58 142€ 59 445€ 60 847€ 64 485€ 79 706€ 80 348€ 83 811€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-500€ -900€ -800€ 1 600€ -2 400€ -600€ 900€ 3 000€ 1 450€ -6 090€
14
D.
Služby
510 264€ 422 998€ 326 781€ 299 652€ 301 444€ 321 968€ 316 460€ 265 840€ 273 700€ 275 529€ 287 504€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
738 547 € 594 911 € 467 827 € 426 623 € 466 633 € 369 610 € 284 388 € 274 768 € 262 829 € 243 198 € 230 678 €
16
E.1.
Mzdové náklady
527 648€ 422 923€ 332 226€ 302 594€ 331 997€ 265 069€ 203 723€ 195 494€ 186 137€ 172 443€ 163 953€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
190 501€ 150 892€ 120 415€ 109 850€ 119 843€ 93 893€ 72 036€ 69 792€ 68 343€ 63 322€ 60 124€
19
E.4.
Sociálne náklady
20 398€ 21 096€ 15 186€ 14 179€ 14 793€ 10 648€ 8 629€ 9 482€ 8 349€ 7 433€ 6 601€
20
F.
Dane a poplatky
14 298€ 14 185€ 13 993€ 13 947€ 14 141€ 13 809€ 13 197€ 10 858€ 8 103€ 6 081€ 5 911€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
84 359€ 116 129€ 117 318€ 122 310€ 124 694€ 135 397€ 115 085€ 105 773€ 85 509€ 75 755€ 77 257€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
84 359€ 116 129€ 117 318€ 122 310€ 124 694€ 135 397€ 115 085€ 105 773€ 85 509€ 75 755€ 77 257€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 746€ 117 351€ 14 722€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
203€ 135€ 469€ 44€ 29€ 3 010€ 147€ 1 119€ 4 647€ 3 698€ 1 147€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 848€ 13 751€ 13 326€ 14 881€ 24 976€ 10 667€ 15 206€ 18 507€ 7 096€ 5 641€ 4 804€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-194 484 € 109 301 € 168 213 € -27 275 € 47 834 € 70 987 € 116 977 € 97 502 € 106 932 € 45 287 € 73 638 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
593 242 € 843 687 € 776 276 € 541 458 € 670 873 € 596 103 € 541 650 € 469 160 € 475 073 € 369 125 € 392 899 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
29 284 € 19 873 € 9 956 € 3 203 € 3 186 € 2 840 € 2 282 € 3 300 € 561 € 39 € 105 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 784 € 3 584 € 3 186 € 3 203 € 3 186 € 2 840 € 2 282 € 3 300 € 561 € 39 € 105 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 784€ 3 584€ 3 186€ 3 203€ 3 186€ 2 840€ 2 282€ 3 300€ 561€ 39€ 105€
42
XII.
Kurzové zisky
3 814€ 1 489€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
21 686€ 14 800€ 6 770€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
141 023 € 69 776 € 37 354 € 30 029 € 34 344 € 34 189 € 32 756 € 40 593 € 30 802 € 18 716 € 11 153 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
100 317 € 48 393 € 28 757 € 23 784 € 25 604 € 25 430 € 27 528 € 31 405 € 23 404 € 9 998 € 6 097 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
100 317€ 48 393€ 28 757€ 23 784€ 25 604€ 25 430€ 27 528€ 31 405€ 23 404€ 9 998€ 6 097€
52
O.
Kurzové straty
20 692€ 8 380€ 4€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
20 014€ 13 003€ 8 597€ 6 245€ 8 740€ 8 759€ 5 228€ 9 188€ 7 394€ 8 718€ 5 056€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-111 739 € -49 903 € -27 398 € -26 826 € -31 158 € -31 349 € -30 474 € -37 293 € -30 241 € -18 677 € -11 048 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-306 223 € 59 398 € 140 815 € -54 101 € 16 676 € 39 638 € 86 503 € 60 209 € 76 691 € 26 610 € 62 590 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-17 198 € 19 444 € 26 761 € -349 € 8 926 € 10 936 € 26 482 € 20 307 € 20 505 € 7 533 € 13 949 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
19 262€ 26 604€ 8 430€ 10 855€ 26 697€ 22 904€ 21 391€ 9 633€ 12 209€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-17 198€ 182€ 157€ -349€ 496€ 81€ -215€ -2 597€ -886€ -2 100€ 1 740€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-289 025 € 39 954 € 114 054 € -53 752 € 7 750 € 28 702 € 60 021 € 39 902 € 56 186 € 19 077 € 48 641 €