Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
17 881 610€ 12 024 711€ 10 247 028€ 9 965 176€ 8 268 636€ 6 386 478€ 4 396 543€ 3 432 231€ 4 202 788€ 3 832 071€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
18 284 150 € 12 422 850 € 10 445 628 € 10 122 262 € 8 497 500 € 6 524 849 € 4 580 361 € 3 524 626 € 4 356 703 € 3 986 019 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
15 516 002€ 10 155 274€ 8 629 313€ 8 062 848€ 6 949 382€ 5 150 537€ 3 197 099€ 2 278 153€ 3 117 789€ 2 705 133€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 365 608€ 1 869 438€ 1 617 715€ 1 902 328€ 1 319 254€ 1 235 941€ 1 199 444€ 1 154 078€ 1 084 999€ 1 126 938€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-8 641€ 49 167€ -10 851€ -805€ 13 801€ 3 676€ 6 971€ 7 032€ -8 382€ 6 690€
07
V.
Aktivácia
4 757€ 1 578€ 2 189€ 1 092€ 1 483€ 2 581€ 10 498€ 0€ 63€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
390 398€ 321 729€ 186 408€ 149 151€ 193 710€ 129 226€ 161 602€ 72 999€ 147 330€ 129 020€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 026€ 25 664€ 20 854€ 7 648€ 19 870€ 2 888€ 4 747€ 12 364€ 14 904€ 18 238€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
17 742 391 € 12 103 853 € 10 278 719 € 9 962 007 € 8 245 389 € 6 335 983 € 4 450 692 € 3 490 613 € 4 252 331 € 3 996 908 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
14 612 418€ 9 608 388€ 8 180 756€ 7 583 991€ 6 529 786€ 4 852 775€ 3 035 132€ 2 182 642€ 2 960 157€ 2 583 880€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 234 496€ 979 379€ 851 145€ 850 280€ 718 651€ 665 810€ 615 952€ 606 979€ 583 275€ 671 836€
13
C.
Opravné položky k zásobám
1 915€ -6 125€ 81€ 4 627€ 4 458€ 977€ -4 528€ 1 985€ 2 497€ 4 759€
14
D.
Služby
342 495€ 323 888€ 200 991€ 599 324€ 144 489€ 117 272€ 126 185€ 103 565€ 95 628€ 112 641€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
943 504 € 697 801 € 623 594 € 596 380 € 542 521 € 468 538 € 401 892 € 372 685 € 361 818 € 362 822 €
16
E.1.
Mzdové náklady
671 842€ 501 722€ 451 648€ 425 677€ 390 519€ 335 096€ 288 292€ 266 703€ 259 070€ 258 290€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
235 964€ 171 972€ 148 931€ 147 435€ 132 576€ 115 206€ 97 645€ 91 156€ 89 945€ 89 693€
19
E.4.
Sociálne náklady
35 698€ 24 107€ 23 015€ 23 268€ 19 426€ 18 236€ 15 955€ 14 826€ 12 803€ 14 839€
20
F.
Dane a poplatky
26 696€ 27 291€ 26 330€ 17 719€ 17 365€ 16 181€ 16 442€ 17 991€ 18 653€ 18 385€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
209 431€ 190 124€ 213 119€ 151 923€ 131 715€ 96 336€ 102 578€ 97 721€ 104 681€ 141 685€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
209 431€ 190 124€ 213 119€ 151 923€ 131 715€ 96 336€ 102 578€ 97 721€ 104 681€ 141 685€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
313 604€ 234 992€ 145 024€ 123 793€ 131 777€ 96 351€ 141 309€ 55 813€ 105 701€ 84 496€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 237€ 5 293€ 3 066€ 3 157€ 1 583€ 1 880€ 1 080€ 1 360€ -192€ -808€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
53 595€ 42 822€ 34 613€ 30 813€ 23 044€ 19 863€ 14 650€ 49 872€ 20 113€ 17 212€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
541 759 € 318 997 € 166 909 € 160 255 € 252 111 € 188 866 € 129 669 € 34 013 € 104 372 € -10 889 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 686 402 € 1 169 927 € 1 005 393 € 927 241 € 886 536 € 755 901 € 641 271 € 544 092 € 552 912 € 465 645 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
42 € 47 € 13 € 132 € 457 € 542 € 128 € 4 € 92 € 11 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
121 € 451 € 530 € 72 € 1 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
121€ 451€ 530€ 72€ 1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
10€ 22€ 9€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
32€ 25€ 13€ 11€ 6€ 3€ 56€ 2€ 90€ 11€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
16 692 € 11 876 € 18 259 € 13 799 € 7 682 € 7 518 € 10 485 € 14 626 € 11 121 € 16 756 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
10 357 € 5 171 € 11 741 € 8 949 € 2 705 € 3 256 € 6 137 € 10 592 € 7 602 € 12 710 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
10 357€ 5 171€ 11 741€ 8 949€ 2 705€ 3 256€ 6 137€ 10 592€ 7 602€ 12 710€
52
O.
Kurzové straty
96€ 48€ 38€ 11€ 34€ 14€ 9€ 35€ 72€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 239€ 6 657€ 6 480€ 4 839€ 4 977€ 4 228€ 4 334€ 4 025€ 3 484€ 3 974€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-16 650 € -11 829 € -18 246 € -13 667 € -7 225 € -6 976 € -10 357 € -14 622 € -11 029 € -16 745 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
525 109 € 307 168 € 148 663 € 146 588 € 244 886 € 181 890 € 119 312 € 19 391 € 93 343 € -27 634 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
110 638 € 61 198 € 28 726 € 33 051 € 51 856 € 37 610 € 25 898 € 4 908 € 22 388 € -3 109 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
110 853€ 61 202€ 28 736€ 33 052€ 51 844€ 34 313€ 22 289€ 9 223€ 21 443€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-215€ -4€ -10€ -1€ 12€ 3 297€ 3 609€ -4 315€ 945€ -3 109€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
414 471 € 245 970 € 119 937 € 113 537 € 193 030 € 144 280 € 93 414 € 14 483 € 70 955 € -24 525 €