Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Baliarne obchodu, a. s. Poprad

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
33 128 295€ 29 630 297€ 27 366 668€ 27 028 059€ 26 751 905€ 27 409 507€ 25 935 544€ 25 339 958€ 24 642 655€ 24 958 082€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
33 675 997 € 30 341 351 € 27 449 756 € 27 508 103 € 26 788 072 € 27 506 798 € 26 810 466 € 25 695 523 € 24 954 899 € 25 243 718 € 26 171 794 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
626 480€ 480 535€ 415 472€ 374 148€ 654 759€ 1 100 014€ 1 239 906€ 1 300 472€ 1 501 727€ 1 217 723€ 1 212 200€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
32 498 830€ 29 146 789€ 26 948 885€ 26 651 612€ 26 094 351€ 26 299 181€ 24 693 539€ 24 036 895€ 23 137 632€ 23 736 498€ 24 444 542€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 985€ 2 973€ 2 311€ 2 299€ 2 795€ 10 312€ 2 099€ 2 591€ 3 297€ 3 861€ 3 551€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-8 182€ 412 465€ -223 502€ 190 236€ -301 013€ -211 733€ 677 706€ 52 729€ 228 123€ 94 856€ 429 339€
07
V.
Aktivácia
309 771€ 240 846€ 252 230€ 236 290€ 196 334€ 174 105€ 143 047€ 109 865€ 45 738€ 87 424€ 20 166€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
32 283€ 37 682€ 37 740€ 27 059€ 23 692€ 98 172€ 26 356€ 99 207€ 15 409€ 82 585€ 36 809€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
213 830€ 20 061€ 16 620€ 26 459€ 117 154€ 36 747€ 27 813€ 93 764€ 22 973€ 20 771€ 25 187€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
33 686 475 € 27 840 536 € 24 051 192 € 23 852 571 € 23 651 379 € 23 501 205 € 24 896 849 € 22 802 322 € 23 471 006 € 22 538 067 € 23 424 587 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
241 853€ 163 880€ 129 795€ 118 516€ 384 132€ 813 903€ 967 301€ 1 031 105€ 1 236 601€ 1 005 130€ 1 016 134€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
18 585 497€ 13 999 712€ 11 754 791€ 11 863 445€ 11 563 779€ 11 652 870€ 12 930 691€ 11 490 929€ 11 923 838€ 11 149 221€ 12 206 474€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-2 245€ -4 944€ 137 285€ 56 183€ -3 761€ -153 091€ 243 570€ -16 409€ -287€ -4 670€ -8 802€
14
D.
Služby
5 209 344€ 4 880 354€ 4 099 832€ 3 938 667€ 4 505 262€ 4 673 169€ 4 569 977€ 4 445 015€ 4 767 439€ 4 605 561€ 4 740 358€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 971 203 € 7 123 792 € 6 273 655 € 6 257 558 € 5 882 766 € 4 970 511 € 4 902 688 € 4 403 170 € 4 016 597 € 3 945 191 € 3 934 363 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 798 099€ 5 166 367€ 4 522 365€ 4 493 041€ 4 244 477€ 3 513 887€ 3 465 564€ 3 185 474€ 2 865 218€ 2 796 611€ 2 819 117€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
86 440€ 86 440€ 86 440€ 86 440€ 86 440€ 86 440€ 86 440€ 86 440€ 84 961€ 83 481€ 83 481€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 806 394€ 1 654 213€ 1 472 707€ 1 455 190€ 1 374 146€ 1 205 928€ 1 232 861€ 999 088€ 903 648€ 902 643€ 911 337€
19
E.4.
Sociálne náklady
280 270€ 216 772€ 192 143€ 222 887€ 177 703€ 164 256€ 117 823€ 132 168€ 162 770€ 162 456€ 120 428€
20
F.
Dane a poplatky
42 277€ 42 058€ 41 832€ 42 672€ 37 418€ 36 223€ 35 924€ 38 190€ 34 771€ 36 813€ 39 189€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 311 221€ 1 347 694€ 1 470 492€ 1 321 347€ 1 124 350€ 1 086 608€ 1 129 507€ 1 224 469€ 1 338 787€ 1 363 865€ 1 225 617€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 311 221€ 1 347 694€ 1 470 492€ 1 321 347€ 1 124 350€ 1 086 608€ 1 129 507€ 1 224 469€ 1 338 787€ 1 363 865€ 1 225 617€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 204€ 19 903€ 14 472€ 7 596€ 8 297€ 164 564€ 8 932€ 51 644€ 10 220€ 125 890€ 7 400€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-68€ -1 236€ -81 280€ 73 939€ -39 016€ 44 885€ -944€ -1 704€ 37 754€ 474€ -719€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
315 189€ 269 323€ 210 318€ 172 648€ 188 152€ 211 563€ 109 203€ 135 913€ 105 286€ 310 592€ 264 573€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-10 478 € 2 500 815 € 3 398 564 € 3 655 532 € 3 136 693 € 4 005 593 € 1 913 617 € 2 893 201 € 1 483 893 € 2 705 651 € 2 747 207 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 395 435 € 11 244 606 € 11 273 693 € 11 477 774 € 10 197 814 € 10 385 028 € 8 044 758 € 8 551 912 € 6 988 926 € 8 385 120 € 8 155 634 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
104 267 € 67 658 € 46 212 € 18 773 € 1 619 € 13 967 € 38 043 € 29 002 € 43 393 € 23 079 € 31 070 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
37 847€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
89 446 € 3 655 € 754 € 554 € 7 793 € 7 636 € 12 369 € 13 796 € 21 000 € 23 868 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
89 446€ 3 655€ 754€ 554€ 7 793€ 7 636€ 12 369€ 13 796€ 21 000€ 23 868€
42
XII.
Kurzové zisky
14 821€ 64 000€ 7 611€ 18 773€ 1 065€ 6 174€ 30 407€ 16 633€ 29 597€ 2 079€ 7 202€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
141 120 € 203 357 € 188 723 € 120 229 € 118 247 € 131 622 € 68 408 € 59 870 € 137 291 € 87 806 € 107 701 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
45 509€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-7 669€ 7 669€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
21 459 € 40 368 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
21 459€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
40 368€
52
O.
Kurzové straty
129 272€ 193 665€ 142 224€ 103 905€ 110 491€ 124 306€ 62 098€ 54 390€ 110 667€ 43 293€ 102 039€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 848€ 9 692€ 8 659€ 8 655€ 7 756€ 7 316€ 6 310€ 5 480€ 5 165€ 4 145€ 5 662€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-36 853 € -135 699 € -142 511 € -101 456 € -116 628 € -117 655 € -30 365 € -30 868 € -93 898 € -64 727 € -76 631 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-47 331 € 2 365 116 € 3 256 053 € 3 554 076 € 3 020 065 € 3 887 938 € 1 883 252 € 2 862 333 € 1 389 995 € 2 640 924 € 2 670 576 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 304 € 510 330 € 691 547 € 755 813 € 652 268 € 839 263 € 406 402 € 614 012 € 284 960 € 660 782 € 617 766 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
35 277€ 486 330€ 684 259€ 756 031€ 562 411€ 783 649€ 414 981€ 571 610€ 386 394€ 638 139€ 627 882€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-32 973€ 24 000€ 7 288€ -218€ 89 857€ 55 614€ -8 579€ 42 402€ -101 434€ 22 643€ -10 116€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-49 635 € 1 854 786 € 2 564 506 € 2 798 263 € 2 367 797 € 3 048 675 € 1 476 850 € 2 248 321 € 1 105 035 € 1 980 142 € 2 052 810 €