Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 166 476 € 2 105 630 € 2 109 126 € 2 330 603 € 2 089 322 € 1 901 524 € 1 498 021 € 2 699 541 € 1 775 571 € 1 447 644 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
214 303 € 232 118 € 247 784 € 280 149 € 305 937 € 149 464 € 147 971 € 428 590 € 189 707 € 328 434 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
229 € 1 145 € 3 821 € 6 497 € 6 273 € 12 435 €
005
A.I.2
Software
229€ 1 145€ 3 821€ 6 497€ 6 273€ 12 435€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
214 303 € 232 118 € 247 555 € 278 964 € 302 076 € 142 927 € 141 658 € 416 115 € 189 667 € 328 394 €
012
A.II.1
Pozemky
43 345€ 43 345€ 43 345€ 43 345€ 43 345€ 43 345€ 43 345€ 43 345€ 43 345€ 93 603€
013
A.II.2
Stavby
143 356€ 152 548€ 161 973€ 171 609€ 181 245€ 10 259€ 11 643€ 4 305€ 28 406€ 57 806€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 804€ 25 702€ 32 811€ 41 192€ 44 839€ 49 984€ 61 260€ 360 880€ 105 185€ 167 804€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 798€ 10 523€ 9 426€ 22 818€ 32 647€ 39 339€ 4 279€ 7 585€ 12 731€ 9 181€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
21 131€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€ 40€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 946 153 € 1 866 505 € 1 854 798 € 2 044 130 € 1 774 893 € 1 746 037 € 1 342 268 € 2 262 204 € 1 578 863 € 1 110 101 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
588 743 € 656 909 € 635 080 € 715 786 € 521 882 € 517 267 € 414 950 € 435 974 € 497 057 € 645 540 €
032
B.I.1
Materiál
382 931€ 472 784€ 390 578€ 422 201€ 352 852€ 334 718€ 280 608€ 249 985€ 321 110€ 424 329€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
47 298€ 71 423€ 89 168€ 102 396€ 41 330€ 103 500€ 55 070€ 95 812€ 136 512€
034
B.I.3
Výrobky
158 514€ 111 619€ 155 334€ 191 189€ 127 700€ 79 049€ 79 272€ 90 177€ 39 435€ 77 990€
036
B.I.5
Tovar
1 083€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
109 008 € 107 989 € 105 510 € 97 644 € 93 672 € 126 016 € 199 450 € 130 261 € 105 040 € 53 029 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
109 008€ 107 989€ 105 510€ 97 644€ 93 672€ 126 016€ 199 450€ 130 261€ 105 040€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
436 163 € 321 417 € 426 936 € 547 794 € 470 363 € 737 305 € 396 655 € 1 538 284 € 744 125 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
280 274€ 236 988€ 321 404€ 316 230€ 277 160€ 692 492€ 303 369€ 1 137 392€ 739 469€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
155 199€ 84 045€ 105 024€ 231 136€ 192 212€ 44 465€ 92 569€ 399 734€ 60€ 18€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
690€ 384€ 508€ 428€ 991€ 348€ 717€ 1 158€ 4 596€ 5 152€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
812 239 € 780 190 € 687 272 € 682 906 € 688 976 € 365 449 € 331 213 € 157 685 € 232 641 € 31 560 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 285€ 6 548€ 4 758€ 3 472€ 3 849€ 2 197€ 2 191€ 2 072€ 2 847€ 3 221€
057
B.IV.2
Účty v bankách
806 788€ 773 476€ 682 348€ 679 268€ 684 961€ 363 086€ 329 022€ 155 613€ 229 794€ 28 339€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
6 020 € 7 007 € 6 544 € 6 324 € 8 492 € 6 023 € 7 782 € 8 747 € 7 001 € 9 109 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
584€ 28€ 411€ 102€ 67€ 79€ 82€ 32€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 983€ 7 007€ 5 959€ 6 296€ 7 297€ 5 066€ 6 744€ 8 630€ 6 866€ 9 076€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
37€ 1€ 784€ 855€ 971€ 38€ 53€ 1€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 166 476 € 2 105 630 € 2 109 126 € 2 330 603 € 2 089 322 € 1 901 524 € 1 498 021 € 2 699 541 € 1 775 571 € 1 447 644 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 744 916 € 1 744 594 € 1 728 191 € 1 695 605 € 1 650 151 € 1 453 392 € 1 079 841 € 1 035 883 € 974 855 € 846 510 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 088 204 € 1 088 204 € 1 088 204 € 1 088 204 € 1 088 204 € 1 088 204 € 1 088 038 € 1 088 038 € 1 088 038 € 1 088 204 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 088 204€ 1 088 204€ 1 088 204€ 1 088 204€ 1 088 204€ 1 088 204€ 1 088 204€ 1 088 204€ 1 088 204€ 1 088 204€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-166€ -166€ -166€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€ 20€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
89 444 € 87 440 € 83 806 € 78 867 € 59 191 € 21 616 € 16 897 € 12 851 € 184 882 € 184 882 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
89 444€ 87 440€ 83 806€ 78 867€ 59 191€ 21 616€ 16 897€ 12 851€ 184 882€ 184 882€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
566 926 € 548 891 € 519 815 € 479 125 € 305 977 € -32 194 € -72 312 € -105 480 € -426 596 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
566 926€ 548 891€ 519 815€ 479 125€ 305 977€ 21 378€ 21 378€ 20 573€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-53 572€ -93 690€ -126 053€ -426 596€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
322 € 20 039 € 36 346 € 49 389 € 196 759 € 375 746 € 47 198 € 40 454 € 128 511 € -426 596 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
189 032 € 189 560 € 183 232 € 306 195 € 249 243 € 398 674 € 345 946 € 1 448 765 € 797 704 € 590 409 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
27 525 € 39 551 € 50 403 € 48 459 € 45 752 € 38 148 € 25 899 € 48 062 € 34 102 € 58 516 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
27 525€ 24 471€ 23 561€ 26 386€ 23 343€ 29 279€ 25 899€ 28 323€ 28 913€ 39 725€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
15 080€ 26 842€ 22 073€ 22 409€ 8 869€ 19 739€ 5 189€ 18 791€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 450 € 3 871 € 2 356 € 1 765 € 1 203 € 1 868 € 63 652 € 14 254 € 1 130 € 675 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
47€ 569€ 155€ 665€ 1 203€ 1 839€ 2 127€ 477€ 1 130€ 675€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 403€ 3 302€ 2 201€ 1 100€ 29€ 61 525€ 13 777€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
157 014 € 146 085 € 129 145 € 255 235 € 200 119 € 340 725 € 256 320 € 1 085 598 € 762 472 € 470 376 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
63 029€ 65 972€ 56 255€ 178 104€ 103 629€ 261 270€ 149 505€ 992 972€ 671 874€ 388 103€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
161€ 170€ 1 320€ 1 412€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
262€ 262€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
40 175€ 39 230€ 37 223€ 37 786€ 40 326€ 42 923€ 39 174€ 38 813€ 48 114€ 42 927€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
26 132€ 25 818€ 23 880€ 24 455€ 25 661€ 28 529€ 24 762€ 25 001€ 29 101€ 30 232€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
27 678€ 15 065€ 11 787€ 14 890€ 30 503€ 8 003€ 42 718€ 28 642€ 11 801€ 7 440€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
250 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
43 € 53 € 1 328 € 736 € 2 169 € 17 933 € 75 € 50 851 € 60 842 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
43€ 53€ 1 328€ 736€ 2 169€ 17 933€ 75€ 50 851€ 60 842€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
232 528 € 171 476 € 197 703 € 328 803 € 189 928 € 49 458 € 72 234 € 214 893 € 3 012 € 10 725 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
38€ 24€ 45€ 20€ 20€ 1 066€ 1 110€ 6 674€ 23€ 34€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
138 621€ 129 545€ 87 407€ 197 658€ 148 649€ 34 346€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
93 869€ 41 907€ 110 251€ 131 125€ 41 259€ 48 392€ 36 778€ 208 219€ 2 989€ 10 691€