Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SA Profit, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
151 683€ 32 166€ 34 163€ 32 158€ 30 938€ 30 065€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
130 080 € 65 575 € 71 126 € 70 781 € 77 344 € 67 981 € 59 069 € 76 546 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
231€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
21 603€ 32 166€ 34 163€ 32 158€ 38 808€ 30 938€ 29 834€ 28 627€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 430€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
108 477€ 33 409€ 36 963€ 38 623€ 38 536€ 34 613€ 29 004€ 47 919€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
264 848 € 73 349 € 74 800 € 76 877 € 70 309 € 68 876 € 87 015 € 91 034 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
144€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
27 112€ 2 948€ 562€ 968€ 1 134€ 252€ 7 273€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
162 630€ 3 043€ 3 024€ 3 370€ 4 040€ 3 179€ 12 872€ 11 302€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 553 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 812€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
656€
19
E.4.
Sociálne náklady
85€
20
F.
Dane a poplatky
11 960€ 7 664€ 7 664€ 7 664€ 7 679€ 7 756€ 7 867€ 8 467€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 551€ 22 151€ 22 296€ 22 297€ 14 986€ 16 342€ 21 460€ 28 409€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 551€ 22 151€ 22 296€ 22 297€ 14 986€ 16 342€ 21 460€ 28 409€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 419€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
253€ 152€ -9€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
32 595€ 37 543€ 41 254€ 42 578€ 42 470€ 38 675€ 33 694€ 42 865€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-134 768 € -7 774 € -3 674 € -6 096 € 7 035 € -895 € -27 946 € -14 488 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-168 139 € 26 175 € 30 577 € 27 820 € 33 634 € 27 507 € 9 776 € 17 325 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 10 € 170 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 10 € 170 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 10€ 170€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 136 € 999 € 1 144 € 1 399 € 1 197 € 343 € 542 € 1 038 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 039 € 729 € 924 € 1 229 € 1 118 € 177 € 358 € 786 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 039€ 729€ 924€ 1 229€ 1 118€ 177€ 358€ 786€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
97€ 270€ 220€ 170€ 79€ 166€ 184€ 252€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 131 € -989 € -1 144 € -1 399 € -1 197 € -343 € -542 € -868 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-135 899 € -8 763 € -4 818 € -7 495 € 5 838 € -1 238 € -28 488 € -15 356 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-135 899 € -8 763 € -4 818 € -8 455 € 4 878 € -2 198 € -29 448 € -15 356 €