Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Pontis, Bratislava'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
e) podpora vzdelávania 2 000 € ACC_ZGP20_01: Kultur.fm - Prínosom projektu bolo zorganizovanie 10 standupov pre mladých ľudí s cieľom na rozvoj kritického myslenia.
e) podpora vzdelávania 1 162,27 € ACC_ZGP20_02: Greenpower To Schools - Prínosom projektu bolo rozvíjanie soft skills a aplikovanie inovativného spôsobu vzdelávania v STEM u študentov.
e) podpora vzdelávania 1 875,46 € ACC_ZGP20_03: Mensa Slovensko - Uskutočnil sa 10.ročník olympiady, ktorej sa zúčastnilo 540 detí z celého Slovenska. Vďaka IQ olympiáde si deti preverili svoje logické myslenie.
e) podpora vzdelávania 1 342,6 € ACC_ZGP20_04: P-MAT, n.o. - Zorganizovanie troch sústredení pre najúspešnejších riešiteľov korešpondenčných seminárov Pikomat a Pikofyz. Účastníci sústredení zlepšili svoje matematické a fyzikálne zručnosti, sociálne zručnosti a vyskúšali si prácu v tíme.
e) podpora vzdelávania 600 € ACC_ZGP21_01: Asociácia pre mládež, vedu a techniku - Prínosom projektu zorganizovanie 16.ročníka súťažnej konferencie do ktorej sa zapojilo 273 žiakov. Zorganizovali sa aj 4 workshopy.
e) podpora vzdelávania 600 € ACC_ZGP21_03: Ženský algoritmus - Prínosom projektu bolo uskutočnenie online vzdelávania pre ženy na podporu vrátenia sa do pracovného života, zlepšenie sebavedomia, rozvinutie nových zručností. Uskutočnilo sa 8 webinárov, 2 diskusie. Bolo vybraných 27 účastníčok do kurzu.
e) podpora vzdelávania 598,5 € ACC_ZGP21_04: Agentúra práce BBSK, n.o. - Prínosom projektu bolo vzdelávanie žien z marginalizovanej skupiny, do školení bolo zapojených 20 žien, ktoré si osvojili základy digitálnych zručností.
e) podpora vzdelávania 80,36 € ACC_ZGP21_06: Zmudri - Združenie je zamerané na podporu vzdelávania online prostredníctvom edukatívnych videí. Pripravilo sa video, k nemu metodické materiály a vyše 175 učiteľov oň prejavilo záujem.
e) podpora vzdelávania 2 000 € ACC19_04: Budúca Generácia Európy, o.z. (Future Generation Europe) - Finančné prostriedky boli použité na organizáciu workshopov a diskusií v oblasti podnikania a biznisu pre ženy, účastníčky sa naučili tvoriť biznis plány, lepšie komunikovať v tíme či prezentovať svoje nápady.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ACC19_13: Občianske združenie Superar Slovakia - Prínosom projektu bolo zorganizovanie hudobného tábora a koncertného vystúpenia, prostredníctvom tábora deti zlepšili svoje sústredenie, aj prácu s pedagógmi.
e) podpora vzdelávania 1 000 € ACC19_16: Človek v ohrození, n.o. - Prínosom projektu bolo zaškolenie 12 zamestnancov, 27 detí absolvovalo pod ich vedením prvé programovanie, dospelí klienti si vyhľadávali pracovné ponuky, deti pripravovali projekty do školy.
e) podpora vzdelávania 700 € ACC19_17: Kukučky - Prínosom projektu bolo poskytnutie nových IT zručností pre deti.
e) podpora vzdelávania 22 500 € ACC19_22: AJ Ty v IT - Prínosom projektu bolo vzdelávanie žien v technickej oblasti, vďaka čomu si aj 11 absolventiek programu našlo zamestnanie.
e) podpora vzdelávania 2 202,34 € DZ_ACC19_01 až 12 (DZ2019/415-426): Projekt expertného dobrovoľníctva DigitalSkills, ktorý je zameraný na IT zručnosti detí - nákup microbitov pre inovatívne vyučovanie informatiky.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € ADI_PP20_01: Obec Žabokreky - Prínosom projektu bolo oplotenie a modernizácia workoutového ihriska, ktorá zlepšila podmienky na rozvoj pohybových aktivít v obci.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 900,79 € ADI_PP20_02: Svetielko nádeje - Prínosom projektu bolo preplácanie liekov pre 47 rodín.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 7 008 € ADI_PP20_04: Občianske združenie na pomoc kriticky chorým deťom severného Slovenska - Prínosom bolo zakúpenie technického vybavenia na oddelenie DKAIM v Martine.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € ADI_PP20_05: OMD v SR - Agentúra osobnej asistencie Žilina - Prínosom bolo materiálne dovybavenie komunity a poskytnutie psychologických konzultácií.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 650 € ADI_PP20_08: Horská služba Veľká Fatra - Vďaka grantu mohla Horská služba Veľká Fatra zakúpiť Automatický Externý Defibrilátor a kvalitnú resuscitačnú figurínu, ktoré sú dôležitou výbavou takejto organizácie pre záchranu životov turistov a zároveň tréning zručností záchranárov.
e) podpora vzdelávania 1 975 € ADI_PP20_09: Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, Žilina - Vďaka grantu nastali kvalitat. zlepšenie komunik. kompetencií žiakov s poruchou autis. spektra, učitelia sa zúčastnili workshopu, zakúpili sa pomôcky na vyučovanie.
b) podpora a rozvoj športu 800 € ADI_ZGP19_17: Obecný futbalový klub Slovenské Pravno - Prínosom projektu bolo zakúpenie tréningových súprav pre deti, čím sa im zvýšil pocit spolupatričnosti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 567 € ADI_ZGP19_18: Obec Belá-Dulice - Vďaka grantu sa podarilo obnoviť starší park v obci Belá-Dulice, bol vytvorený príjemný priestor na relax ako aj pohyb a stretávanie sa obyvateľov obce.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 13 650,13 € AR20_01: Mesto Komárno - Projekt prispel k zlepšeniu cyklistickej infraštruktúry v meste Komárno osadením 15 stojanov a 75 parkovacích konštrukcií za účelom zvýšenia podielu ekologickej dopravy a ochrany životného prostredia.
e) podpora vzdelávania 2 628 € AXA_19_04: Dária Nitrayová - Prínosom projektu bolo pripravenie chýbajúcich analýz, prostriedky boli použité na nákup chemikálii a materiálu na vyhodnotenie reakcií.
e) podpora vzdelávania 79,79 € AXA_19_05: Jana Plavá - Prínosom projektu bolo podporenie analýzy na identifikáciu molekulárnych faktorov, ktoré sa podieľajú na vzniku chemorezistencie nádoru.
e) podpora vzdelávania 900 € AXA_19_10: Andrea Patlevičová - Prínosom bolo zakúpenie materiálu na izoláciu a purifikáciu DNA ako aj na prezentovanie výsledkov na konferenciách.
e) podpora vzdelávania 1 170 € AXA_19_11: Ján Maťufka - Prínosom projektu bolo zistenie aplikačného potenciálu lignínu na priemyselné účely, čo sa dá v budúcnosti zúžitkovať pri zlepšovaní trvácnosti biologicky rozložiteľných plastov.
e) podpora vzdelávania 3 000 € AXA_19_12: Barbora Gromová - Prínosom bolo absolvovanie vedecko-výskumného pobytu uskutočneného na Harvard Medical School zamereného na autoimunitné choroby čreva a pečene.
b) podpora a rozvoj športu 2 975 € BK_ZGP20_01: Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec - Prostredníctvom projektu boli zakúpené trampolíny pre žiakov ZŠ a MŠ, ktoré má k dispozícii spolu 360 žiakov.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € BK_ZGP20_02: Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha - V rámci projektu organizácia uskutočnila 5 športových podujatí a taktiež zakúpila športové pomôcky. Aktivít sa spolu zúčastnilo 740 účastníkov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 846,5 € BK_ZGP20_03: HLOHOVSKÁ STUDNIČKA - Deti so svojimi vyučujúcimi zrealizovali výsadzbu stromčekov, jahôd a bylín. Následne sa o rastliny starali a neskôr sušili. Okrem praktických častí sa 126 detí zábavnou formou vzdelávalo o pozitívach a dôležitosti zdravej stravy.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € BK_ZGP20_04: Občianske združenie ESPINTA - Zo získaných finančných prostriedkov zakúpila organizácia nafukovacie žinenky, karimatky, prenosné zrkadlá, baletné tyče, posilňovacie gumy a chrániče.
e) podpora vzdelávania 3 000 € BK_ZGP20_05: Obec Horné Otrokovce - Udelený grant prispel k vybudovaniu detského dopravného ihriska (DDI) v areáli MŠ Horné Otrokovce.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 140 € BK_ZGP20_06: Dobrovoľný hasičský zbor Hlohovec - Prostriedky boli použité na zakúpenie zdravotníckeho materiálu a technického zabezpečenia. Organizácia zakúpila AED defibrilátor, ktorý použila pri školeniach a prezentáciách.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 918 € BK_ZGP20_07: Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Pastuchov - Finančné prostriedky z projektu boli použité na nákup pitných fontánok, čím by chceli priviesť žiakov k pitiu pitnej vody a tým postupne u nich vylúčiť pitie sladených nápojov.
b) podpora a rozvoj športu 2 995 € BK_ZGP20_08: ZŠ Podzámska,Hlohovec - Projekt pomohol zlepšiť športovú výkonnosť 85 detí, ich zdravie a osvojenie si základných pravidiel hádzanej.
e) podpora vzdelávania 2 736 € BK_ZGP20_09: Obec Rišňovce - Organizácia zrekonštruovala betónovú plochu na ktorej bolo vybudované detské dopravné ihrisko.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € BK_ZGP20_10: Základná umelecká škola Hlohovec - Vďaka projektu sa podarilo vybudovať reprezentatívnu a moderne vybavenú učebňu pre tanečný odbor ZUŠ, ktoré umožňuje žiakom napredovať v pohybovom a tanečnom rozvoji.
e) podpora vzdelávania 2 976 € BK_ZGP20_11: OZ Usmiate slniečka v MŠ - Realizáciou projektu bolo zakúpené multifunkčné ihrisko. MŠ tak vytvorila významné miesto oddychu a relaxu, vhodné pre edukačné aktivity a spoločné činnosti s deťmi.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € BK_ZGP20_12: Nadácia ADELI - Prostredníctvom projektu sme pomohli Jakubovi v rehabilitácii vedúcej k zlepšeniu zdravotného stavu.
b) podpora a rozvoj športu 1 320 € BK_ZGP20_13: Atletický klub Bojničky - Na sústredení v termíne od 20.-25.07.2020 sa zúčastnilo 42 detí z atletického klubu Bojničky. Počas sústredia deti absolvovali dvojfázové tréningy a na spestrenie programu mali deti výlety.
b) podpora a rozvoj športu 1 220 € BK_ZGP20_14: Obec Trebatice - Zlepšili sa podmienky športovania pre žiakov o nové druhy športov: florbal, prehadzovaná, basketbal, gymnastika.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € BK_ZGP20_15: Rodičovská rada pri Základnej škole Vilka Šuleka - Prostriedky získané z grantu sme použili na nákup prenosného dopravného ihriska, kolobežiek a motokár.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 800 € BK_ZGP20_16: Obec Dolné Trhovište - Grant prispel k eliminovaniu možných rizík spojených s nedodržiavaním rýchlosti v obci, projekt pomáha dosiahnuť zvýšený pocit bezpečia pre obyvateľov a návštevníkov obce Dolné Trhovište.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € BK_ZGP20_17: Hokejový klub HK Mládež Šaľa, OZ - Klub použil prostriedky grantu na nákup hokejovej výstroje pre 20 aktívnych členov.
b) podpora a rozvoj športu 1 460 € BK_ZGP20_18: Materská škola, Nábrežie 23, Hlohovec - Projekt bol zameraný na rozšírenie portfólia outdoorových aktivít školy s akcentom na pohybové. Deti sa oboznámili s cvikmi pod vedením fyzioterapeuta a s cvičením na lanovom moste.
e) podpora vzdelávania 2 977 € BK_ZGPSK20_01: Spojená škola, Školská 1087, 925 21 Sládkovičovo - V rámci projektu boli zrealizované 3 workshopy zamerané na témy: dramatická výchova, práca s interaktívnou tabuľou a "Ponorka v tíme", ktorých sa pravidelne zúčastňovalo 30 pedagógov.
e) podpora vzdelávania 2 970,42 € BK_ZGPSK20_02: Rada rodičov pri Strednej odbornej škole, Nerudova 13, Hlohovec - Prostredníctvom zakúpenej modernej lagoratórnej techniky sa podarilo zvýšiť kvalitu vyučovania chemických odborných predmetov.
e) podpora vzdelávania 2 600 € BK_ZGPSK20_03: Centrum voľného času Dúha - Spolu 196 detí sa cez výlety a exkurzie naučilo veľa nového o živote včiel, o histórii hradov, zámkov, ale tiež mali možnosť rozvíjať motoriku, obrazotvornosť, myslenie, logiku, ...
e) podpora vzdelávania 2 208,44 € BK_ZGPSK20_04: Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petöfi Sándor Alapiskola és Óvoda, 925 21 Sládkovičovo - Diószeg - Vďaka grantu sa podarilo upraviť školský dvor, vytvorila sa učebňa v prírode, ktorej súčasťou je altánok, chodník zdravia a bude slúžiť na rôzne výučbové programy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 965,7 € BK_ZGPSK20_06: HLOHOVSKÁ STUDNIČKA - Prostredníctvom DAPHNE programov deti získali nové a praktické vedomosti a schopnosti a tektiež si osvojili hodnoty potrebné pre ochranu životného prostredia.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 210 € BK_ZGPSK20_07: Organizácia pre voľný čas obyvateľov Hlohovca - Dúha - Do projektu sa zapojilo 130 pedagógov a 245 žiakov, ktorí sa zúčastnili speváckych a recitačných súťaží, drotárskej súťaže a výtvarnej súťaže na tému Život s rúškom.
e) podpora vzdelávania 1 717 € BK_ZGPSK20_08: ZŠ s MŠ Rišňovce - Vďaka grantu sa podarilo zrealizovať v areáli ZŠ s MŠ Rišňovce výstavbu zelenej učebne, dažďovej záhrady, výsadbu bylinkového záhonu, výstavbu pocitového chodníka, výrobu vtáčich búdok.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 178 € BK_ZGPSK20_10: Spojená škola - Cieľom projektu bolo poskytnúť žiakom viac aktivít (vlastná výroba papiera - druhotné využitie napr. novín) a možností dozvedieť sa o spôsobe výroby, využitia a spracovania papiera, o význame šetrenia papiera ako cesty k ochrane prírody a lesov.
e) podpora vzdelávania 2 999,76 € BK_ZGPSK20_11: Gymnázium Ivana Kupca Hlohovec - Prínosom projektu bolo naštartovanie vyučovania robotiky na gymnáziu v dvoch predmetoch a otvorili sa dva krúžky venujúce sa robotike pre žiakov.
e) podpora vzdelávania 2 892,88 € BK_ZGPSK20_12: Základná škola s materskou školou Angely Merici - Pod vedením erudovaných lektorov z neziskovej organizácie Indícia absolvovali 17 učitelia Základný kurz Hejného vyučovacej metódy.
e) podpora vzdelávania 1 231,23 € BK_ZGPSK20_13: Občianske združenie - FRAŠTÁČIK - Zamestnanci MŠ spolu s rodičmi, starými rodičmi a deťmi zhotovili knižné búdky a zútulnili nevyužívanú časť školského dvora, ktorý má teraz rozprávkový charakter.
e) podpora vzdelávania 500 € BK_ZGPSK20_14: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - V rámci a vďaka podporeného projektu sme mohli pre odbornú prácu s detskými klientmi zakúpiť hodnotné reedukačné pomôcky a psychologické testy.
e) podpora vzdelávania 1 470 € BK_ZGPSK20_15: Materská škola - Prostredníctvom vzdelávania a workshopov pedagogickí zamestnanci získali odborné vedomosti, poznatky a zručnosti z oblasti interpersonálnych vzťahov ako aj relevantné informácie o sociálnej komunikácii.
e) podpora vzdelávania 1 400 € BK_ZGPSK20_16: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave - Projekt bol zameraný na prepojenie štúdia Integrovanej bezpečnosti na s praxou – priemyselnými podnikmi a odborníkmi z praxe, nadviazanie užitočných kontaktov a výmenu informácií prostredníctvom workshopov.
b) podpora a rozvoj športu 811,31 € BKZGP21_09: Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským - Vytvorené fitness/workout ihrisko ponúka možnosť športovania pre všetkých žiakov i učiteľov: počas dlhších prestávok medzi vyučovacími hodinami, za priaznivého počasia na hodinách telesnej výchovy, ako aj po vyučovaní.
e) podpora vzdelávania 3 000 € DELL_PP20_01: iKid o.z. - Grant bol použitý na vytvorenie a realizáciu 3 worshopov, ktoré sa primárne zamerali na pochopenie sily a dôležitosti tímovej spolupráce, identifikovanie silných a slabých stránok svojho tímu, ale aj inovatívneho nápadu, prebudenie vodcu v sebe.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € DELL_PP20_02: Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy - Vďaka podpore z projektu sa podarilo uhradiť náklady spojené s objektivizáciou zdravotného stavu psov zapojených do projektu (vrhy H2 a I2).
e) podpora vzdelávania 2 000 € DELL_PP20_03: Ružová stužka, n.f. - Prínosom bolo rozšírenie povedomia o skríningových mamografových vyšetrení aj v čase covidu prostredníctvom virtuálnej akcie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 775 € DELL_PP20_04: Dss-MOST, n.o. - Prínosom projektu bola rekonštrukcia kancelárie pre terapie, sociálne služby, poradenstvo a zakúpenie materiálu na tvorivé dielne pre klientov.
e) podpora vzdelávania 5 000 € DELL_PP20_05: Stredná odborná škola informačných technológií - Podarilo sa nám zabezpečiť dlho očakávaný server a počítače pre školu. Týmto sme pomohli škole zmodernizovať výučbu a lepšie rozvíjať zručnosti študentov ktoré sú, a budú čoraz viac, vyžadované na trhu práce.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 775 € DELL_PP20_06: DEPAUL SLOVENSKO - Vďaka vymenej kuchyni bude organizácia vedieť pripravovať jedlo pre ľudí bez domova efektívnejšie a zároveň sa budú ľahšie dodržiavať potrebné hygienické štandardy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 001,23 € DELL_PP20_07: OZ Prakoreň - Získané prostriedky z grantu boli použité na dokúpenie 50 sadeníc ovocných stromov a podporného materiálu z lokálnej ovocnej škôlky.
e) podpora vzdelávania 2 000 € DELL_ZGP2020_02: Divé maky, o.z. - Tridsať rómskych detí absolvovalo workshopy osobnostného rozvoja, výroby doskovej hry, tanečný, hudobný, spevácky a divadelný, teambuildingových aktivít.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € DELL_ZGP2020_03: Obec Gajary - Grant prispel k obstaraniu a výsadbe 25ks stromov, čím sa v obci vytvorila nová stromová alej. Z grantu boli obstarané stromy a materiál potrebný k výsadbe.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 340 € DELL_ZGP2020_04: Čas pre rodinu - Projektom sa podarilo zapojiť rodiny do uvažovania ako zmeniť svoje návyky a brať pri tých zmenách ohľad na ekologickú záťaž.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 999 € DELL_ZGP2020_06: Občianske združenie svätého Jozefa - Poskytnutý grant pomohol revitalizovať prostredie záhrady Domova sociálnych služieb v Rači.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 963,6 € DELL_ZGP2020_07: BROZ - Prostriedky z nadačného fondu boli využité na nákup materiálu (dreva) na stavbu altánku a na nákup sadeníc trvaliek, ktoré boli dosádzané do záhradného kútika v rámci areálu školy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € DELL_ZGP2020_08: Občianske združenie Javoráčik - V rámci projektu sa zrealizoval dendrologický posudok, vypíliť náletové dreviny, vyčistiť les, zoštiepkovať čas drevnej hmoty, vybrať korene, vytvoriť mlatový chodník, zabezpečiť a inštalovať konštrukcie mostíkov, parkové lavičky, náučné tabule.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € DELL_ZGP2020_09: Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením - Projekt dal 109 rodičom detí so zdravotným znevýhodnením rozhľad o právach na kompenzácie, sociálne služby a vzdelávanie pre ich deti so zdravotným znevýhodnením a zručnosť na ich samostatné presadzovanie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € DELL_ZGP2020_10: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave - Vďaka projektu sa uskutočnil rekondičný pobyt pre rodiny s členom s autizmom, rodičia sa lepšie spoznali medzi sebou a mohli si vymieňať skúsenosti zo života s autistickým dieťaťom. Projekt pokryl ubytovanie, stravu a pomôcky na pobyt pre jeho účastníkov.
b) podpora a rozvoj športu 1 849,2 € DELL_ZGP2020_11: DHZ Rovinka, Martina Mandlikova - Grant bol použitý na nákup príslušenstva na výcvik k hasičskej striekačke PS 1800 cm3, ktorá slúži mládeži na prípravu DHZ.
b) podpora a rozvoj športu 0,8 € DELL_ZGP21_01: Iniciatíva Naše Karpaty - Prínosom projektu je vybudovanie cyklostojana s betónovým podstavcom, ktorý bude slúžiť cyklistom v bratislavskom lesoparku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 23 615,19 € DM19_16: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Vďaka podpore boli na 10 vybraných školách zrealizované adaptačné opatrenia na zmenu klímy. Vzniklo 10 klimatických prvkov spojených s 10 výučbovými programami, a tiež včelnica.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 6 000 € DM19_22: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica - Vďaka podpore sa podarilo pripraviť podklady na realizáciu školení k projektu klimatických opatrení pre 25 vybraných obcí, a tiež zrealizovať úvodný audit.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 60,6 € DM20_02: CEEV Živica - Počas projektu si 25 vybraných a vyškolených obcí zrealizovalo schválený projekt klimatického adaptačného opatrenia na svojom území.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 499,12 € DZ2020/432: Proti prúdu - Zabezpečenie ohrevu vnútorných priestorov výdajne v zimnom období a v čase pandémie. Notebooky pre chod organizácie a palivová karta k automobilu.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € EMB_IN4_01: Martin Mikloš - V rámci projektu sa podarilo vyrobiť prototyp a prvých 5 kusov pomôcok pre logopédov.
e) podpora vzdelávania 1 250 € EMB_IN4_02: Nikola Kotláriková - Projekt bol zameraný na vytvorenie platformy, vytvárania a upevňovania kontaktov a väzieb, tvorbu materiálov.
e) podpora vzdelávania 500 € EMB_IN4_03: Ivan Sádecký - Podarilo sa uľahčiť ľuďom im proces rozhodovania a predstavovania si prerábky alebo novostavby domu, bytu,... a predísť chybám, ktoré by mohli ovplyvniť ich cenový rozpočet.
e) podpora vzdelávania 2 999,84 € EMB_IN4_04: Anežka Železňáková - Projekt sa zaoberal vývojom a výrobou IoT zariadení. Prvým projektom bol monitorovací systém pre tlakové nádoby.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € EMB_IN4_05: Alexandra Šeligová - Ihličkovo - Prostredníctvom projektu sa podarilo dostať do povedomia výrobu sirupov z jedinečnej suroviny - ihličia a zároveň udržať tradíciu našich starých rodičov.
e) podpora vzdelávania 1 500 € EMB_IN4_06: Michal Miškolci - Projektom bolo podporené vzdelávanie a nápad na zostrojenie, naprogramovanie a výrobu elektronických a mechanických zariadení.
e) podpora vzdelávania 1 500 € EMB_IN4_07: Uni2010, o.z. - Vytvrorili sme takisto 28 detailných videonávodov pre laikov, vďaka ktorým si po mohli účastníci programu upraviť svoje vlastné webstránky.
e) podpora vzdelávania 2 250 € EMB_IN4_08: Alex Blandón - Podpora raktických podnikateľských zručností. Študentom sa podarilo vyrobiť tuhý čistič, ktorý je šetrný k prírode a zároveň je viacúčelový, keďže sa dá použiť do umývačky, na kachličky, na dlažbu, alebo na odstránenie vodného kameňa.
e) podpora vzdelávania 17 170 € EMB_PP19_01: Uni2010, o.z. - Občianske združenie UNI2010 realizovalo projekt Inoveum už po štvrtýkrát. Opäť so záujmom študentov, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a realizácie svojich nápadov pod dozorom mentora.
e) podpora vzdelávania 14 143,16 € EMB_PP20_01: Uni2010, o.z. - Podarilo sa nám inšpirovať relatívne veľkú skupinu mladých k podnikaniu, vybaviť ich základným podnikateľským vzdelaním a ukázať im na príkladoch rozbehnutých nápadov, že to ide.
e) podpora vzdelávania 14 400 € FPTS19_2_01: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) - Grant prispel ku zmapovaniu súčasného stavu nezávislosti 26 inštitúcií, zanalyzovaniu možností na zmeny a advokácii odporúčaní na posilnenie nezávislosti týchto inštitúcií. Taktiež sa realizovali prednášky na školách.
f) ochrana ľudských práv 5 100 € FPTS19_2_04: Aliancia Fair-play, o. z. - Vďaka podpore sa podarilo analyticky preskúmať vyše 150-tisíc účtovných závierok a popísať proces, ktorým sa rozsiahla skupina firiem špekulatívne vyhýba plateniu dani z príjmov.
e) podpora vzdelávania 13 500 € FPTS19_2_05: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - Vďaka podpore sa učitelia a žiaci vzdelávali prostredníctvom publikácií o nástrahách extrémizmu vo volebných diskusiách a o zvýšení kvality verejnej debaty a rozoznávaní neprávd.
f) ochrana ľudských práv 10 000 € FPTS20_01: VIA IURIS - Projekt bol zameraný na zlepšovanie inštitúcií právneho štátu, sledovanie legislatívneho prostredia v tejto téme, navrhovanie prípadných systémových zmien a otváranie odbornej diskusie.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 14 113 € GEN20_01: Horská záchranná služba - Vďaka podpore HZS pokračuje vo vývoji aplikácie pre bezpečný pohyb na horách. Boli pridané rôzne prvky a aplikácia je testovaná v beta verzii.
e) podpora vzdelávania 42 360 € GEN20_02: Únia materských centier - Vďaka podpore sa podarilo projekt rozšíriť do ďalších miest, kde kurzy pre rodičov a deti vedú vedúce pracovníčky členských materských/rodinných centier.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 100,01 € GEN20_03: Horská záchranná služba - Vďaka finančnej podpore bola vytvorená aplikácia HZS 2.0, ktorá prináša dôležité informácie pre návštevníkov hôr a hlavne pomáha lokalizovať zranenú osobu a privolať pomoc.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 400 € GEN20_04: Biomedicínske centrum SAV - Vďaka projektu bol podporený modelový systém vytvorený na BMC SAV, umožňujúci dlhodobé (celoživotné) využívanie pravidelnej pohybovej aktivity na zlepšenie zdravia pričom sa realizovalo viac ako 90 tréningov pre viac ako 400 ľudí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30,34 € GEN21_01: Únia materských centier - Projektom realizujeme vzdelávanie sociálne slabých rodín za účelom lepšieho pochopenia dôležitosti vzdelávania detí za prítomnosti rodiča.
e) podpora vzdelávania 35 000 € JC20_01: Nadácia pre deti Slovenska - Vďaka projektu Život mladých pod kontrolou Nadácie pre deti Slovenska, bolo vyškolených 200 pracovníkov v Centrách pre deti a rodiny a internátnych školách, ktorí ovládajú metodiku rozvíjania sociálno-finančnej gramotnosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € JLR_PP20_01: Mesto Nitra - Zabezpečené pomôcky do zariadenia MŠ plnia svoj účel ako ochranné pomôcky na dezinfekciu a na túto funkciu budú aj naďalej využívané.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € JLR_PP20_02: Centrum pre deti a rodiny Nitra - V rámci projektu sa nám podarilo osadiť dve futbalové bránky v areáli Centra pre deti a rodiny Nitra. Vznikol tak priestor pre deti, ktorý môžu využiť na aktívne trávenie voľného času.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € JLR19_01: Základná škola - Finančné prostriedky pomohli doplniť a zveľadiť exteriérovú prírodovednú učebňu zameranú na včelárstvo a ekológiu. Vzdelávacie lavičky budú slúžiť aj na oddych a relaxáciu. Na jar 2020 sa vysadia medonosné a peľodajné rastliny a medonosný trávnik.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € JLR19_02: Karate klub TORASHIRO Nitra, o.z. - Cieľom projektu bolo rekonštruovať podlahu v telocvični a poskytovať kvalitnejší a najmä bezpečnejší tréning pre karatistov, aj prostredníctvom zakúpených športových pomôcok, ktoré sú k dispozícii aj pre ostatných užívateľov telocvične ZŠ Beethovenova.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € JLR19_03: ZŠ Škultétyho 1, Nitra - Cieľom projektu bola revitalizácia školskej záhrady a vytvorenie priestoru vhodného na vzdelávacie aktivity, predovšetkým na primárnom stupni ZŠ. Prostriedky z grantu boli použité na nákup drevín, trvaliek, posypového materiálu atď.
e) podpora vzdelávania 1 000 € JLR19_04: Záhrada - Boli zakúpené pomôcky a knihy pre hodiny angličtiny pre skupiny 20 detí vo veku od 5 do 8 rokov. Zvýšil sa záujem o anglický jazyk v písanej forme, čítanie aj písomný prejav deti baví a dokážu čítať s porozumením.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € JLR19_05: Občianske združenie Dražovské SLNIEČKOVO - V areáli MŠ boli vybudované vyvýšené záhony s kvetmi a bylinkami. Deti môžu pozorovať hmyz, osvojovať si techniku starostlivosti o rastliny a záhony, spracovávať byliny, vysádzať semená, a pod. Pomocou kompostéra sa deti naučia ako pracovať s bioodpadom.
e) podpora vzdelávania 1 000 € JLR19_06: Občianske združenie INŠPIRÁCIA - Zámerom projektu bolo doplnenie knižného fondu o atraktívne knižné tituly, ktoré oslovili najmenších čitateľov, ktorí so svojimi mamičkami, ale aj s učiteľkami materskej školy navštevovali knižnicu aj napriek dobe elektronických vymožeností.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € JLR19_07: Obec Nová Ves nad Žitavou - Grant bol s pomocou 20 dobrovoľníkov použitý na rekonštrukciu športového areálu v obci Nová Ves nad Žitavou. Zábradlie okolo ihriska dostalo nový náter, prebehla kompletná výmena dreva na veľkej tribúne a vonkajší stolný tenis je k dispozícii verejnosti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € JLR19_08: Nitravia občianske združenie - Vybudovanie novej zemnice v múzeu a organizácia popoludnia v Slovanskej osade s deťmi a dobrovoľníkmi.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € JLR19_09: Miestny odbor Matice slovenskej LEHOTA - Finančné prostriedky boli použité na vytlačenie 300 kusov spevníka s textom piesní z okolia Lehoty. Zámerom bolo podporiť zachovanie a šírenie ľudových tradícií. Spevník bol uvedený do života na matičnom podujatí ,,Matičný deň v Lehote" dňa 9.11.2019.
e) podpora vzdelávania 1 000 € JLR19_10: OZ FARBIČKY pri MŠ Nedbalova 17 - Projekt Malí technici bol zameraný na rozvíjanie elementárnej technickej gramotnosti u detí. Deti, učitelia aj rodičia mali možnosť pracovať s novými, pútavými hračkami, ktoré mohli skladať podľa návodu alebo vlastnej predstavivosti.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € JLR19_11: Obec Nové Sady - Vystúpenia folklórneho súboru Pelikánik sa s použitím hlavových mikrofónov a zakúpením krojových doplnkov zatraktívnili pre divákov, ale aj pre samotné deti. Projekt prispel k udržateľnosti činnosti súboru a šíreniu kultúrnych tradícií.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € JLR19_12: OZ Topoľčianske Packy - Podarilo sa zorganizovať komunitnú akciu pre priaznivcov a dobrovoľníkov útulku aj pre širokú verejnosť. Prínosom je zväčšenie komunity dobrovoľníkov pracujúcich v našom útulku.
e) podpora vzdelávania 700 € JLR21_002: Občianske združenie "očkári" - Projekt prispel k vytvoreniu pracovných listov, ktoré sa venovali deťom so zrakovým znevýhodnením a taktiež deťom z Nitry, ktoré môžu hravou formou zhrnúť rôzne pamiatky, ktoré sa nachádzajú v meste.
b) podpora a rozvoj športu 500 € JLR21_003: Stolnotenisový klub Lokomotíva Šurany - Projekt prispel k zlepšeniu tréningových možností a voľnočasových možností pre deti a mládež v obci Šurany.
e) podpora vzdelávania 600 € JLR21_004: Gymnázium, Golianova 68, Nitra - Projekt prispel k vytvoreniu zaujímavého priestoru pre netradičné triednické hodiny, prednášky, diskusie, stretávanie sa učiteľov s rodičmi a dobrovoľníkov v rámci školských a mimoškolských akcií. Oddychová zóna podporí komunikáciu, posilní výchovu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 500 € JLR21_005: Obec Bádice - Projekt podporil vytvorenie spevníka ,,Bádická svadba" z ktorého bude folklórny súbor ,,Bádičanka" spievať piesne na kultúrno-spoločenských podujatiach v celom nitrianskom kraji a v okolitých obciach a takto budú reprezentovať obec Bádice.
b) podpora a rozvoj športu 350 € JLR21_006: Športový klub Hájske - Projekt prispel k zrekonštruovaniu zariadenia Športového klubu Hájske, ktoré bude slúžiť užívateľom, či už pred tréningovým procesom alebo majstrovským zápasom.
b) podpora a rozvoj športu 970 € JLR21_007: Špeciálna základná škola Vráble - Projekt prispel k zakúpeniu športových pomôcok, ktoré nám dopomohli k organizácii rôznych súťaží a k vyplneniu voľného času športovými aktivitami. Deti spoznali nové druhy športov, s ktorými nemali doteraz skúsenosť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 630 € JLR21_008: "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra - Projekt prispel k vytvoreniu okrasnej záhrady v areáli zariadenia sociálnych služieb a možnosti pre zdravotne znevýhodnených sa reálne o záhradku aj starať.
b) podpora a rozvoj športu 800 € JLR21_009: Obec Oponice - Projekt prispel k obnoveniu nemoderných a zastaralých prvkov detského ishriska nachádzajúceho sa v materskej škole a zakúpenie nových modernejších.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 500 € JLR21_010: Obec Nová Ves nad Žitavou - Projekt prispel k upraveniu, výsadne a vytvoreniu esteticky pôsobiaceho valu, ktorý stále plní svoju protipovodňovú funkciu, ale navyše od tejto funkcie je aj upravený, vysadený, estetický priestor konca obce.
b) podpora a rozvoj športu 500 € JLR21_011: GymGol klub - Projekt prispel k skvalitneniu tréningového procesu pre deti za využitia moderných a kvalitných tréningových pomôcok a tým zabezpečuje aj ich športový rast.
b) podpora a rozvoj športu 600 € JLR21_012: Občianske združenie Atletika pre deti - Projekt prispel k tomu, aby sa deti vo veku od 6-15 rokov mohli naučiť a zdokonaľovať techniku v skoku do výšky prostredníctvom zakúpenia výškarského doskočiska.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € JLR21_013: Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 - Projekt prispel k regulácii teploty v triedach a predchádzaniu ochorenia detí z prehriatia prostredníctvom zakúpenia mobilnej klimatizácie.
b) podpora a rozvoj športu 500 € JLR21_014: Telovýchovná jednota Stavbár Nitra - Projekt prispel k zdokonaľovaniu techniky odhodov, zosilnenia brušných a chrbtových svalov a zlepšenia výbušnej sily u detí.
e) podpora vzdelávania 618,79 € JLR21_015: Občianske združenie Záhrada - Projekt prispel k zlepšeniu pohybových a sociálnych zručností detí prostredníctvom nákupu herných prvkov a ich inštlácii v záhrade občianskeho združenia.
e) podpora vzdelávania 500 € JLR21_016: Základná škola, Školská ulica 897/8, Mojmírovce - Projekt prispel k vytvoreniu EKOučebne v školskom areáli.
b) podpora a rozvoj športu 15 203,54 € KIA_PP20_01: Nadácia Kia Motors Slovakia - Vďaka projektu Nadácie strávilo spolu 76 detí jarné prázdniny na svahu trénovaním svojich lyžiarskych a dokonca i korčuliarskych zručností.
b) podpora a rozvoj športu 58 788,84 € KIA_PP20_02: Nadácia Kia Motors Slovakia - Žilinský bikesharing v rozsahu 120 bicyklov a 20 staníc zaznamenal 23000 aktívnych registrovaných užívateľov, ktorí podnikli počas obdobia sezóny viac ako 137000 jázd, ktorých priemerná dĺžka predstavovala 17 minút.
b) podpora a rozvoj športu 20 000 € KIA_PP20_03: Špeciálne olympiády Slovensko - Prínosom bolo zakúpenie športových pomôcok a vďaka tomu začlenenie všetkých detí s hendikepom na aktívne trávenie voľného času.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 33 066,72 € KIA_PP20_04: Nadácia Kia Motors Slovakia - V 26 zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa nachádza vyše 3500 klientov, z ktorých väčšine chýbali ochranné pomôcky v podobe rúška. Kúpou 10000 rúšok sme tak pomohli k ochrane ich zdravia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 144 988,26 € KIA_PP20_05: Nadácia Kia Motors Slovakia - Prostredníctvom projektu boli zakúpené štyri anestéziologické prístroje, ktoré plnia funkciu pľúcnych ventilátorov, pre intenzívnu starostlivosť pacientov s COVID-19.
b) podpora a rozvoj športu 3 000 € KIA_PP20_06: Parasport24 - Prínosom projektu bolo zorganizovanie 13.ročníka vďaka pokrytiu technického zabezpečenia.
e) podpora vzdelávania 90 363,27 € KIA_PP20_07: Nadácia Kia Motors Slovakia - Podporou technického vzdelávania na základných a stredných školách prostredníctvom nákupu pomôcok sme zlepšili podmienky pre žiakov týchto škôl a pri štúdiu sa tak viac priblížia k podmienkam, aké na nich čakajú v prípade zamestnania v technologickom prie
b) podpora a rozvoj športu 168 835,77 € KIA_PP20_08: Malá Fatra, oblastná organizácia cestovného ruchu - Prínosom projektu bolo postavené cyklocesty na trase Teplička n/Váhom, Nededza a Gbeľany.
e) podpora vzdelávania 10 000 € KIA_PP20_09: Slovak Korean Heritage Language School - Do projektu bolo zapojených 70 študentov a 12 učiteľov (vrátane dobrovoľníkov). Finančné zdroje boli použité hlavne na zabezpečenie vzdelávania a fungovanie školy.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 11 000 € KIA_PP20_10: Mesto Žilina - Prostredníctvom projektu sa podarilo vybudovať univerzálne a bezbariérové prostredie - záhrady s podnetnými prvkami snoezelen, ktoré bude slúžiť klientom denného stacionára a jedálne ako aj širšej verejnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 40 488,2 € KIA_PP20_11: Nadácia Kia Motors Slovakia - Projektom sme podporili 6 centier pre deti a rodiny v žilinskom kraji. Nákupom športových pomôcok sme podporili pohybové aktivity, pobyt na čerstvom vzduchu, voľnočasové aktivity a možnosti rehabilitácie ťažko postihnutých detí.
e) podpora vzdelávania 97 926 € KIA_PP20_12: Nadácia Kia Motors Slovakia - SmartBooks je unikátnou inteligentnou cvičebnicou učiva celej základnej školy, pomocou ktorej sa žiak systematicky učí na vlastných chybách. Hlavne v čase povinného dištančného vzdelávania sú kvalitné vzdelávacie softvéry nevyhnutné.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 41 120,27 € KIA_PP20_13: Nadácia Kia Motors Slovakia - Súčasťou projektu bola pomoc pri financovaní iniciatívy „Aby deti nemuseli odísť z rodiny“ prostredníctvom zafinancovania interiérového vybavenia bytu v priestoroch DKC Náruč. taktiež vznik troch denných a komunitného centra.
e) podpora vzdelávania 7 999 € KIA_PP20_14: Nadácia Kia Motors Slovakia - Nákupom vdelávacích pomôcok (meracieho prístroja a ďalšieho vybavenia) sme zlepšili materiálno-technické vybavenie školy pre odbor autotronik. Nákup TV bol určený na premietanie aktívnej diagnostiky vozidla pre študentov.
b) podpora a rozvoj športu 4 997 € KIA_PP20_15: Nadácia Kia Motors Slovakia - Pre parahokejistov boli zakúpené výstroje v podobe rukavíc, nohavíc a sánok, ktoré denne využívajú a potrebujú k tréningu i zápasom.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € KIA_ZGP20_01: Materská škola - Prínosom bolo dovybavenie školskej záhrady, aby sa mali kde deti hrať a aktívne tráviť svoj čas.
b) podpora a rozvoj športu 4 500 € KIA_ZGP20_02: Stredná priemyselná škola technická Martin - Prínosom projektu bolo vybudovanie vonkajšieho fitnes cvičiska, ktoré sa stalo veľmi využívaným.
b) podpora a rozvoj športu 3 201 € KIA_ZGP20_03: Telovýchovná Jednota DYNAMO Príbovce - Prínosom projektu bolo skvalitnenie hracej plochy prostredníctvom zakúpenia zavlažovacích vozíkov.
b) podpora a rozvoj športu 4 997,69 € KIA_ZGP20_04: Lyžiarsky klub Jasenská dolina - Prínosom bola modernizácia vybavenia a nákup nových pomôcok, čo umožní deťom z klubu sa zlepšiť.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € KIA_ZGP20_05: Obec Svederník - Prínosom projektu bolo postavenie detského ihriska v obci, ktoré slúži širokej verejnosti na aktívne trávenie voľného času prostredníctvom pohybových aktivít.
b) podpora a rozvoj športu 4 760 € KIA_ZGP20_06: Žilinská mestská basketbalová liga - V rámci projektu sa uskutočnili 3 streetballové turnaje. Prostriedky z grantu boli použité na obnovu materiálneho zabezpečenia - basketbalové koše, časomiery, lopty.
b) podpora a rozvoj športu 4 940 € KIA_ZGP20_07: Základná škola Korňa - Prínosom projektu bolo zmodernizovanie športovísk v škole, aby boli ešte viac bezpečné pre deti.
b) podpora a rozvoj športu 3 724 € KIA_ZGP20_08: Okresný zväz stolného tenisu Ružomberok - Prínosom projektu bolo zakúpenie povrchového materiálu pre stolnotenisové kurty.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € KIA_ZGP20_09: Futbalový klub Nižná - Vďaka projektu sa podarilo osadiť nové oplotenie pri tribúne futbalového štadióna v obci Nižná v celkovej dĺžke 116 m. Areál sa tak stáva bezpečným miestom pre športovcov ale aj širokú verejnosť.
b) podpora a rozvoj športu 3 676 € KIA_ZGP20_10: Základná škola s materskou školou Oravský Podzámok 51 - Prínosom projektu bolo vytvorenie ihriska pre športovanie žiakov i dospelých.
b) podpora a rozvoj športu 2 765,48 € KIA_ZGP20_11: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1 Bytča - Prínosom bolo vybavenie a sprístupnenie školského ihriska pre hendikepované deti a usporiadanie športového dňa.
e) podpora vzdelávania 5 000 € KIA_ZGP20_12: Dobrovoľný hasičský zbor obce Zákopčie Tarabov - Prínosom bolo zvýšenie odborej úrovne pripravenosti členov a zároveň overnie získaných vedomostí, zručností, fyzickej zdatnosti a odbornosti získanej počas výcvikového obdobia.
b) podpora a rozvoj športu 4 995,79 € KIA_ZGP20_13: Základná škola Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom - Prínosom projektu bolo motivovať deti, aby trávili viac času športovými aktivitami, čo sa splnilo vďaka nákupu športových pomôcok.
b) podpora a rozvoj športu 4 970 € KIA_ZGP20_14: Horolezecký klub Salora - Vďaka grantu bol spolufinancovaný tohtoročný ročník Žilinského mestského polmaratónu a tak zabezpečené technické náležitosti potrebné na jeho realizáciu. Na behu sa zúčastnilo celkovo 398 bežcov.
b) podpora a rozvoj športu 4 704,7 € KIA_ZGP20_15: Základná škola s Materskou školou Rudolfa Dilonga Trstená - Prínosom bolo vybavenie školy na športové aktivity pre žiakov.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € KIA_ZGP20_16: Pre krajší dnešok - Prínosom bolo usporiadanie športového dňa, zakúpené mantinely je možné požičať v Žilinskom kraji, čo prispieva k rozvoju športu v regióne.
b) podpora a rozvoj športu 4 990 € KIA_ZGP20_17: Pomôž iným občianske združenie - Prínosom projektu bolo podporiť športovanie u detí, zakúpením športového vybavenia OZ.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € KIA_ZGP20_18: SRRZ - RZ pri Spojenej škole - Prínosom projektu bola renovácia spŕch v telocvični, zakúpili sa športové pomôcky na zlepšenie športových zručností u žiakov.
b) podpora a rozvoj športu 2 326 € KIA_ZGP20_19: Telovýchovná jednota Družstevník Sklabiňa - Modernizácia zastaralého športového náčinia, ktorá pomohlo kvalitnejšej tréningovej príprave a motivácia detí k posúvaniu vlastných limitov.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € KIA_ZGP20_20: REFLEX ŽILINA - Prínosom projektu bolo dobudovanie multifunkčného workoutového športoviska pre lukostrelcov.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € KIA_ZGP20_21: Stredná odborná škola polytechnická - Prínosom projektu bolo vybudovanie vonkajšieho stolnotenisového športoviska pre školu.
b) podpora a rozvoj športu 4 995 € KIA_ZGP20_22: Klub športového potápania HIPPOCAMPUS Martin - Prínosom projektu bolo motivovať deti k potápaniu, Prebrali sme základnú potápačskú teóriu a uskutočnili potápanie v bazénoch.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € KIA_ZGP20_D01: Záchranári Martin - Prínosom bolo zakúpenie zdravotníckych pomôcok do sanitného vozidla.
e) podpora vzdelávania 1 000 € KIA_ZGP20_D02: Základná škola s materskou školou Školská 49 - Prínosom projektu bolo postavenie sklenníka, vďaka čomu sa deti zapojili do rôznych aktivít v rámci hodín prvouky a prírodovedy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 916 € KIA_ZGP20_D03: Dubie - Počas 10 dobrovoľníckych akcií sa podarilo osadiť dvojjazyčnú informačnú tabuľu pre návštevníkov cintorína, osadili sme spadnuté pomníky a zalepili tie rozbité. Vytvorilo sa 5 betónových základov, do ktorých sa odsadili solárne lampy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € KIA_ZGP20_D04: Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom - Prínosom projektu bola čiastočná obnova strechy veže a bočných striech národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ Teplička nad Váhom.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € KIA_ZGP20_D05: Obec Konská - Prínosom bolo oživenie verejného priestranstva prostredníctvom výsadby drevín, kvetín, osadenie informačných tabúl.
e) podpora vzdelávania 1 000 € KIA_ZGP20_D06: Čaje - Prínosom bolo vybudovanie knižnej búdky a zakúpenie kníh do nej a slúži deťom a ľudom, aby mohli viac čítať.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 923,09 € KIA_ZGP20_D07: Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová - Prínosom projektu bolo vybavenie záhrad vyvýšeními záhonmi, pričom klienti boli zapojení do sadenia zeleniny, kvetov a bylín.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 998,08 € KIA_ZGP20_D08: MRAVENISKO, o.z. - Prínosom bolo vytvorenie záhradnej zóny, ktorá slúži klientkam na zlepšenie ich života.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € KIA_ZGP20_D09: Materská škola - Vďaka projektu bol zakúpený a inštalovaný nový hrací prvok v areáli MŠ, prostredníctvom ktorého budú deti motivované k pohybovej aktivite ako prostriedku podpory zdravia a vzdelávané k pohybovej výchove.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € KIA_ZGP20_D10: Materská škola - Prínosom projektu bolo vybudovanie športového ihriska s dopadovou plochou.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € KIA_ZGP20_D11: Obec Štefanov nad Oravou - Prínosom projektu bolo obnovenie detského ihriska, aby sa stalo bezpečným miestom na hranie.
e) podpora vzdelávania 997,6 € KIA_ZGP20_D12: OZ Vláčik - Prínosom projektu bolo položenie dopadových plôch pod ihriskové zostavy.
e) podpora vzdelávania 1 000 € KIA_ZGP20_D13: PRO BONUM - Prínosom projektu bolo vytvorenie tvorivej dielne v komunitnom centre, kde trávia čas deti, starí ľudia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € KIA_ZGP20_D14: Obec Necpaly - Vďaka grantu sa podarilo vybudovať parkovisko pre obyvateľov a návštevníkov obce Necpaly, autá budú parkovať na vyhradených miestach a nebude sa poškodzovať životné prostredie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € KIA_ZGP20_D15: Obec Belá-Dulice - Prínosom bolo vytvorenie troch drevených sôch odkazujúcich na slávnu históriu hudobníkov z obce Belá-Dulice.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € KIA_ZGP20_D16: Obec Makov - Výsadbou zelene sa podarilo vytvoriť peknú oddychovú, parkovo upravenú plochu, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € KIA_ZGP20_D17: Obec Hlboké nad Váhom - Prínosom projektu bola revitalizácia parku, zrekonštruovali sa lavičky, vysadil sa trávnik, dreviny, kvety a namontovali sa koše.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 000 € KIA_ZGP20_D18: Združenie priateľov Hričovského hradu - Prínosom bola podpora dobrovoľníctva prostredníctvom zakúpenie chýbajúceho lešenia pre hrad Hričov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € KIA_ZGP20_D19: Vlastnou cestou - Prínosom bolo organizovanie letnej školy a workshopov pre klientov s mentálnym znevýhodnením.
e) podpora vzdelávania 999,5 € KIA_ZGP20_D20: Základná škola s materskou školou v Malom Čepčíne - Prínosom bolo vybudovanie vonkajšej učebne, ktorá zlepši a modernizuje podmienky na vzdelávanie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 990 € KIA_ZGP20_D21: Obec Sklabiňa - Projekt zlepšil kvalitu a vzhľad školského areálu. Financie boli použité na založenie trávnika, kúpu mulčovacej kôry, terénne úpravy, nákup kríkov a drevín.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € KIA_ZGP20_D22: Občianske združenie ARCUS - Prínosom projektu bola revitalizácia vonkajších priestorov OZ, zakúpili sa dreviny, rastliny, vytvorila sa bylinková záhrada.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € KIA_ZGP20_D23: Hokejový klub Žilina o.z. - Vďaka grantu sa podarilo upraviť a obnoviť priestory pri zimnom štadióne v Žiline, boli dovybavené 3 miestnosti, ktoré slúžia a budú slúžiť na športovú činnosť, voľnočasové aktivity a vzdelávanie detí a mládeže.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € KIA_ZGP20_D24: Filmový klub Bytča, o. z. - Vďaka grantu sa podarilo nakúpiť časť technického vybavenia potrebného pre realizáciu divadiel, prednášok a iného programu v priestore Ľadovne v meste Bytča, kde sa každoročne koná filmový festival Hviezdne noci.
e) podpora vzdelávania 1 000 € KIA_ZGP20_D25: Občianske združenie SLNKOTVOR - Prínosom projektu bola ochrana včiel prostredníctvom propagovania a vzdelávania miestnej komunity aj vďaka tvorivým dielňam.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 22 464 € LIDLPP20_02 (DZ2020/411): Prístroje pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku - Zakúpením a darovaním zdravotníckej techniky (3 ks Fetálneho monitoru na monitorovanie dvojičiek a centrálnej monitorovacej stanice) sme umožnili lepšiu dostupnosť a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 897,95 € LIDLPP20_03 (DZ2020/401): Infusomaty - Boli zakúpené 4 ks Infusomatov pre Východoslovenský onkologický ústav v KE. Ich primárnym zmyslom je ochrana a bezpečnosť pacienta a obsluhujúceho personálu. Zariadenie zaručuje stabilné podávanie liekov, výživy, roztokov a transfúzií.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 420 199,55 € LIPP21_02 (DZ2021/438-488): Inkubátory pre slovenské nemocnice - Zakúpenie a darovanie prístrojového vybavenia - 51 inkubátorov pre novorodenecké oddelenia slovenských nemocníc za účelom ochrany zdravia novorodencov
e) podpora vzdelávania 2 000 € MBF20_01: Centrum rodiny,n.o - Centrum rodiny vďaka podpore skrášlilo priestory centra, dovybavilo kuchyňu pre cca. 75 návštevníkov týždenne a vďaka lektorovi mohli poskytovať služby, tréningy a work-shopy v centre.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € MBF20_02: OZ DOMOV - DÚHA - Vďaka grantu si BŽD Dúha podporil 4 zamestnancov, ktorí poskytujú sociálnu pomoc pre 25 žien, matiek s deťmi ročne, klientky v BŽD DÚHA.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 3 000 € MBF20_03: PRO VIDA - Vďaka podpore si PRO VIDA v programe Buddy udržala odbornú garantku a lektorku pre dobrovoľníkov, ktorí majú dosah až na 82 detí z Centier pre deti a rodiny pred odchodom aj po odchode z centra. Prebehlo 10 stretnutí garantky s koordinátorkami.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 25,83 € MBF20_05: Imobilio občianske združenie - Vďaka grantu pre Imobilio občianske združenie projekt Zelená strecha podporí pre 100 ľudí trvalé zlepšenie životného prostredia a okolia.
e) podpora vzdelávania 3 000 € MBF20_06: Cesta Von - Cesta von vďaka grantu zamestnala 3 rómske ženy vo vylúčenej komunite ako Omamy pre 73 detí vo veku 0-6 rokov, ktoré dostanú intervenciu raz týždenne.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 101 760 € MO_PP20_01 (DZ2020/405-409): Kúpna zmluva na pomôcky pre nemocnice - Zmierňovanie následkov pandémie ochorenia COVID – 19 zakúpením osobných ochranných a zdravotníckych pomôcok v prospech piatich nemocníc v žilinskom a trenčianskom kraji (Žilina, Čadca, Ružomberok, Považská Bystrica, Martin).
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 8 388 € MO_PP20_02 (DZ2020/410): Dezinfekčná brána a dezinfekcia - Zmierňovanie následkov pandémie ochorenia COVID – 19 a prevencia pred ochorením prostredníctvom zakúpenia dezinfekčnej brány a príslušnej dezinfekcie pre Kysuckú nemocnicu v Čadci.
e) podpora vzdelávania 10 000 € MO_PP20_03: Slovak Korean Heritage Language School - Finančné zdroje sme použili hlavne na prenájom miestností na vzdelávacie účely, na ochranné pomôcky, vzdelávací materiál a iné drobné výdavky.
e) podpora vzdelávania 1 699,5 € MO19_004: Základná škola s materskou školou - Z grantu bola zakúpená interaktívna tabuľa, využíva sa vo vzdelávacích aktivitách ako nová atraktívna učebná pomôcka a zabezpečuje možnosti práce pre individuálny prístup aj v predškolskom veku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 699,5 € MO19_032: CSS Lúč - Deti sa zúčastnili troch výletov mimo sociálneho zariadenia, počas ktorých navštívili kontaktnú ZOO a motýliu záhradu, výstavu lega a aquaparky, kde sa niekoľko detí aj naučilo plávať.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_039: TJ Nižná - Cykloklub pri TJ Nižná - Napojenie na existujúcu cyklotrasu vedúcu popri brehu rieky Oravy, zviditeľnenie možnosti cykloturistiky na Orave poukázaním na prepojenie cyklotrás, na prácach sa podieľalo 40 dobrovoľníkov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 696,1 € MO19_040: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina - Vybavenie oddelenia gynekológie a pôrodníctva novými dekoračnými prvkami, izby dostali príjemnejší a ľudskejší nádych, prostredie doplnilo spolu 30 nových obrazov a 15 stoličiek.
b) podpora a rozvoj športu 1 699,5 € MO19_051: Real Kysucké Nové Mesto, o.z. - Projekt bol zameraný na skvalitnenie materiálneho zabezpečenia a jeho dostupnosti väčšiemu počtu hráčov, vďaka tomu mohli mužstvá U20 a U17 trénovať na požadovanej úrovni a absolvovať celoslovenské súťaže organizované zväzom - Slovenský futsal.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 110,64 € MO_PP19_01 (DZ2019/402): Vybavenie kardiologickej ambulancie - Z finančných prostriedkov bolo zakúpené komplexné vybavenie kardiologickej ambulancie pre Ústrednú Vojenskú Nemocnicu SNP Ružomberok, v detašovanom pracovisku Poliklinika MO SR Sliač.
b) podpora a rozvoj športu 1 246,15 € MO21_01: obec Kotrčiná Lúčka - Projekt prispel k zlepšeniu športovej infraštruktúry v obci Kotrčiná Lúčka a prilákanie vyššieho počtu športujúcich detí a dospelých.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 367,4 € MTR_PP20_01: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar - Podarilo sa nám udržať aj napriek mimoriadnemu obdobiu spôsobenému CoViD-19 tradičné podujatie Anjelská kapustnica. Nabalili sme 50 rodín v našej starostlivosti potravinami na prípravu kapustnice a navarili 300 porcií.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 745,98 € MTR19_08: Maltézska pomoc Slovensko - V rámci dobrovoľníckych aktivít v stánku s charitatívnym punčom sa zapojilo 80 ľudí. Denne dostalo jedlo a teplý nápoj bezplatne cca 30 ľudí. Aktivita poukázala tiež na zero waste koncept a nevytváranie nadmerného odpadu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 326,19 € MTR19_09: Free Food - Prostredníctvom aktivity sa podarilo poukázať na problém plytvania potravinami. Natočené video malo cca 30 000 videní. Na aktivite sa podieľalo 70 účastníkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 904,99 € MTR19_10: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar - V poradí ôsmy ročník podujatia priniesol množstvo pozitívnych zážitkov, ale taktiež aj prostriedky, ktoré budú použité na priamu finančnú a materiálnu pomoc jednotlivcom a konkrétnym rodinám v núdzi.
e) podpora vzdelávania 20 184,6 € MTRPP2021_001: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z. - Projekt prispel k zapojeniu odborníkov v oblasti klímy, cirkulárnej ekonomiky a praxe do vytvorenia metodických výstupov pre realizáciu vzdelávania pre školy a prax - farmárov.
b) podpora a rozvoj športu 2 000 € NFCA20_01: ON-POINT občianske združenie - Bežecké preteky v prírode Kremnických vrchov pomohli k propagácii zdravého životného štýlu medzi verejnosťou všetkých vekových kategórií. Účastníci mali možnosť zabehnúť 26km, 11km alebo 5km vzdialenosť v teréne po vyznačenej trati.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € NFCA20_02: SVETIELKO NÁDEJE - V rámci projektu bolo zakúpených 33 osušiek do balíčkov prvého kontaktu, ktoré obsahujú najdôležitejšie potreby pre hospitalizáciu, ktorá často prichádza nečakane a malý pacient nie je na to pripravený.
b) podpora a rozvoj športu 2 306,24 € NFCA20_03: Športový klub pri združení rodičov Športového gymnázia B.Bystrica - Cieľom projektu bolo zlepšenie úrovne podmienok tréningu biatlonistov a bežcov na lyžiach prostredníctvom posilňovacieho mobilného trenažéru pre zvýšenie silových schopností súťaže športovca.
e) podpora vzdelávania 1 643,93 € NFCA20_04: CoWorking Banská Bystrica - 83 účastníkov, šesť tímov, z toho dokonca jeden zložený z najmladších učastníkov zo Základnej školy v Pliešovciach, pracovalo pod dohľadom šiestich mentorov takmer 54 hodín na svojich startupoch.
b) podpora a rozvoj športu 5 500 € NFCA20_05: Športový klub polície Banská Bystrica - Prínosom projektu bolo zakúpenie športového vybavenia, čím sa zlepší aj tréningový proces.
e) podpora vzdelávania 4 000 € NFCA20_06: Oranžová obálka - Na základe analýzy potrieb bola upravená platforma zjednodušením vstupnej vrstvy sekcie "Dôchodok" a následne zlepšenie prehľadnosti sekundárnej vrstvy "I.pilier" pre zlepšenie pochopenia dôchodkových nárokov.
b) podpora a rozvoj športu 2 400 € NFCA20_07: ŠK Hadveo Banská Bystrica - Prínosom klubu bolo zakúpenie športových dresov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € NFCA20_DZ_1 (DZ2020/431): Nákup gastroskopu CCD EG-530 WR - Zlepšenie podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti.
e) podpora vzdelávania 4 000 € PCA_20_01: Zväz automobilového priemyslu Slovenskej Republiky - Prostriedky boli využité na zabezpečenie konferencie, rečníkov a odborníkov z USA, UK, GB, DE, PL, CZ, HU a SK. Na podujatí sa podarilo prezentovať alternatívne palivá v podaní vodíka, elektromobility ale aj plynov tak aby sme účastníkom priniesli informá
e) podpora vzdelávania 3 500 € PP20_03: JEDEN RODIČ, n.o. - Jednorodičovské rodiny sú početnou skupinou, ktorá potrebuje pomoc aj bežne, v kríze spôsobenej pandémiou ešte viac, o čom svedčí aj narastajúci záujem o spoluprácu s organizáciou. CRM systém zabezpečí prehľadné prihlasovanie rodín.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € PP20_1: Divadlo bez domova - Divadlo bez domova mohlo pokračovať vo svojej činnosti, keďže dokázalo svoje predstavenia presunúť do online priestoru.
b) podpora a rozvoj športu 500 € PWC_PZ21_1: I.N.A.K - pohybové a osobnostne rozvojové aktivity - Počas projektu sme vytvorili prvú online break dance školu v slovenskom jazyku. Naše online lekcie boli zamerané na základné a pokročilé techniky tanečného štýlu break dance.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € PWC19_03: "SP" - Finančné prostriedky boli použité na prenájom haly v Poprade v rámci Godzone tour 2019. Podujatia sa zúčastnilo cca 25 000 ľudí, ktorým bolo prístupné zadarmo. Cieľom bolo ukázať hodnoty, na ktorých v živote záleží. Organizovali sa aj dobročinné aktivity.
e) podpora vzdelávania 1 000 € PWC19_04: Občianske združenie "Pre našu školu" - Prostredníctvom projektu bol zakúpený interaktívny systém do jednej z tried školy. Touto cestou žiadateľ skvalitňuje možnosti vzdelávania žiakov prostredníctvom nových technológií.
b) podpora a rozvoj športu 1 000 € PWC19_05: Prístav nádeje, o.z. - Zakúpením cvičebných športovo-rehabilitačných fitness pomôcok a posilňovacích zariadení (so zreteľom na potreby vozičkárov) sa deťom, mladých ľuďom i seniorom s poruchami svalového tonusu a pohybového aparátu zabezpečila bezodkladná rehabilitácia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 500 € PWC19_06: občianske združenie kRaj - Počas projektu sme vytvorili sériu školení pre dlhodobo nezamestnaných a marginalizovaných, ktoré súviseli s tvorbou novej dielne na spracovanie včelieho vosku. Na kurzy pravidelne a disciplinovane chodilo 20 záujemkýň.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € PWC19_07: Divadelná skupina Trnava - Vytvorili sme novú inscenáciu autorov Blaho Uhlár a kolektív DISK Tertium non datur. Inscenácia bola 74. premiérou divadelného súboru DISK v jeho 65. sezóne. Do inscenácie sa zapojilo 6 hercov.
e) podpora vzdelávania 1 000 € PWC19_08: Základná škola - Projekt slúžil najmä na podporu čitateľskej gramotnosti detí, ale aj rozvoj zdieľania čitateľského zážitku. Žiaci si rozvinuli slovnú zásobu, schopnosť čítať s porozumením a formulovať vlastný názor.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € PWC19_09: Klub cystickej firózy - Výsledkom nášho projektu sú natočené E- learningove videa pre pacientov s Cystickou fibrózou, pričom cvičenia na videách zostavovali fyzioterapeutky špecializujúce sa na ochorenie Cystická fibróza.
b) podpora a rozvoj športu 500 € PWC19_10: Športový klub RAJA - Projekt poskytol možnosť na kúpu licencovanej laserovej pištole pre zlepšenie tréningového procesu detí v oblasti moderného päťboja.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € PWC19_11: Nadácia Integra - Vďaka projektu sme zorganizovali dva online webináre a sprievodnú online kampaň na tému klimatických zmien a zodpovedného správania sa s dosahom viac ako 135.000 ľudí. Bola zrealizovaná séria prednášok o klimatických zmenách, ich dopadoch a možných riešen
g) ochrana a tvorba životného prostredia 1 000 € PWC19_12: o.z. Navrat do divociny/ Into the wild - Rekonštrukcia voliéry, ktorá slúži k rozlietavaniu rehabilitovaných dravcov a sov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 999,99 € PWC19_13: Helpi - Dobré skrinky predstavujú bezplatný, jednoduchý a priamočiary spôsob výmeny tovarov v rámci komunity v duchu "prines čo nepotrebuješ a zober si čo potrebuješ". Ide o drevené skrinky s rozmermi 55x55x50cm umiestnené na verejnom priestranstve.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € PWC19_14: Občianske združenie Odyseus - Projekt zabezpečil kontinuálne fungovanie harm reduction služieb pre vylúčené skupiny-ľudí, ktorí injekčne užívajú drogy a ľudí, ktorí pracujú v pouličnom sexbiznise.
e) podpora vzdelávania 1 000 € PWC19_15: Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra - Do projektu boli zapojení žiaci III.FL odboru farmaceutický laborant. Žiaci sa teoretickej a praktickej rovine oboznámili s významom včiel, spôsobom chovu a dozvedeli sa o včelích produktoch a ich využití vo farmácii.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 500 € PWC19_17: Spolok medikov mesta Košice - Prostredníctvom projektu sa podarilo zlepšiť chod a materiálne zabezpečenie klubu medikov SZU.
f) ochrana ľudských práv 1 000 € PWC19_18: Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením - V rámci projektu bol zrealizovaný teambuilding pre Platformu rodín. Zrealizované boli aktivity na zlepšovanie spolupráce a pracovanie na vzájomnej spätnej väzbe.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € PWC19_19: Harmónia - pre deti - Počas letných prázdnin sa nám v mesiacoch júl a august 2020 podarilo realizovať 20 výletov. Finančné prostriedky sme použili v rámci plánovaných výletov na cestovné, zakúpenie vstupeniek a občerstvenia.
b) podpora a rozvoj športu 500 € PWC19_20: o.z. ŠINTER - V rámci projektu sa podarilo zrealizovať v telocvični školy 4 nové basketbalové koše, ktoré výrazne skvalitnia tréningové podmienky pre školské basketbalové družstvo.
b) podpora a rozvoj športu 1 300 € PWC19_21: Snipers Bratislava, o.z. - Z projektu bolo zakúpené materiálne vybavenie potrebné na priebeh tréningovej činnosti.
e) podpora vzdelávania 1 300 € PWC19_22: Gamča perpetua, o.z. - V priebehu projektu sa nám podarilo zvýšiť počet riešiteľov zo 74 na 129. Vďaka tomu sa nám podarilo rozvíjať matematické nadanie u väčšieho okruhu žiakov.
b) podpora a rozvoj športu 1 300 € PWC19_23: I.N.A.K - pohybové a osobnostne rozvojové aktivity - Prostriedky z grantu boli použité na nákup vybavenia pre naše nové break dance centrum Školy Breaku (ozvučenie hlavnej sály, projektor).
e) podpora vzdelávania 1 300 € PWC19_24: Kukučky - Projektu sa zúčastnilo až 60 detí (z cca 90). Všetky sa zamysleli nad svojim budúcim zamestnaním, prezentovali sa pred kamerou a tie nad 15 rokov absolvovali fiktívny telefonický pohovor.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 300 € PWC19_25: OZ NPRODUKT - Finančné prostriedky boli použité na podporu divadelného predstavenia v Jarovciach, kde sa pomocou tradície Krampusov deťom ukazuje, že dobro víťazí nad zlom, deti si odnášajú poučenie a sladké balíčky.
b) podpora a rozvoj športu 1 300 € PWC19_26: Vodácky klub Dunajčík - Grant bol použitý na kúpu dvojmiestneho kajaku, ktorý slúži na rozvoj tréningovej, rekreačnej a rehabilitačnej činnosti mládeže v klube a bude slúžiť aj v nasledujúcich ročníkoch projektu Pádlovania bez bariér.
e) podpora vzdelávania 9 567,46 € PWCPP20_01: Kempelenov inštitút informačných technológií - nákup 7 ks notebookov a ďalšie príslušenstvo pre výskumníkov.
f) ochrana ľudských práv 3 165,93 € STPG19_15: Od emócii k poznaniu, n.o. - Vďaka podpore boli uskutočnené zážitkové aktivity pre viac ako 1000 žiakov, študentov, učiteľov či verejnosti s praktickým využitím virtuálnej reality, ktorá dokáže meniť postoje mladých ľudí aj dospelých.
e) podpora vzdelávania 5 000 € STPG19_36: November 89 - Vďaka podpore bol nakrútený dokumentárny film o študentskom hnutí v roku 1989, ktorý posilní povedomie stredoškolákov o tejto epizóde Československých dejín.
e) podpora vzdelávania 12 000 € STPG19_37: Nezisková organizácia Voices - Vďaka podpore sa uskutočnili série diskusií, ktoré prezentujú sociálnych inovátorov, komunitných lídrov a ďalších vzdelaných odborníkov s cieľom vzdelávať a inšpirovať.
e) podpora vzdelávania 15 000 € STPG19_38: Kultur.fm - Vďaka podpore bolo zrealizovaných 10 stand up predstavení a diskusií s odborníkmi na kritické myslenie a osobnosťami z daného regiónu .
e) podpora vzdelávania 7 000 € STPG20_01: Mini Tech Institute - Podarilo sa zrealizovať online verzie štúdia pre potreby pandémie, ktorú úspešne absolvovalo 30 absolventiek programu, vďaka čomu si zlepšili zručnosti v oblasti IT a digitálnych zručností.
e) podpora vzdelávania 50 000 € STPG20_02: CEEV Živica - Vďaka podpore sa realizoval 3. ročník ceny Učiteľ Slovenska, ktorá oceňuje inšpiratívnych učiteľov základných a stredných škôl na Slovensku.
e) podpora vzdelávania 10 000 € STPG20_03: CEEV Živica - Prínosom projektu bolo vytvorenie podcastov s odborníkmi a technické zastrešenie projektu čierna labuť.
e) podpora vzdelávania 15 000 € STPG20_04: CEEV Živica - V roku 2020 sa podarilo zrealizovať 151 online stretnutí a 43 osobných stretnutí. Celkovo bolo učitešom venovaých 527 hodín mentoringu a koučingu pre skvalitnenie vzdelávania na Slovensku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € STPG20_06: Stopka n.o. - Vďaka podpore bolo vytvorených 5 nových aplikácií, ktoré prispejú k zvýšeniu samostatnosti nevidiacich v ďalších oblastiach ich života.
e) podpora vzdelávania 29 200 € STPG20_08: Aj Ty v IT, o.z. - Projekt bol zameraný na realizáciu jednorazových workshopov na školách a pravidelných IT krúžkov pre dievčatá s cieľom zvýšiť ich vedomosti a zručnosti v oblasti programovania a digitálnych technológií.
e) podpora vzdelávania 6 300 € STPG20_09: SPy - Vďaka podpore boli zorganizované školenia pre vyše 220 učiteľov a zverejnené nové metodiky na ucimeshardverom.sk aj na enter.study.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € STPG20_10: NepocujuceDieta.sk - Vďaka projektu organizácia priblížila koncept služieb pre rodičov detí s poruchou sluchu ich potrebám a zároveň si nastavila efektívnejší, komplexnejší systém práce.
e) podpora vzdelávania 15 000 € STPG20_11: Od emócii k poznaniu, n.o. - V rámci projektu bolo realizované zážitkové vzdelávanie učiteľov, ktoré prispelo k prevencii a k väčšej vnímavosti šikany a kyberšikany na školách.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € STPG20_12: Petra Mojtova - Vďaka podpore bol zakúpený vozík pre dcéru Júliu, vďaka ktorému sa podarí predísť ďalšiemu zhoršovaniu sa jej zdravotného stavu.
e) podpora vzdelávania 1 000 € STPG20_14: Slovenské centrum fundraisingu - Prínosom projektu bolo osloviť viac účastníkov a zvýšiť záujem o tému fundraising a pokrytie online podujatia.
e) podpora vzdelávania 9 035,78 € STPG20_15: Nové školstvo - Realizácia projektu je zameraná na vybudovanie a šírenie podporeného systému pre školy s cieľom podporiť a zlepšiť inkluzívne vzdelávanie v slovenskom školskom systéme.
e) podpora vzdelávania 65 000 € NPI_ST20_01, KIA_IP20_01: Budúcnosť INAK - kvalitný mimoškolský vzdelávací program na rozvoj podnikavosti, digitálnych a mäkkých zručností pre mladých vo veku od 11 do 15 rokov. Podiel dane bol použitý na personálne zabezpečenie, zariadenie a prevádzku centra, expertov na tvorbu kurikula, školiteľov a mentorov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 44 513,29 € NPI_ST20_06 : Online tlmočník - Online tlmočenie pomáha v komunikácii medzi počujúcimi a nepočujúcimi a uľahčuje život nepočujúcim v mnohých ich situáciách. Financie boli použité na personálne zabezpečenie (tlmočníci posunkového jazyka), technické zabezpečenie, supervíziu a vzdelávanie.
e) podpora vzdelávania 7 711,33 € NPI_BNP19_01,02 :This is 21 - 50 inšpiratívnych osobností zo sveta biznisu navštívilo 50 stredných škôl po celom Slovensku a zdieľalo so študentmi na základe vlastného príbehu zručnosti potrebné pre 21.storočie. Z podielu dane sme zabezpečili organizáciu podujatia a osvetovú kampaň.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 4 703 € NFCA_IP20_01, NPI_JLR_19_01: Organizácia najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto 2020 a 2021 s viac ako 10 000 dobrovoľníkmi. Časť financií použitá na obstaranie novej webstránky projektu.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 11 997,12 € NPI_JC20_01: Giving Tuesday jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí - neziskové organizácie, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k darovaniu. Financovali sme organizačné zabezpečenie, PR a online kampaň
e) podpora vzdelávania 1 285,31 € Organizačné zabezpečenie Charty diverzity - dobrovoľná iniciatíva, ktorá podporuje šírenie a zdieľanie princípov, dobrej praxe a skúseností na tému manažmentu diverzity.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 4 000 € Organizačné zabezpečenie programu Firmy komunite - spája firmy, ktoré sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania podporovať komunity (neziskové organizácie, školy, skupiny znevýhodnených občanov atď.) a prostredníctvom zapájania sa do konkrétnych aktivít zlepšovať ich postavenie v spoločnosti.
e) podpora vzdelávania 8 130,21 € NPI_UNI21_01 :BLF CSR Summit - konferencia o zodpovednom podnikaní na Slovensku, s dôrazom na domáce príklady a s oceňovaním tých, ktorí prispievajú k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja. Podiel dane prispel čiastočne k organizácii a PR kampani podujatia.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 34 000 € NPI_MBF20_01, NPI_EMB20_01, NPI_EMB21_01, NPI_MTR21_01 : Aplikácia Kto pomôže Slovensku pomáhala v prvej vlne zdravotníkom a zdravotníčkam zvládnuť pandémiu koronavírusu cez zabezpečenie materiálnej pomoci pre nemocnice, domovy sociálnych služieb a zraniteľné skupiny obyvateľov. Financovali sme organizačné zabezpečenie, úpravy webu a aplikácie a PR kampaň.
e) podpora vzdelávania 13 162,04 € NPI_AXA_20_02_ : Program Generácia 3.0 je ročný cyklus, v rámci ktorého Nadácia Pontis vyhľadáva inovatívne vzdelávacie prístupy, prepája ich so vzdelávacou komunitou, pomáha im s efektívnym nastavením a podporuje ich pri šírení do škôl po celom Slovensku. Podiel dane pomohol s personálnym zabezpečením projektu.
Spolu 2 384 256,17 €