Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TVAR architekti, s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
107 715 € 117 756 € 124 128 € 132 423 € 68 501 € 113 418 € 45 265 € 38 750 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
9 398€ 994€ 9 859€ 7 227€ 1 451€ 7 771€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
96 931€ 115 823€ 114 239€ 125 196€ 67 050€ 105 647€ 45 265€ 38 750€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 386€ 939€ 30€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
104 014 € 101 356 € 113 756 € 125 807 € 64 728 € 77 963 € 42 615 € 24 278 € 120 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 176€ 1 765€ 5€ 8 919€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
18 698€ 22 810€ 20 431€ 31 251€ 8 446€ 9 237€ 14 672€ 4 161€
11
C.
Služby
55 897€ 49 993€ 73 947€ 76 612€ 38 839€ 46 265€ 14 587€ 12 473€ 120€
12
D.
Osobné náklady
12 855€ 11 330€ 15 010€ 12 027€ 10 461€ 11 552€ 11 964€ 7 540€
13
E.
Dane a poplatky
854€ 619€ 374€ 42€ 363€ 0€ 126€ 93€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 416€ 9 505€ 6 048€ 4 608€ 4 608€ 1 893€ 1 266€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
3 900€ -4 857€ 957€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 118€ 3 199€ 1 038€ 1 262€ 1 054€ 97€ 11€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
3 701 € 16 400 € 10 372 € 6 616 € 3 773 € 35 455 € 2 650 € 14 472 € -120 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
24 558 € 44 014 € 27 955 € 24 555 € 21 216 € 48 997 € 16 006 € 22 116 € -120 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
901 € 163 € 195 € 205 € 341 € 33 € 5 € 5 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
363€ 159€ 193€ 196€ 341€
32
N.
Kurzové straty
2€ 9€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
538€ 4€ 33€ 5€ 5€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-901 € -163 € -195 € -205 € -341 € -33 € -5 € -5 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
2 800 € 16 237 € 10 177 € 6 411 € 3 432 € 35 422 € 2 645 € 14 467 € -120 € 0 €
36
P.
Daň z príjmov
719€ 3 890€ 2 448€ 1 460€ 885€ 7 224€ 960€ 2 248€ 480€ 480€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
2 081 € 12 347 € 7 729 € 4 951 € 2 547 € 28 198 € 1 685 € 12 219 € -600 € -480 €