Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 756 241€ 6 189 768€ 3 680 567€ 4 407 047€ 4 659 506€ 3 831 411€ 3 964 067€ 3 833 452€ 3 667 968€ 3 847 504€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
11 657 720 € 9 187 178 € 5 449 041 € 6 565 510 € 6 950 375 € 5 714 234 € 6 151 920 € 6 035 655 € 5 795 544 € 5 167 305 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 711 241€ 5 586 388€ 3 356 472€ 3 967 784€ 4 094 540€ 3 413 617€ 3 935 067€ 3 831 652€ 3 666 168€ 3 817 192€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
45 000€ 603 380€ 324 095€ 439 263€ 564 966€ 417 794€ 176 650€ 1 800€ 1 800€ 30 312€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 899 424€ 2 994 788€ 1 764 964€ 2 158 412€ 2 290 869€ 1 881 407€ 2 038 964€ 2 003 961€ 2 036 615€ 1 198 752€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 055€ 2 622€ 3 510€ 51€ 1 416€ 1 239€ 198 242€ 90 961€ 121 049€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
11 364 315 € 9 116 660 € 5 425 363 € 6 352 689 € 6 671 608 € 5 407 570 € 5 866 234 € 5 930 621 € 5 422 495 € 4 701 305 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 985 539€ 5 731 748€ 3 373 484€ 3 699 349€ 3 873 929€ 3 105 424€ 3 530 076€ 3 564 445€ 3 050 437€ 3 143 598€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
22 694€ 22 268€ 31 397€ 18 656€ 17 952€ 25 213€ 18 414€ 24 356€ 35 884€ 24 648€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
298 647€ 238 859€ 100 851€ 255 514€ 267 845€ 285 958€ 207 756€ 221 939€ 284 679€ 264 881€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
120 980 € 93 946 € 121 801 € 189 008 € 189 166 € 79 082 € 41 293 € 81 185 € 69 238 € 126 053 €
16
E.1.
Mzdové náklady
98 529€ 76 859€ 97 222€ 146 631€ 144 819€ 56 781€ 29 574€ 60 743€ 49 930€ 91 743€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
21 009€ 16 327€ 23 676€ 40 634€ 42 230€ 20 381€ 11 083€ 19 062€ 17 909€ 31 695€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 442€ 760€ 903€ 1 743€ 2 117€ 1 920€ 636€ 1 380€ 1 399€ 2 615€
20
F.
Dane a poplatky
6 285€ 5 696€ 4 553€ 4 953€ 1 805€ 1 911€ 1 595€ 2 291€ 2 280€ 3 947€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 961€ 24 961€ 24 961€ 23 113€ 25 656€ 33 271€ 44 269€ 47 669€ 44 608€ 50 760€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 961€ 24 961€ 24 961€ 23 113€ 25 656€ 33 271€ 44 269€ 47 669€ 44 608€ 50 760€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 899 576€ 2 994 356€ 1 763 331€ 2 156 327€ 2 295 261€ 1 876 666€ 2 022 841€ 1 988 623€ 1 992 764€ 1 195 080€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-26€ 10€ -6€ 45€ -10€ 99€ -58 193€ -107 662€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 633€ 4 826€ 5 011€ 5 759€ 14€ 798€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
293 405 € 70 518 € 23 678 € 212 821 € 278 767 € 306 664 € 285 686 € 105 034 € 373 049 € 466 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
449 361 € 196 893 € 174 835 € 433 528 € 499 780 € 414 816 € 355 471 € 22 712 € 296 968 € 414 377 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
382 789 € 136 937 € 149 994 € 61 450 € 85 435 € 124 351 € 54 338 € 185 237 € 133 866 € 100 656 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
3 754€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 26 € 34 € 9 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 26€ 34€ 9€
42
XII.
Kurzové zisky
368 769€ 136 937€ 149 994€ 61 450€ 85 435€ 120 597€ 54 337€ 185 211€ 133 832€ 100 647€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
14 020€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
356 652 € 182 611 € 168 235 € 104 648 € 197 779 € 231 763 € 169 011 € 257 665 € 217 939 € 225 493 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
3 754€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
16 115 € 17 163 € 9 602 € 9 011 € 9 554 € 31 673 € 22 362 € 19 443 € 20 036 € 17 675 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
16 115€ 17 163€ 9 602€ 9 011€ 9 554€ 31 673€ 22 362€ 19 443€ 20 036€ 17 675€
52
O.
Kurzové straty
310 131€ 137 190€ 136 682€ 53 845€ 139 857€ 150 997€ 96 215€ 193 045€ 142 006€ 159 279€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
30 406€ 28 258€ 21 951€ 41 792€ 48 368€ 45 339€ 50 434€ 45 177€ 55 897€ 48 539€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
26 137 € -45 674 € -18 241 € -43 198 € -112 344 € -107 412 € -114 673 € -72 428 € -84 073 € -124 837 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
319 542 € 24 844 € 5 437 € 169 623 € 166 423 € 199 252 € 171 013 € 32 606 € 288 976 € 341 163 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
68 533 € 5 880 € 2 231 € 35 967 € 37 664 € 43 087 € 38 412 € 8 275 € 65 501 € 79 022 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
68 382€ 5 729€ 2 080€ 35 949€ 37 644€ 43 203€ 39 078€ 8 902€ 65 176€ 80 781€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
151€ 151€ 151€ 18€ 20€ -116€ -666€ -627€ 325€ -1 759€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
251 009 € 18 964 € 3 206 € 133 656 € 128 759 € 156 165 € 132 601 € 24 331 € 223 475 € 262 141 €