Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obchodné centrum ZORA, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 630 285 € 1 572 532 € 1 663 562 € 1 864 847 € 2 134 352 € 2 172 594 € 2 159 891 € 2 079 167 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
903 165 € 1 276 447 € 1 357 306 € 1 482 271 € 1 551 999 € 1 615 525 € 1 668 407 € 1 733 208 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
903 165 € 1 276 447 € 1 357 306 € 1 482 271 € 1 551 999 € 1 615 525 € 1 668 407 € 1 733 208 €
012
A.II.1
Pozemky
164 892€ 357 032€ 357 032€ 353 032€ 350 167€ 340 167€ 334 567€ 312 467€
013
A.II.2
Stavby
732 578€ 911 500€ 994 679€ 1 117 566€ 1 183 264€ 1 250 843€ 1 319 167€ 1 390 915€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 695€ 7 915€ 5 595€ 11 673€ 13 203€ 14 515€ 3 673€ 6 226€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 365€ 10 000€ 11 000€ 23 600€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
724 038 € 291 327 € 305 672 € 381 994 € 581 959 € 556 636 € 491 142 € 345 505 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 142 € 8 828 € 6 779 € 5 373 € 7 922 € 7 305 € 7 872 € 8 671 €
036
B.I.5
Tovar
2 142€ 8 828€ 6 779€ 5 373€ 7 922€ 7 305€ 7 872€ 8 671€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
148 500 € 148 500 € 148 500 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
148 500€ 148 500€ 148 500€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
469 518 € 127 009 € 118 905 € 332 416 € 485 361 € 525 462 € 455 725 € 289 108 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
411 250€ 127 009€ 118 905€ 641 412€ 578 261€ 303 086€ 455 725€ 289 108€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
54 243€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 025€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-308 996€ -92 900€ 222 376€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
103 878 € 6 990 € 31 488 € 44 205 € 88 676 € 23 869 € 27 545 € 47 726 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 088€ 3 546€ 25 163€ 5 633€ 17 234€ 22 546€ 18 170€ 534€
057
B.IV.2
Účty v bankách
101 790€ 3 444€ 6 325€ 38 572€ 71 442€ 1 323€ 9 375€ 47 192€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 082 € 4 758 € 584 € 582 € 394 € 433 € 342 € 454 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 758€ 521€ 582€ 331€ 433€ 342€ 454€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 082€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
63€ 63€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 630 285 € 1 572 532 € 1 663 562 € 1 864 847 € 2 134 352 € 2 172 594 € 2 159 891 € 2 079 167 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
910 802 € 889 488 € 889 842 € 880 540 € 872 408 € 867 133 € 867 681 € 855 434 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
669 517 € 669 517 € 669 517 € 669 517 € 669 517 € 669 517 € 669 517 € 669 517 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
669 517€ 669 517€ 669 517€ 669 517€ 669 517€ 669 517€ 669 517€ 669 517€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
62 646 € 62 646 € 62 646 € 62 646 € 62 646 € 62 646 € 62 646 € 62 646 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
53 905€ 53 905€ 53 905€ 53 905€ 53 905€ 53 905€ 53 905€ 53 905€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
8 741€ 8 741€ 8 741€ 8 741€ 8 741€ 8 741€ 8 741€ 8 741€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
150 686 € 151 041 € 141 737 € 133 607 € 128 331 € 128 879 € 118 597 € 110 137 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
151 178€ 151 178€ 142 011€ 134 018€ 128 879€ 128 879€ 118 597€ 110 137€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-492€ -137€ -274€ -411€ -548€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
21 314 € -355 € 9 303 € 8 131 € 5 275 € -548 € 10 282 € 6 495 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
719 483 € 676 521 € 768 553 € 979 605 € 1 257 335 € 1 300 213 € 1 284 518 € 1 220 130 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
9 106 € 7 015 € 7 983 € 40 243 € 50 568 € 70 680 € 29 488 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
9 106€ 7 015€ 7 983€ 40 243€ 50 568€ 70 680€ 29 488€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
867 € 32 927 € 302 741 € 299 € 403 € 150 291 € 206 € 131 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
232 982€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
867€ 285€ 262€ 299€ 403€ 291€ 206€ 131€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
32 642€ 69 497€ 150 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
640 732 € 574 485 € 389 590 € 902 355 € 1 148 072 € 989 784 € 1 141 938 € 1 095 031 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
598 962€ 244 262€ 244 820€ 226 015€ 214 207€ 371 148€ 336 118€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 000€ 275 355€ 344 144€ 509 844€ 728 906€ 728 906€ 728 906€ 728 906€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
7 732€ 29 185€ 8 680€ 9 991€ 8 638€ 7 436€ 7 910€ 7 465€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 640€ 9 838€ 9 033€ 9 935€ 8 015€ 13 432€ 13 802€ 4 167€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
20 285€ 15 845€ 27 733€ 21 567€ 36 933€ 25 803€ 20 172€ 18 375€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
113€ 106 198€ 139 565€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
40 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
68 778 € 69 109 € 69 207 € 68 968 € 68 617 € 69 570 € 71 694 € 95 480 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
68 778€ 69 109€ 69 207€ 68 968€ 68 617€ 69 570€ 71 694€ 95 480€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
6 523 € 5 167 € 4 702 € 4 609 € 5 248 € 7 692 € 3 603 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
6 523€ 5 167€ 4 702€ 4 609€ 5 248€ 7 692€ 3 603€