Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

1st UNISPO, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
588 599€ 678 460€ 620 053€ 722 232€ 570 642€ 790 632€ 781 263€ 788 505€ 783 583€ 795 766€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
588 446 € 678 149 € 619 827 € 721 982 € 570 622 € 790 593 € 781 219 € 788 483 € 782 684 € 795 718 € 2 013 683 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
559 533€ 663 811€ 612 685€ 717 023€ 567 458€ 787 834€ 774 683€ 779 506€ 778 119€ 790 884€ 2 009 278€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
13 382€ 12 334€ 6 712€ 4 857€ 3 180€ 2 714€ 3 961€ 3 081€ 2 456€ 3 642€ 1 599€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
14 167€ 917€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 364€ 2 004€ 430€ 102€ -16€ 45€ 2 575€ 5 896€ 2 109€ 1 192€ 1 889€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
524 276 € 649 312 € 591 058 € 700 677 € 559 335 € 783 075 € 762 664 € 761 330 € 763 842 € 776 014 € 2 002 352 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
369 404€ 522 483€ 402 222€ 603 192€ 486 251€ 712 470€ 702 737€ 692 490€ 692 190€ 711 189€ 1 937 511€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
26 874€ 22 077€ 48 650€ 21 862€ 11 349€ 11 689€ 9 537€ 10 223€ 11 000€ 12 477€ 11 054€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
67 106€ 63 016€ 96 943€ 43 856€ 30 157€ 30 856€ 29 008€ 34 490€ 35 295€ 27 199€ 22 719€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
28 718 € 25 847 € 33 816 € 26 551 € 25 574 € 20 938 € 16 182 € 18 809 € 18 461 € 18 032 € 17 695 €
16
E.1.
Mzdové náklady
21 019€ 18 781€ 24 693€ 19 405€ 18 684€ 15 116€ 12 833€ 14 832€ 13 431€ 12 970€ 12 670€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 408€ 6 618€ 8 701€ 6 841€ 6 589€ 5 539€ 3 077€ 3 762€ 4 741€ 4 593€ 4 503€
19
E.4.
Sociálne náklady
291€ 448€ 422€ 305€ 301€ 283€ 272€ 215€ 289€ 469€ 522€
20
F.
Dane a poplatky
3 663€ 3 197€ 3 083€ 1 515€ 1 138€ 1 283€ 1 368€ 1 064€ 1 473€ 1 041€ 1 491€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
10 937€ 8 046€ 4 295€ 1 250€ 2 391€ 2 872€ 2 872€ 3 289€ 5 486€ 5 007€ 11 246€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 937€ 8 046€ 4 295€ 1 250€ 2 391€ 2 872€ 2 872€ 3 289€ 5 486€ 5 007€ 11 246€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 370€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-310€ 310€ -234€ 544€ 270€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 204€ 4 646€ 2 359€ 2 141€ 2 475€ 2 967€ 960€ 965€ 171€ 525€ 366€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
64 170 € 28 837 € 28 769 € 21 305 € 11 287 € 7 518 € 18 555 € 27 153 € 18 842 € 19 704 € 11 331 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
109 531 € 68 569 € 71 582 € 52 970 € 42 881 € 35 533 € 37 362 € 45 384 € 42 090 € 43 661 € 39 593 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
152 € 310 € 227 € 249 € 20 € 39 € 44 € 22 € 899 € 48 € 40 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
152€ 310€ 227€ 249€ 20€ 39€ 44€ 22€ 899€ 48€ 40€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
19 572 € 13 647 € 14 655 € 9 604 € 9 067 € 7 647 € 9 834 € 10 366 € 9 236 € 10 009 € 10 830 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
15 664 € 10 289 € 10 292 € 4 599 € 4 598 € 5 000 € 5 542 € 6 537 € 4 926 € 5 275 € 6 084 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
15 664€ 10 289€ 10 292€ 4 599€ 4 598€ 5 000€ 5 542€ 6 537€ 4 926€ 5 275€ 6 084€
52
O.
Kurzové straty
1 936€ 1 362€ 2 944€ 1 636€ 1 235€ 1 307€ 1 243€ 1 020€ 1 019€ 910€ 362€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 972€ 1 996€ 1 419€ 3 369€ 3 234€ 1 340€ 3 049€ 2 809€ 3 291€ 3 824€ 4 384€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-19 420 € -13 337 € -14 428 € -9 355 € -9 047 € -7 608 € -9 790 € -10 344 € -8 337 € -9 961 € -10 790 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
44 750 € 15 500 € 14 341 € 11 950 € 2 240 € -90 € 8 765 € 16 809 € 10 505 € 9 743 € 541 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
11 624 € 4 263 € 3 248 € 3 717 € 843 € 276 € 2 066 € 2 959 € 2 878 € 2 688 € 207 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
11 624€ 4 263€ 3 248€ 2 903€ 728€ 276€ 2 880€ 2 959€ 2 880€ 2 880€ 207€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
814€ 115€ -814€ -2€ -192€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
33 126 € 11 237 € 11 093 € 8 233 € 1 397 € -366 € 6 699 € 13 850 € 7 627 € 7 055 € 334 €