Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Detská psychiatrická liečebňa n. o. Hraň

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
199 746€ 186 057€ 212 621€ 173 840€ 156 007€ 148 886€ 122 189€ 149 323€ 121 162€ 122 223€ 122 630€ 12 448€ 112 508€
02
502
Spotreba energie
137 162€ 127 569€ 71 176€ 64 161€ 62 468€ 67 046€ 59 331€ 62 941€ 63 721€ 63 019€ 67 173€ 65 591€ 55 408€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
8 089€ 10 082€ 18 650€ 19 247€ 34 150€ 9 216€ 18 798€ 10 898€ 6 447€ 5 680€ 8 853€ 14 024€ 3 760€
05
512
Cestovné
20 238€ 14 470€ 15 587€ 15 258€ 13 677€ 11 127€ 12 267€ 11 271€ 7 497€ 8 992€ 12 800€ 12 549€ 9 669€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 904€ 2 616€ 2 130€ 2 328€ 3 479€ 3 683€ 2 463€ 2 008€ 1 566€ 1 505€ 2 557€ 1 997€ 1 199€
07
518
Ostatné služby
117 965€ 95 351€ 116 322€ 118 627€ 98 541€ 81 702€ 69 407€ 63 174€ 49 447€ 52 514€ 70 198€ 64 655€ 63 787€
08
521
Mzdové náklady
1 160 758€ 1 016 850€ 945 660€ 882 844€ 820 176€ 754 570€ 682 769€ 659 664€ 628 739€ 579 398€ 531 560€ 490 160€ 471 699€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
395 054€ 333 521€ 327 257€ 297 503€ 275 829€ 255 791€ 234 093€ 227 632€ 214 083€ 206 403€ 182 589€ 164 633€ 160 130€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
3 696€ 3 822€ 3 570€ 3 437€ 3 717€ 3 829€ 4 060€ 3 969€ 3 794€ 3 557€ 3 262€ 3 557€ 3 796€
11
527
Zákonné sociálne náklady
17 146€ 19 772€ 15 076€ 15 634€ 16 495€ 14 016€ 12 986€ 11 501€ 11 143€ 11 205€ 9 990€ 10 802€ 10 754€
12
528
Ostatné sociálne náklady
2 298€ 643€ 655€ 169€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
632€ 632€ 632€ 632€ 0€ 0€ 0€ 618€ 0€ 0€ 612€ 5 667€ 700€
15
538
Ostatné dane a poplatky
558€ 331€ 252€ 236€ 1 218€ 1 454€ 1 359€ 348€ 1 011€ 1 066€ 243€ 111€ 305€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
10€ 0€ 100€ 35€ 0€ 20€ 0€ 462€ 988€ 87€ 6€ 66€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 3€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€
20
545
Kurzové straty
1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
546
Dary
742€ 180€ 579€ 6 677€ 0€ 3 055€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58€ 16€ 3 759€ 35€
24
549
Iné ostatné náklady
7 165€ 9 487€ 6 110€ 5 965€ 44 868€ 55 304€ 22 544€ 13 965€ 10 070€ 1 161€ 8 659€ 6 957€ 20 082€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
264 447€ 254 366€ 251 618€ 242 393€ 213 511€ 199 114€ 163 148€ 160 776€ 188 115€ 186 343€ 177 295€ 176 898€ 171 722€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 55 700€ 9 000€ 0€ 6 088€ 6 088€ 48 088€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
2 337 609€ 2 075 748€ 1 987 995€ 1 848 987€ 1 744 136€ 1 608 812€ 1 461 113€ 1 387 554€ 1 307 842€ 1 259 697€ 1 208 273€ 1 185 072€ 1 085 585€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
2 274 086€ 1 944 961€ 1 885 949€ 1 802 369€ 1 731 575€ 1 559 290€ 1 414 599€ 1 325 001€ 1 254 031€ 1 206 185€ 1 157 677€ 1 133 710€ 1 085 041€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
3 630€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 135€ 5 363€ 1 783€ 3 779€ 3 132€ 2 334€ 187€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
646
Prijaté dary
600€ 700€ 700€ 1 100€ 600€ 1 150€ 600€ 600€ 1 000€ 100€ 2 000€ 800€ 3 400€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
39 205€ 85 864€ 46 341€ 31 254€ 37 545€ 40 505€ 38 847€ 42 846€ 50 145€ 55 508€ 51 886€ 47 527€ 55 923€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 348€ 2 882€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 400€ 2 442€ 13 428€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 572€ 1 672€ 1 582€ 1 082€ 3 008€ 2 473€ 1 205€ 1 454€ 1 804€ 3 322€ 2 803€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
24 383€ 45 936€ 58 494€ 16 946€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
2 344 976€ 2 079 133€ 1 993 066€ 1 852 751€ 1 772 727€ 1 610 817€ 1 461 827€ 1 388 692€ 1 308 762€ 1 268 894€ 1 218 044€ 1 187 253€ 1 147 354€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
7 367€ 3 385€ 5 071€ 3 763€ 28 591€ 2 006€ 714€ 1 137€ 920€ 9 197€ 3 149€ 2 181€ 61 769€
76
591
Daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 629€ 544€ 718€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
7 367€ 3 385€ 5 071€ 3 763€ 28 591€ 2 006€ 714€ 508€ 377€ 8 480€ 3 149€ 2 181€ 61 769€