Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 255 020€ 4 985 203€ 4 436 533€ 4 455 877€ 4 071 776€ 3 806 267€ 3 781 984€ 3 212 180€ 2 960 152€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 284 185 € 5 027 563 € 4 460 433 € 4 456 901 € 4 088 829 € 3 815 741 € 3 804 219 € 3 232 356 € 2 976 903 € 2 585 171 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 980 316€ 4 815 047€ 4 301 653€ 4 341 297€ 3 999 995€ 3 727 650€ 3 708 066€ 3 147 996€ 2 910 260€ 2 519 236€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
274 704€ 170 156€ 134 880€ 114 580€ 71 780€ 78 617€ 73 918€ 64 184€ 49 892€ 45 509€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
100€ 1 550€ 5 772€ 19 553€ 16 734€ 6 725€ 883€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
29 065€ 42 360€ 23 900€ 1 024€ 15 504€ 3 702€ 2 682€ 3 442€ 10 026€ 19 543€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 702 323 € 4 762 766 € 4 288 011 € 4 428 880 € 4 109 589 € 3 877 251 € 3 856 183 € 3 134 447 € 2 911 008 € 2 619 424 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 168 608€ 2 653 888€ 2 514 883€ 2 452 107€ 2 240 497€ 2 034 064€ 1 984 327€ 1 589 760€ 1 471 764€ 1 175 680€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
161 821€ 134 637€ 114 231€ 104 054€ 109 235€ 111 230€ 83 063€ 96 827€ 90 872€ 113 655€
13
C.
Opravné položky k zásobám
61 062€ 3 766€ -15 739€ 17 750€ 31 986€ -8 007€ -21 424€ 7 181€ 54 151€
14
D.
Služby
1 403 644€ 1 139 272€ 1 000 360€ 1 211 879€ 1 124 058€ 1 125 121€ 1 167 352€ 817 984€ 768 351€ 715 904€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
849 411 € 776 166 € 630 604 € 560 725 € 475 958 € 492 833 € 526 618 € 474 762 € 457 667 € 477 546 €
16
E.1.
Mzdové náklady
590 958€ 548 607€ 439 380€ 393 777€ 343 907€ 358 633€ 382 592€ 348 031€ 336 633€ 353 189€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
224 114€ 201 282€ 171 960€ 152 133€ 127 022€ 127 212€ 135 147€ 119 299€ 114 366€ 116 447€
19
E.4.
Sociálne náklady
34 339€ 26 277€ 19 264€ 14 815€ 5 029€ 6 988€ 8 879€ 7 432€ 6 668€ 7 910€
20
F.
Dane a poplatky
2 319€ 671€ 1 011€ 1 496€ 1 524€ 2 965€ 2 861€ 1 136€ 1 401€ 1 288€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 321€ 12 572€ 5 018€ 6 973€ 13 412€ 24 825€ 36 267€ 41 576€ 36 970€ 40 500€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 321€ 12 572€ 5 018€ 6 973€ 13 412€ 24 825€ 36 267€ 41 576€ 36 970€ 40 500€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
195€ 1 658€ 11 898€ 10 546€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-51 859€ -11 020€ -95 260€ 267€ 52 152€ 25 022€ -5 725€ 13 665€ 223€ 29 346€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
89 996€ 52 814€ 132 903€ 73 629€ 60 572€ 67 540€ 70 946€ 81 010€ 29 609€ 65 505€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
581 862 € 264 797 € 172 422 € 28 021 € -20 760 € -61 510 € -51 964 € 97 909 € 65 895 € -34 253 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 459 885 € 1 053 640 € 822 798 € 670 087 € 565 999 € 543 859 € 568 666 € 700 428 € 575 014 € 559 506 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 626 € 8 694 € 7 € 10 € 44 € 11 269 € 3 126 € 2 775 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 626 € 8 694 € 1 000 € 625 € 1 078 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7 626€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8 694€ 1 000€ 625€ 1 078€
42
XII.
Kurzové zisky
7€ 10€ 44€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10 269€ 2 501€ 1 695€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 185 € 14 124 € 4 483 € 2 231 € 2 222 € 2 430 € 2 118 € 3 051 € 5 869 € 9 853 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
15 € 3 588 € 6 420 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
15€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 588€ 6 420€
52
O.
Kurzové straty
42€ 122€ 42€ 11€ 9€ 131€ 52€ 438€ 62€ 235€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 143€ 14 002€ 4 441€ 2 220€ 2 213€ 2 299€ 2 066€ 2 598€ 2 219€ 3 198€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
441 € -14 124 € 4 211 € -2 224 € -2 212 € -2 386 € -2 118 € 8 218 € -2 743 € -7 078 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
582 303 € 250 673 € 176 633 € 25 797 € -22 972 € -63 896 € -54 082 € 106 127 € 63 152 € -41 331 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
170 330 € 53 438 € 72 606 € 53 247 € 24 959 € 25 021 € 25 003 € 43 465 € 33 172 € 8 860 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
186 829€ 65 947€ 51 660€ 55 005€ 37 198€ 20 427€ 21 944€ 57 192€ 35 293€ 14 978€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-16 499€ -12 509€ 20 946€ -1 758€ -12 239€ 4 594€ 3 059€ -13 727€ -2 121€ -6 118€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
411 973 € 197 235 € 104 027 € -27 450 € -47 931 € -88 917 € -79 085 € 62 662 € 29 980 € -50 191 €