Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
67 523 810€ 65 886 506€ 45 285 863€ 70 792 253€ 70 769 749€ 61 072 207€ 65 956 302€ 58 512 238€ 47 663 821€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
67 584 440 € 66 012 009 € 45 285 357 € 70 792 655 € 70 769 749 € 61 072 138 € 65 956 287 € 58 512 236 € 47 663 447 € 45 058 953 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
61 957 335€ 60 800 332€ 40 597 981€ 65 852 596€ 66 489 580€ 57 167 387€ 63 043 594€ 56 128 356€ 45 425 636€ 42 604 992€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 907 472€ 3 357 746€ 2 904 493€ 3 271 717€ 2 838 973€ 2 439 977€ 2 062 850€ 1 734 299€ 1 278 479€ 1 342 938€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
132 335€ 126 771€ 110 542€ 140 359€ 145 736€ 151 550€ 129 914€ 195 420€ 205 421€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 719 633€ 1 721 596€ 1 656 112€ 1 557 800€ 1 300 837€ 1 319 038€ 698 293€ 519 667€ 763 912€ 905 602€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
63 568 993 € 64 782 285 € 44 208 601 € 69 682 913 € 69 909 391 € 59 319 350 € 67 621 033 € 59 445 746 € 48 470 985 € 44 830 948 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
56 137 120€ 56 999 839€ 36 745 462€ 60 797 004€ 61 070 138€ 51 195 173€ 60 299 779€ 52 475 701€ 42 926 781€ 39 861 937€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
399 313€ 374 865€ 283 550€ 322 630€ 334 068€ 267 533€ 248 551€ 249 414€ 241 788€ 451 936€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-1 131 464€ 281 822€ -17 902€ 683 267€ 88 493€ 365 952€ 69 933€ -143 392€ 105 179€ -29 918€
14
D.
Služby
3 294 136€ 2 563 629€ 2 485 352€ 2 610 543€ 2 616 271€ 2 457 890€ 1 939 749€ 1 612 595€ 1 232 997€ 1 227 289€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 618 068 € 2 875 233 € 2 692 022 € 2 981 360 € 2 690 987 € 2 448 150 € 2 269 897 € 2 148 903 € 2 009 520 € 1 819 833 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 623 571€ 2 054 744€ 1 934 674€ 2 173 786€ 1 968 835€ 1 772 835€ 1 653 001€ 1 554 331€ 1 481 615€ 1 330 144€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
7 633€ 30 229€ 29 519€ 28 028€ 26 945€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
912 653€ 750 292€ 702 447€ 751 049€ 675 280€ 623 390€ 545 561€ 525 411€ 464 384€ 429 083€
19
E.4.
Sociálne náklady
81 844€ 70 197€ 54 901€ 56 525€ 46 872€ 44 292€ 41 106€ 39 642€ 35 493€ 33 661€
20
F.
Dane a poplatky
24 530€ 31 583€ 63 929€ 42 739€ 36 357€ 26 284€ 25 928€ 18 802€ 30 310€ 32 183€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
318 086€ 294 403€ 292 704€ 282 343€ 262 902€ 242 727€ 226 339€ 216 824€ 214 909€ 220 500€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
318 086€ 294 403€ 292 704€ 282 343€ 262 902€ 242 727€ 226 339€ 216 824€ 214 909€ 220 500€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
240 824€ 199 880€ 169 659€ 217 622€ 195 596€ 241 244€ 181 681€ 206 273€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-112 368€ 71 247€ 46 792€ 108 879€ 11 423€ 13 740€ -7 930€ 64 571€ 54 383€ -95 328€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 021 572€ 1 048 840€ 1 416 812€ 1 684 489€ 2 581 130€ 2 106 305€ 2 307 543€ 2 620 647€ 1 448 845€ 1 342 516€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 015 447 € 1 229 724 € 1 076 756 € 1 109 742 € 860 358 € 1 752 788 € -1 664 746 € -933 510 € -807 538 € 228 005 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 165 702 € 3 937 923 € 4 006 012 € 4 710 869 € 5 219 583 € 5 320 816 € 2 548 432 € 3 668 337 € 2 197 370 € 2 436 686 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
55 458 € 171 € 901 € 230 € 204 € 258 € 303 € 18 € 418 € 3 183 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
55 373 € 1 € 506 € 69 € 15 € 2 € 374 € 217 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
55 373€ 484€ 69€ 14€ 372€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 22€ 1€ 2€ 2€ 217€
42
XII.
Kurzové zisky
85€ 170€ 395€ 230€ 204€ 189€ 288€ 16€ 44€ 2 966€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
43 527 € 11 216 € 15 644 € 9 327 € 9 665 € 9 432 € 9 091 € 8 427 € 8 066 € 10 329 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
30 026 € 4 465 € 391 € 80 € 0 € 278 € 84 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
30 026€ 4 465€ 391€ 80€ 278€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
84€
52
O.
Kurzové straty
2 188€ 944€ 1 658€ 680€ 937€ 803€ 888€ 1 201€ 986€ 1 805€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 313€ 10 272€ 9 521€ 8 647€ 8 728€ 8 238€ 8 123€ 7 226€ 6 802€ 8 440€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
11 931 € -11 045 € -14 743 € -9 097 € -9 461 € -9 174 € -8 788 € -8 409 € -7 648 € -7 146 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 027 378 € 1 218 679 € 1 062 013 € 1 100 645 € 850 897 € 1 743 614 € -1 673 534 € -941 919 € -815 186 € 220 859 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
872 164 € 380 677 € 510 463 € 309 806 € 290 602 € 462 125 € -212 668 € -113 569 € -309 022 € 82 210 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
348 152€ 373 557€ 529 297€ 372 008€ 550 251€ 664 557€ 148 911€ 358 076€ -14 328€ 205 404€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
524 012€ 7 120€ -18 834€ -62 202€ -259 649€ -202 432€ -361 579€ -471 645€ -294 694€ -123 194€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 155 214 € 838 002 € 551 550 € 790 839 € 560 295 € 1 281 489 € -1 460 866 € -828 350 € -506 164 € 138 649 €