Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti NAY a.s.

 • Názov NAY a.s.
 • IČO 35739487
 • DIČ 2020270186
 • IČ DPH SK2020270186 podľa §4
 • Sídlo Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
 • Dátum vzniku 30. januára 1998, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1640/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 17 000 000 € / splatené 17 000 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 17 000 000 €
 • Historický názov NAY Holding, a.s.
  (platné do 9. septembra 2005 )
 • Historické sídlo Ľadová 3, 811 05 Bratislava
  (platné do 9. septembra 2005)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Peter Zálešák Predseda predstavenstva Snežienková 2, 831 01 Bratislava 14. januára 2008
Ing. Ján Tomáš Podpredseda predstavenstva Sienkiewiczova 2, 811 09 Bratislava Staré Mesto 11. septembra 2013
 • Konanie menom spoločnosti [od 11. septembra 2013] V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať vo všetkých veciach predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. V mene spoločnosti oprávnené osoby (predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva) podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k svojim vytlačeným alebo napísaným menám a priezviskám pripoja svoje podpisy.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Dana Zálešáková Dozorná rada Snežienková 2, 831 01 Bratislava 11. septembra 2013
Ing. Klaudia Tomášová Dozorná rada Sienkiewiczova 2, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 11. septembra 2013
Róbert Herman Dozorná rada Jána Smreka 5, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 25. septembra 2017
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
Electro World (Slovak Republic), s.r.o. [35820071] Ivánska cesta 16, 821 04 Bratislava 27.11.2014
Net Sales, s. r. o. [45697655] Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava 18.6.2015
EW NA s.r.o. Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika 12.11.2015
NAYTROLABS, s.r.o. [51312964] Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 7.4.2021
Rozdelenia
Názov Adresa Detegované
N - Import, a.s. (zanikajúca spoločnosť) [35801026] Ľadová 3, 811 05 Bratislava 7.4.2021
NAY spol. s r.o. (zanikajúca spoločnosť) [00603732] Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 7.4.2021
NAY elektro, spol. s r.o. (zanikajúca spoločnosť) [34120157] č. 297, 900 62 Kostolište 7.4.2021
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 30.1.1998
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 30.1.1998
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti 30.1.1998
obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností 9.9.2005
reklamná činnosť 9.9.2005
oprava a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť 9.9.2005
vývoj, výroba, oprava a údržba elektrických zariadení 9.9.2005
servis elektrických zariadení 9.9.2005
vedenie účtovníctva 9.9.2005
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 9.9.2005
činnosť účtovných poradcov 9.9.2005
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov 9.7.2011
zasielateľstvo 25.6.2014
skladovanie 27.11.2014
baliace činnosti, manipulácia s tovarom 27.11.2014
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 27.11.2014
prenájom hnuteľných vecí 27.11.2014
počítačové služby 27.11.2014
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 27.11.2014
vykonávanie činnosti podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia 25.9.2017
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16.1.1998 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Stary spis: Sa 2230
2. Notárska zápisnica N 133/98, Nz 133/98 zo dňa 31.3.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10.3.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a s tým súvisiaca zmena stanov.
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 545/99, Nz 502/99.
4. Notárska zápisnica č. N 1198/02, Nz 1137/02 zo dňa 17.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti v zmysle zák. č. 500/2001 Z.z.
5. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti NAY Holding, a.s. zo dňa 04.07.2005, na ktorom bolo schválené zlúčenie s obchodnými spoločnosťami:
1. N - Import, a.s., so sídlom Ľadová 3, 811 05 Bratislava, IČO: 35 801 026,
2. NAY spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, IČO: 00 603 732,
3. NAY elektro, spol. s r.o., so sídlom 900 62 Kostolište č. 297, IČO: 34 120 127.
Zmluva o zlúčení spoločností vo forme notárskej zápisnice N 329/2005, Nz 30916/2005, NCRls 30448/2005 napísanej dňa 04.07.2005 notárom JUDr. Ludmilou Joanidisovou. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 15.07.2005 (dodatok k rozhodnutiu predstavenstva zo dňa 04.07.2005).
Spoločnosti N – Import, a.s., NAY spol. s r.o., NAY elektro, spol. s r.o. boli zrušené dňa 04.07.2005 bez likvidácie zlúčením s obchodnou spoločnosťou NAY Holding, a.s., so sídlom Ľadová 3, 811 05 Bratislava, IČO: 35 739 487, ktorá ako ich právny nástupca preberá všetky práva, záväzky, pohľadávky známe i neznáme a všetok obchodný majetok zrušených spoločností.6. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané do not. zápisnice N 402/2005 Nz 36396/2005 dňa 05.08.2005 JUDr. Ludmilou Joanidisovou o zmene obchodného mena na NAY a.s..
7. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.9.2005 spísané vo forme notárskej zápisnice N 37/2005, Nz 42453/2005, NCRla 41873/2005 notárkou JUDr. Janou Kövesiovou.
8. Zápisnica zo zasadnutia zamestnaneckej rady zo dňa 03.10.2005.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.01.2008 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 27/2008, Nz 1785/2008, NCRls 1780/2008 zo dňa 16.01.2008.
10. Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady voleného zamestnancami.
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.06.2009 spísané vo forme notárskej zápisnice N 128/2009 Nz 23884/2009 zo dňa 14.07.2009.
11. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.04.2010 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 207/2010 Nz 17029/2010 dňa 13.05.2010.
12. Notárska zápisnica č. N 288/2011, Nz 19233/2011, NCRls 19715/2011 zo dňa 26.05.2011.
13. Rozhodnutie per rollam zo dňa 11.10.2012.
14. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1191/2013 Nz 30896/2013 NCRls 31482/2013 dňa 11.09.2013.
15. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.06.2014
16. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 2580/2014, Nz 48692/2014, NCRls 49550/2014. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.11.2014 vo forme notárskej zápisnice č. N 2692/2014, Nz 48735/2014, NCRls 49581/2014.
17. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 1562/2015, Nz 21313/2015, NCRIs 21785/2015 zo dňa 18.06. 2015.
18. Zmluva o cezhraničnom zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 2036/2015, Nz 28418/2015, NCRls 29073/2015 spísaná dňa 17.08.2015 Mgr. Tatianou Vršanskou, notárom so sídlom v Bratislave uzavretá medzi spoločnosťou NAY a.s., so sídlom Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 739 487, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1640/B (ako nástupníckou spoločnosťou) a spoločnosťou EW NA s.r.o., so sídlom Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 040 12 232, zapísanou v českom obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka: 240666 (ako zanikajúcou spoločnosťou).
Dátumom nadobudnutia účinnosti tohto cezhraničného zlúčenia je deň vydania rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu v obchodnom registri, t.j. toto cezhraničné zlúčenie nadobudlo účinnosť dňom 12.11.2015.
19. Notárska zápisnica č. N 178/2016, Nz 2898/2016 zo dňa 29.01.2016.
20. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 2284/2016, Nz 32704/2016, NCRls 33587/2016 zo dňa 19.09.2016.
História zmien a podania