Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 313 990€ 11 006 020€ 10 330 637€ 8 992 719€ 7 543 286€ 6 856 246€ 6 321 838€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
11 416 593 € 11 180 885 € 10 473 508 € 9 240 776 € 7 695 012 € 6 984 492 € 6 433 316 € 6 295 127 € 6 219 363 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
26 716€ 37 008€ 29 602€ 328 885€ 35 024€ 8 236€ 9 811€ 10 445€ 15 324€
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 287 274€ 10 969 012€ 10 202 412€ 8 663 834€ 7 508 262€ 6 848 010€ 6 312 027€ 6 198 260€ 6 088 184€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
98 623€ 42€ 83€ 25€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
102 603€ 174 865€ 142 871€ 248 057€ 151 684€ 128 163€ 111 478€ 86 397€ 115 855€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 944 130 € 10 706 637 € 10 035 415 € 8 852 897 € 6 992 472 € 6 031 059 € 5 311 882 € 5 314 575 € 5 501 358 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 224€ 30 501€ 19 072€ 273 559€ 25 689€ 3 126€ 3 066€ 10 324€ 12 691€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
661 629€ 572 360€ 690 255€ 635 104€ 584 668€ 557 713€ 525 492€ 546 556€ 570 599€
14
D.
Služby
5 794 293€ 5 013 626€ 3 851 372€ 2 898 357€ 2 324 427€ 2 057 508€ 1 921 021€ 1 926 729€ 1 914 284€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 345 224 € 2 318 990 € 2 358 350 € 2 230 211 € 1 975 694 € 1 761 102 € 1 460 048 € 1 419 998 € 1 414 846 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 658 864€ 1 628 979€ 1 673 414€ 1 596 240€ 1 420 273€ 1 282 444€ 1 061 065€ 1 037 866€ 1 032 368€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
603 167€ 595 883€ 607 112€ 575 609€ 507 866€ 430 245€ 350 460€ 348 372€ 350 164€
19
E.4.
Sociálne náklady
83 193€ 94 128€ 77 824€ 58 362€ 47 555€ 48 413€ 48 523€ 33 760€ 32 314€
20
F.
Dane a poplatky
37 034€ 37 629€ 26 795€ 26 928€ 27 451€ 23 706€ 24 416€ 23 817€ 26 109€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 092 168€ 2 644 455€ 3 009 079€ 2 662 345€ 1 972 846€ 1 598 193€ 1 322 138€ 1 335 416€ 1 489 120€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 092 168€ 2 644 455€ 3 009 079€ 2 662 345€ 1 972 846€ 1 598 193€ 1 322 138€ 1 335 416€ 1 489 120€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
57 317€ 9€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
584€ 76 186€ 20 236€ 16 251€ 49 365€ 28 008€ 51 180€ 33 822€ 15 912€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 974€ 12 890€ 2 939€ 110 142€ 32 332€ 1 703€ 4 521€ 17 904€ 57 797€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
472 463 € 474 248 € 438 093 € 387 879 € 702 540 € 953 433 € 1 121 434 € 980 552 € 718 005 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 855 844 € 5 389 533 € 5 671 315 € 5 185 699 € 4 608 502 € 4 237 899 € 3 872 259 € 3 725 096 € 3 605 934 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 959 € 1 421 € 42 € 810 € 1 713 € 31 € 34 € 43 € 36 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 959 € 1 421 € 42 € 810 € 1 713 € 23 € 34 € 45 € 37 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
8 959€ 1 421€ 42€ 810€ 1 713€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
23€ 34€ 45€ 37€
42
XII.
Kurzové zisky
8€ -2€ -1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
20 230 € 24 154 € 22 964 € 18 571 € 18 367 € 17 512 € 30 819 € 53 110 € 62 478 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
426 € 1 668 € 93 € 1 816 € 15 598 € 39 223 € 50 207 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
426€ 1 668€ 93€ 1 749€ 15 594€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
67€ 4€ 39 223€ 50 207€
52
O.
Kurzové straty
2€ 11€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
20 230€ 23 728€ 21 296€ 18 478€ 18 367€ 15 696€ 15 219€ 13 876€ 12 271€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-11 271 € -22 733 € -22 922 € -17 761 € -16 654 € -17 481 € -30 785 € -53 067 € -62 442 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
461 192 € 451 515 € 415 171 € 370 118 € 685 886 € 935 952 € 1 090 649 € 927 485 € 655 563 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
103 265 € 111 786 € 98 649 € 79 230 € 156 513 € 232 860 € 244 185 € 213 184 € 169 124 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
234 926€ 166 324€ 58 525€ 240 199€ 140 851€ 217 140€ 246 197€ 240 683€ 170 737€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-131 661€ -54 538€ 40 124€ -160 969€ 15 662€ 15 720€ -2 012€ -27 499€ -1 613€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
357 927 € 339 729 € 316 522 € 290 888 € 529 373 € 703 092 € 846 464 € 714 301 € 486 439 €