Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
29 739 442€ 25 699 891€ 13 439 102€ 8 624 613€ 9 124 653€ 9 903 528€ 8 436 489€ 7 570 365€ 5 704 107€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
29 737 398 € 25 699 346 € 13 438 907 € 8 624 612 € 9 124 648 € 9 903 527 € 8 436 408 € 7 570 354 € 5 704 101 € 5 260 795 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
28 953 947€ 25 215 546€ 13 302 144€ 8 609 087€ 9 086 767€ 9 793 453€ 8 315 082€ 6 460 782€ 5 671 274€ 4 874 729€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
778 738€ 463 268€ 123 569€ 7 855€ 23 908€ 25 534€ 28 827€ 21 685€ 25 146€ 32 702€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 000€ 800€ 13 800€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 713€ 17 532€ 13 194€ 7 670€ 13 973€ 83 740€ 92 499€ 1 087 887€ 7 681€ 339 564€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
26 435 225 € 22 663 257 € 11 673 001 € 6 994 140 € 6 959 799 € 9 106 811 € 7 675 057 € 6 778 860 € 5 263 882 € 4 716 801 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
25 411 204€ 21 982 441€ 11 009 261€ 6 688 925€ 7 415 179€ 7 987 598€ 6 765 918€ 5 155 529€ 4 449 423€ 3 783 704€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
93 664€ 80 137€ 57 269€ 53 705€ 48 466€ 43 800€ 36 501€ 41 694€ 45 289€ 49 705€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
584 792€ 380 611€ 255 938€ 368 344€ 279 805€ 304 069€ 276 172€ 234 776€ 424 416€ 400 637€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
182 738 € 147 923 € 141 378 € 96 340 € 97 579 € 87 315 € 74 378 € 62 244 € 62 114 € 61 925 €
16
E.1.
Mzdové náklady
129 392€ 105 215€ 100 213€ 68 252€ 68 251€ 60 931€ 52 313€ 43 051€ 43 116€ 42 832€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
45 454€ 36 060€ 34 049€ 22 709€ 22 785€ 19 421€ 16 447€ 14 701€ 14 795€ 14 872€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 892€ 6 648€ 7 116€ 5 379€ 6 543€ 6 963€ 5 618€ 4 492€ 4 203€ 4 221€
20
F.
Dane a poplatky
7 790€ 7 836€ 7 225€ 7 275€ 6 913€ 6 401€ 5 625€ 5 524€ 6 346€ 5 664€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
67 299€ 70 327€ 55 879€ 47 779€ 27 712€ 51 296€ 71 926€ 67 167€ 52 498€ 39 780€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
67 299€ 70 327€ 55 879€ 47 779€ 36 528€ 46 888€ 67 518€ 67 167€ 52 498€ 39 780€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-8 816€ 4 408€ 4 408€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 765€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-100 390€ 98 122€ -373 887€ -1 029 139€ 616 220€ 403 336€ 71 836€ 204 212€ 34 911€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
87 738€ 94 372€ 47 929€ 105 659€ 113 284€ 10 112€ 41 201€ 1 140 090€ 19 584€ 322 710€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 302 173 € 3 036 089 € 1 765 906 € 1 630 472 € 2 164 849 € 796 716 € 761 351 € 791 494 € 440 219 € 543 994 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 643 025 € 3 235 625 € 2 103 245 € 1 505 968 € 1 367 225 € 1 483 520 € 1 265 318 € 1 050 468 € 777 292 € 673 385 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 044 € 544 € 195 € 1 € 4 € 1 € 81 € 11 € 6 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 1 € 1 € 6 € 11 € 5 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 1€ 6€ 11€ 5€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
2 044€ 544€ 194€ 3€ 75€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 930 € 8 251 € 5 397 € 4 779 € 4 461 € 5 624 € 8 965 € 792 € 718 € 1 381 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 750 € 3 678 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 750€ 3 678€
52
O.
Kurzové straty
2 527€ 2 798€ 765€ 340€ 113€ 70€ 184€ 52€ 793€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 653€ 1 703€ 882€ 689€ 598€ 1 804€ 5 103€ 740€ 718€ 588€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 886 € -7 707 € -5 202 € -4 778 € -4 457 € -5 623 € -8 884 € -781 € -712 € -1 377 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 296 287 € 3 028 382 € 1 760 704 € 1 625 694 € 2 160 392 € 791 093 € 752 467 € 790 713 € 439 507 € 542 617 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
706 546 € 648 432 € 374 796 € 356 804 € 462 330 € 166 504 € 165 918 € 184 091 € 97 017 € 126 684 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
710 676€ 652 513€ 379 354€ 361 240€ 463 383€ 170 730€ 170 178€ 188 404€ 94 593€ 129 353€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-4 130€ -4 081€ -4 558€ -4 436€ -1 053€ -4 226€ -4 260€ -4 313€ 2 424€ -2 669€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 589 741 € 2 379 950 € 1 385 908 € 1 268 890 € 1 698 062 € 624 589 € 586 549 € 606 622 € 342 490 € 415 933 €