Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CGI Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
13 138 233€ 13 939 488€ 10 161 591€ 9 389 494€ 9 267 680€ 8 373 233€ 9 056 053€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 138 233 € 13 939 488 € 10 161 591 € 9 389 494 € 9 267 680 € 8 419 368 € 9 056 969 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
209 840€ 420 900€ 177 501€ 74 789€ 576 574€ 402 754€ 195 519€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 928 393€ 13 518 588€ 9 984 090€ 9 314 705€ 8 691 106€ 7 970 479€ 8 860 534€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
46 135€ 916€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
11 137 780 € 12 209 939 € 9 188 772 € 9 412 615 € 8 339 631 € 7 490 801 € 8 321 320 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
166 375€ 391 083€ 151 172€ 61 259€ 526 125€ 349 408€ 173 414€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
68 287€ 56 952€ 57 062€ 66 379€ 58 759€ 25 784€ 35 105€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
4 673 495€ 5 276 144€ 3 254 980€ 4 354 360€ 3 127 485€ 2 603 354€ 3 495 990€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 300 390 € 6 304 184 € 5 680 262 € 5 111 817 € 4 720 114 € 4 475 454 € 4 556 917 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 487 003€ 4 590 219€ 4 026 256€ 3 636 615€ 3 521 601€ 3 276 964€ 3 412 250€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 616 929€ 1 553 287€ 1 449 037€ 1 278 781€ 1 050 909€ 1 066 700€ 1 040 279€
19
E.4.
Sociálne náklady
196 458€ 160 678€ 204 969€ 196 421€ 147 604€ 131 790€ 104 388€
20
F.
Dane a poplatky
332€ 159€ 141€ 158€ 470€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 181€ 43 623€ 41 319€ 39 546€ 36 878€ 33 066€ 33 547€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
57 181€ 43 623€ 41 319€ 39 546€ 36 878€ 33 066€ 33 547€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-127 948€ 137 953€ 3 645€ -220 905€ -129 871€ 3 577€ 25 877€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 000 453 € 1 729 549 € 972 819 € -23 121 € 928 049 € 928 567 € 735 649 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
8 230 076 € 8 215 309 € 6 698 377 € 4 907 496 € 5 555 311 € 5 394 687 € 5 351 544 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
132 325 € 47 568 € 98 188 € 106 544 € 117 637 € 81 898 € 46 227 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
46 116 € 47 568 € 98 188 € 106 544 € 117 637 € 81 898 € 298 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
46 116€ 47 568€ 98 188€ 106 544€ 117 637€ 81 898€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
298€
42
XII.
Kurzové zisky
86 209€ 45 929€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
59 003 € 19 595 € 13 977 € 13 670 € 10 364 € 16 830 € 14 355 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
30 741 € 13 360 € 9 188 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
30 741€ 13 360€ 9 188€
52
O.
Kurzové straty
23 281€ 1 888€ 9 970€ 9 652€ 6 072€ 13 122€ 2 760€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 981€ 4 347€ 4 007€ 4 018€ 4 292€ 3 708€ 2 407€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
73 322 € 27 973 € 84 211 € 92 874 € 107 273 € 65 068 € 31 872 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 073 775 € 1 757 522 € 1 057 030 € 69 753 € 1 035 322 € 993 635 € 767 521 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
459 856 € 401 747 € 250 125 € 60 422 € 255 952 € 250 013 € 220 948 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
370 639€ 530 846€ 2 880€ 220 428€ 303 513€ 228 036€ 6 546€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
89 217€ -129 099€ 247 245€ -160 006€ -47 561€ 21 977€ 214 402€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 613 919 € 1 355 775 € 806 905 € 9 331 € 779 370 € 743 622 € 546 573 €