Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
24 118€ 87 700€ 1 021 186€ 5 567€ 9 778 872€ 3 282€ 7 338€ 4 094€ 385€ 460€ 657€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
19 706€ 15 796€ 517 715€ 5 583€ 7 678 855€ 3 265€ 7 323€ 4 092€ 380€ 382€ 622€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 412 € 71 904 € 503 471 € -16 € 2 100 017 € 17 € 15 € 2 € 5 € 78 € 35 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
8 481 329 € 7 241 371 € 7 256 345 € 6 805 178 € 7 190 108 € 5 094 984 € 6 021 341 € 5 432 896 € 4 129 196 € 3 844 274 € 2 939 312 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
8 481 329€ 7 223 203€ 7 226 360€ 6 805 178€ 7 190 108€ 5 094 984€ 6 021 341€ 5 432 896€ 4 129 196€ 3 844 274€ 2 939 312€
07
II.3
Aktivácia
18 168€ 29 985€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 400 568 € 4 111 006 € 4 293 420 € 4 052 674 € 2 702 574 € 2 199 496 € 2 321 450 € 2 088 248 € 1 488 870 € 1 478 882 € 1 186 907 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
138 024€ 396 951€ 146 503€ 83 625€ 79 960€ 61 712€ 76 637€ 90 347€ 84 299€ 58 067€ 44 282€
10
B.2
Služby
5 262 544€ 3 714 055€ 4 146 917€ 3 969 049€ 2 622 614€ 2 137 784€ 2 244 813€ 1 997 901€ 1 404 571€ 1 420 815€ 1 142 625€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 085 173 € 3 202 269 € 3 466 396 € 2 752 488 € 6 587 551 € 2 895 505 € 3 699 906 € 3 344 650 € 2 640 331 € 2 365 470 € 1 752 440 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 488 888 € 2 566 322 € 2 388 489 € 2 044 132 € 2 099 056 € 2 318 182 € 2 736 902 € 2 499 487 € 1 943 775 € 1 679 385 € 1 332 711 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 826 010€ 1 892 946€ 1 787 256€ 1 559 001€ 1 627 367€ 1 853 193€ 2 191 973€ 2 051 209€ 1 581 540€ 1 369 617€ 1 015 642€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
620 400€ 628 695€ 561 418€ 440 390€ 432 939€ 424 607€ 511 504€ 414 574€ 334 856€ 286 326€ 281 437€
16
C.4
Sociálne náklady
42 478€ 44 681€ 39 815€ 44 741€ 38 750€ 40 382€ 33 425€ 33 704€ 27 379€ 23 442€ 35 632€
17
D
Dane a poplatky
4 071€ 3 864€ 2 975€ 2 860€ 2 722€ 3 155€ 3 894€ 2 841€ 2 813€ 2 228€ 2 217€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
88 429€ 86 703€ 83 256€ 76 557€ 64 786€ 62 475€ 54 382€ 40 746€ 51 063€ 45 213€ 46 047€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
18 292€ 20 167€ 525€ 23 475€ 5 167€ 10 500€ 2 705€ 100€ 17 875€ 25€ 1 200€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 994€ 11 872€ 7 467€ 2 605€ 10 889€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
25 236€ 12 468€ 1 530€ 7 750€ 1€ 11€ 465€ 1€ 1 408€ 74 450€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 028€ 17 724€ 18 160€ 43 886€ 15 104€ 21 978€ 14 089€ 10 295€ 12 133€ 179€ 54 841€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
512 291 € 560 291 € 975 571 € 604 406 € 4 411 051 € 492 759 € 891 204 € 791 381 € 637 534 € 639 898 € 392 274 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
7 504 € 32 470 € 52 396 € 34 195 € 82 522 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
7 504€ 32 470€ 52 396€ 34 195€ 82 522€
38
X.
Výnosové úroky
8 752€ 542€ 103€ 97€ 309€ 749€ 1 183€ 283€
39
N
Nákladové úroky
3 158€ 4 919€ 311€ 1 091€ 738€ 25€ 194€ 746€ 1 637€
40
XI.
Kurzové zisky
2 828€ 5 242€ 2 999€ 6 642€ 10 368€ 18 686€ 2 527€ 22 477€ 9 132€ 22 343€
41
O
Kurzové straty
1 546€ 3 754€ 6 303€ 3 718€ 158€ 206€ 5 337€ 2 045€ 4 440€ 4 846€ 9 202€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 117€ 1 281€ 1 506€ 1 027€ 637€ 754€ 1 203€ 2 987€ 2 617€ 12 544€ 13 565€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
7 669 € 32 677 € 44 428 € 39 925 € 92 326 € 16 738 € -7 181 € -2 221 € 15 975 € -7 821 € -1 778 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
519 960 € 592 968 € 1 019 999 € 644 331 € 4 503 377 € 509 497 € 884 023 € 789 160 € 653 509 € 632 077 € 390 496 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
77 531 € 90 535 € 194 496 € 142 728 € 982 560 € 122 578 € 213 080 € 157 778 € 132 096 € 128 129 € 77 232 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
76 910€ 90 535€ 194 496€ 142 728€ 982 560€ 122 578€ 213 080€ 157 778€ 132 096€ 128 129€ 77 232€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
621€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
442 429 € 502 433 € 825 503 € 501 603 € 3 520 817 € 386 919 € 670 943 € 631 382 € 521 413 € 503 948 € 313 264 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
519 960 € 592 968 € 1 019 999 € 644 331 € 4 503 377 € 509 497 € 884 023 € 789 160 € 653 509 € 632 077 € 390 496 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
442 429 € 502 433 € 825 503 € 501 603 € 3 520 817 € 386 919 € 670 943 € 631 382 € 521 413 € 503 948 € 313 264 €