Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CEBOC Slovakia spol. s r.o. v likvidácii [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.04.2015
31.08.2015
01.09.2014
31.03.2015
01.09.2013
31.03.2014
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 739 € 10 982 € 12 206 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 739 € 10 982 € 12 206 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
139 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
423 € 285 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 275 € 3 398 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 275€ 3 348€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
50€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
4 325 € 10 559 € 8 523 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 325€ 10 559€ 8 523€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 739 € 10 982 € 12 206 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 739 € 8 161 € 9 235 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 854 € 1 932 € 5 556 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-3 418 € -1 074 € -3 624 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 821 € 2 971 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
166 € 166 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 655 € 2 805 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
2 655€ 2 805€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé