Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
57 458€ 79 162€ 321 511€ 596 245€ 621 719€ 2 164 333€ 7 932 645€ 13 134 623€ 14 370 392€ 15 957 427€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 910 726 € 2 370 334 € 2 671 838 € 3 136 038 € 7 597 558 € 12 852 608 € 12 346 223 € 23 303 401 € 21 446 233 € 28 952 301 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
57 458€ 79 162€ 321 511€ 596 245€ 621 719€ 2 164 333€ 7 932 645€ 13 134 623€ 14 370 392€ 15 957 427€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
101 000€ 11 370€ 16 300€ 7 200€ 834€ 17 342€ 3 020€ 2 320€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 853 268€ 2 190 172€ 2 338 957€ 2 539 793€ 6 959 539€ 10 681 075€ 4 412 744€ 10 151 436€ 7 072 821€ 12 992 554€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 732 965 € 2 920 524 € 3 060 003 € 2 815 417 € 6 137 173 € 11 981 351 € 11 180 484 € 17 955 308 € 17 068 789 € 29 002 747 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
5 264€ 16 473€ 16 251€ 30 227€ 38 132€ 62 054€ 111 932€ 179 768€ 339 310€ 379 035€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
561 698€ 817 339€ 772 404€ 1 015 939€ 1 543 464€ 2 613 050€ 4 023 801€ 5 382 355€ 6 164 369€ 6 108 682€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 164 829 € 1 080 756 € 1 124 177 € 1 263 649 € 1 690 617 € 2 003 704 € 2 697 627 € 2 538 757 € 2 272 240 € 2 008 478 €
16
E.1.
Mzdové náklady
815 228€ 773 070€ 813 940€ 909 107€ 1 219 242€ 1 459 030€ 1 955 594€ 1 829 133€ 1 643 111€ 1 462 912€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
283 347€ 272 179€ 282 952€ 320 836€ 427 084€ 497 069€ 656 151€ 632 187€ 566 275€ 494 889€
19
E.4.
Sociálne náklady
66 254€ 35 507€ 27 285€ 33 706€ 44 291€ 47 605€ 85 882€ 77 437€ 62 854€ 50 677€
20
F.
Dane a poplatky
209 270€ 294 822€ 238 074€ 426 141€ 752 443€ 292 769€ 946 037€ 1 176 523€ 1 821 358€ 1 104 610€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 300€ 21 024€ 27 388€ 162 054€ 217 540€ 178 925€ 171 621€ 170 079€ 314 646€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 300€ 21 024€ 27 388€ 162 054€ 217 540€ 178 925€ 171 621€ 170 079€ 314 646€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
14 475€ 1 197€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
22 017€ -1 108 000€ -1 221 178€ 1 820 819€ 1 846 550€ 2 683 957€ 4 135 914€ 10 999 504€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
791 904€ 701 834€ 866 056€ 1 160 073€ 3 157 166€ 4 970 218€ 1 375 612€ 5 822 327€ 2 165 519€ 8 087 792€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-822 239 € -550 190 € -388 165 € 320 621 € 1 460 385 € 871 257 € 1 165 739 € 5 348 093 € 4 377 444 € -50 446 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-509 504 € -754 650 € -467 144 € -449 921 € -959 877 € -510 771 € 3 796 912 € 7 572 500 € 7 866 713 € 9 469 710 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 519 240 € 942 172 € 1 104 073 € 866 838 € 1 063 303 € 726 978 € 779 660 € 616 649 € 537 309 € 460 295 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
10 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
447 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
447€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 069 240 € 942 172 € 1 104 073 € 866 838 € 973 303 € 416 978 € 472 275 € 578 892 € 502 073 € 460 295 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 064 867€ 827 115€ 964 706€ 322 415€ 505 206€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 069 240€ 942 172€ 39 206€ 39 723€ 8 597€ 94 563€ 472 275€ 73 686€ 502 073€ 460 295€
42
XII.
Kurzové zisky
6 938€ 37 757€ 35 236€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
450 000€ 90 000€ 300 000€ 300 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
284 748 € 314 738 € 483 199 € 834 266 € 1 510 871 € 1 729 755 € 1 937 563 € 3 245 183 € 3 487 340 € 4 055 818 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
11 892€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
348 536€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 057 € 290 662 € 442 970 € 439 195 € 1 389 491 € 1 642 198 € 1 878 124 € 2 041 081 € 2 282 210 € 1 804 689 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
659 836€ 639 966€ 941 151€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 057€ 290 662€ 442 970€ 439 195€ 729 655€ 1 002 232€ 1 878 124€ 1 099 930€ 2 282 210€ 1 804 689€
52
O.
Kurzové straty
32 801€ 256€ 30€ 93€ 12 795€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
283 691€ 24 076€ 40 229€ 46 535€ 121 380€ 42 864€ 59 183€ 1 204 072€ 1 205 037€ 2 238 334€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
1 234 492 € 627 434 € 620 874 € 32 572 € -447 568 € -1 002 777 € -1 157 903 € -2 628 534 € -2 950 031 € -3 595 523 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
412 253 € 77 244 € 232 709 € 353 193 € 1 012 817 € -131 520 € 7 836 € 2 719 559 € 1 427 413 € -3 645 969 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
143 954 € 54 538 € 45 138 € 179 091 € 238 184 € 366 118 € 51 683 € 658 244 € 345 929 € -109 900 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2€ 7€ 2 883€ 15 887€ 52 806€ 93 382€ 121 696€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
143 954€ 54 538€ 45 138€ 179 089€ 238 177€ 363 235€ 35 796€ 605 438€ 252 547€ -231 596€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
268 299 € 22 706 € 187 571 € 174 102 € 774 633 € -497 638 € -43 847 € 2 061 315 € 1 081 484 € -3 536 069 €