Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Motor-Car Bratislava, spol.s r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.07.2022
30.06.2023
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
160 058 422€ 138 584 245€ 125 433 535€ 163 031 050€ 163 129 283€ 169 140 979€ 154 585 048€ 140 063 096€ 112 508 251€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
160 752 081 € 139 557 693 € 126 493 731 € 161 756 193 € 163 697 386 € 171 455 057 € 157 813 890 € 141 910 355 € 114 698 126 € 109 528 312 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
120 610 605€ 100 984 183€ 88 678 324€ 116 226 133€ 118 894 207€ 128 028 320€ 113 816 304€ 105 133 776€ 78 356 913€ 74 028 279€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
28 361 380€ 24 887 354€ 25 154 807€ 33 882 363€ 32 754 288€ 29 463 985€ 27 183 140€ 24 396 970€ 24 144 582€ 23 442 474€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
128 190€ 58 979€ -122 443€ -17 314€ -8 611€ 98 589€ -16 927€ 76 485€ -146 076€ 189 614€
07
V.
Aktivácia
477 294€ 437 382€ 378 442€ 556 203€ 913 894€ 1 848 679€ 776 684€ 994 433€ 1 445 965€ 1 774 687€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
10 716 162€ 12 407 742€ 10 834 123€ 10 679 150€ 10 868 609€ 11 648 674€ 13 585 604€ 10 532 350€ 10 006 756€ 9 335 491€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
458 450€ 782 053€ 1 570 478€ 429 658€ 274 999€ 366 810€ 2 469 085€ 776 341€ 889 986€ 757 767€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
160 049 934 € 137 319 333 € 124 308 477 € 161 349 587 € 163 795 733 € 170 815 835 € 156 509 170 € 140 340 044 € 112 700 750 € 107 400 586 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
108 566 811€ 91 444 036€ 81 769 274€ 107 801 374€ 110 994 814€ 119 857 852€ 105 887 819€ 98 042 204€ 72 276 486€ 68 595 301€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
14 006 196€ 11 360 537€ 11 164 749€ 14 958 628€ 14 962 175€ 14 182 273€ 13 388 460€ 11 319 739€ 10 707 935€ 10 853 693€
13
C.
Opravné položky k zásobám
149 341€ -213 518€ 44 067€ -69 271€ 373 935€ 73 267€ -67 283€ 160 027€ 368 195€ 326 175€
14
D.
Služby
8 678 265€ 5 097 554€ 4 680 015€ 6 509 608€ 7 634 330€ 7 848 133€ 6 293 661€ 5 616 370€ 6 123 221€ 5 860 264€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
18 049 034 € 16 556 109 € 14 048 051 € 19 139 236 € 17 247 780 € 15 761 854 € 14 756 146 € 12 757 668 € 10 902 390 € 10 354 956 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 359 615€ 12 134 131€ 10 271 310€ 13 368 920€ 12 312 342€ 11 243 468€ 10 474 474€ 9 262 667€ 8 109 987€ 7 604 137€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
513 972€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 404 691€ 4 020 422€ 3 344 313€ 4 911 263€ 4 321 365€ 3 860 910€ 3 401 332€ 2 909 238€ 2 662 084€ 2 559 451€
19
E.4.
Sociálne náklady
770 756€ 401 556€ 432 428€ 859 053€ 614 073€ 657 476€ 880 340€ 585 763€ 130 319€ 191 368€
20
F.
Dane a poplatky
75 915€ 193 428€ 208 568€ 67 729€ 45 896€ 46 040€ 266 724€ 214 519€ 204 217€ 197 887€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 971 680€ 2 907 563€ 3 015 970€ 3 355 351€ 3 011 872€ 2 635 494€ 3 889 005€ 2 699 707€ 2 832 970€ 2 826 143€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 971 680€ 2 907 563€ 3 015 970€ 3 355 351€ 3 011 872€ 2 635 494€ 3 889 005€ 2 699 707€ 2 832 970€ 2 826 143€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 853 422€ 9 737 516€ 8 670 914€ 8 919 593€ 9 071 559€ 9 787 568€ 11 646 145€ 8 866 886€ 8 552 190€ 7 901 856€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-121 148€ -37 094€ 3 596€ 126 994€ 70 702€ 157 516€ -154 929€ 251 234€ 102 907€ 9 084€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
820 418€ 273 202€ 703 273€ 540 345€ 382 670€ 465 838€ 603 422€ 411 690€ 630 239€ 475 227€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
702 147 € 2 238 360 € 2 185 254 € 406 606 € -98 347 € 639 222 € 1 304 720 € 1 570 311 € 1 997 376 € 2 127 726 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
18 176 856 € 18 679 289 € 16 431 025 € 21 447 046 € 18 588 524 € 17 478 048 € 16 256 544 € 15 463 324 € 14 325 547 € 13 799 621 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
65 456 796 € 2 436 583 € 10 316 077 € 4 909 036 € 2 641 321 € 3 459 878 € 2 695 795 € 1 269 150 € 1 067 222 € 414 712 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
64 827 332€ 300 000€ 9 428 798€ 500€ 333 550€ 86 700€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
48 271 € 1 737 737 € 606 952 € 3 059 562 € 2 308 839 € 2 910 904 € 2 123 380 € 1 167 647 € 930 381 € 400 633 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
-116 319€ 1 652 389€ 134 915€ 2 872 233€ 2 242 390€ 2 808 037€ 2 242 040€ 1 070 263€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
164 590€ 85 348€ 472 037€ 187 329€ 66 449€ -118 660€ 96 634€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
102 867€ 750€ 930 381€ 400 633€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
2 544 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
2 544€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
355 085 € 244 015 € 279 166 € 343 746 € 337 180 € 372 803 € 208 885 € 90 € 49 251 € 1 506 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
372 803€ 208 876€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
355 085€ 244 015€ 279 166€ 343 746€ 337 180€ 9€ 90€ 49 251€ 1 506€
42
XII.
Kurzové zisky
223 564€ 154 831€ 1 161€ 35 728€ -4 698€ 175 671€ 29 980€ 101 413€ 890€ 12 573€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 470 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
65 983 258 € 595 490 € 3 847 838 € 1 094 079 € 1 203 507 € 1 282 398 € 1 958 508 € 1 178 642 € 1 488 447 € 1 928 293 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
64 827 332€ 2 550€ 2 253 631€ 8 299€ 336 370€ 86 700€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
20 500€ -2 550€ 202 492€ 54 112€ 358 541€ 112 014€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 050 463 € 511 335 € 637 836 € 914 684 € 1 013 147 € 1 138 557 € 1 129 193 € 1 042 405 € 1 171 909 € 1 319 657 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
183€ 359€ 11 404€ 69 031€ 160 994€ 275 140€ 822 710€ 469 018€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 050 280€ 510 976€ 626 432€ 845 653€ 852 153€ 863 417€ 306 483€ 573 387€ 1 171 909€ 1 319 657€
52
O.
Kurzové straty
4 839€ 16 868€ 204 581€ 37 444€ 64 510€ 15 972€ 4 583€ 21 399€ 117 511€ 372 106€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
80 124€ 67 287€ 549 298€ 87 839€ 125 850€ 119 570€ 129 821€ 114 838€ 112 327€ 124 516€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-526 462 € 1 841 093 € 6 468 239 € 3 814 957 € 1 437 814 € 2 177 480 € 737 287 € 90 508 € -421 225 € -1 513 581 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
175 685 € 4 079 453 € 8 653 493 € 4 221 563 € 1 339 467 € 2 816 702 € 2 042 007 € 1 660 819 € 1 576 151 € 614 145 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
263 635 € 645 358 € 341 022 € 351 556 € 1 434 € 178 846 € 215 165 € 386 169 € 309 904 € 260 633 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
186 801€ 560 823€ 369 621€ 318 132€ 25 792€ 383 132€ 534 763€ 464 910€ 193 545€ 143 224€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
76 834€ 84 535€ -28 599€ 33 424€ -24 358€ -204 286€ -319 598€ -78 741€ 116 359€ 117 409€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-87 950 € 3 434 095 € 8 312 471 € 3 870 007 € 1 338 033 € 2 637 856 € 1 826 842 € 1 274 650 € 1 266 247 € 353 512 €