Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 272 357€ 2 553 346€ 2 796 736€ 3 311 949€ 4 039 900€ 4 768 181€ 5 583 842€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 366 533 € 2 774 145 € 3 024 864 € 3 510 583 € 4 300 248 € 5 175 103 € 5 888 339 € 6 269 681 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 272 357€ 2 553 346€ 2 796 736€ 3 311 945€ 4 039 900€ 4 768 181€ 5 583 842€ 6 057 482€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
94 176€ 220 799€ 228 128€ 198 638€ 260 348€ 406 922€ 304 495€ 212 199€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 209 082 € 2 613 172 € 2 959 731 € 3 496 249 € 4 047 432 € 4 612 180 € 5 083 740 € 6 060 716 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
46 567€ 67 190€ 115 343€ 39 872€ 88 886€ 59 646€ 84 895€ 130 850€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
655 656€ 1 048 644€ 1 270 312€ 1 283 585€ 1 316 080€ 1 419 640€ 1 643 090€ 2 321 295€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 354 814 € 1 283 795 € 1 357 670 € 1 932 409 € 2 185 256 € 2 782 108 € 2 837 804 € 3 152 432 €
16
E.1.
Mzdové náklady
975 602€ 930 467€ 985 889€ 1 422 236€ 1 592 480€ 2 017 308€ 2 082 487€ 2 317 331€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
325 398€ 308 406€ 371 781€ 459 765€ 524 181€ 663 394€ 662 838€ 743 794€
19
E.4.
Sociálne náklady
53 814€ 44 922€ 50 408€ 68 595€ 101 406€ 92 479€ 91 307€
20
F.
Dane a poplatky
58€ 259€ 209€ 81€ 165€ 647€ 737€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 391€ 5 625€ 6 043€ 6 537€ 9 877€ 16 353€ 31 983€ 180 295€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 391€ 5 625€ 6 043€ 6 537€ 9 877€ 16 353€ 31 983€ 180 295€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
82 666€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
27 474€ 4 802€ -18 651€ 101 615€ 1 490€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
148 596€ 207 659€ 210 154€ 206 372€ 442 450€ 352 919€ 301 040€ 273 617€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
157 451 € 160 973 € 65 133 € 14 334 € 252 816 € 562 923 € 804 599 € 208 965 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 570 134 € 1 437 512 € 1 411 081 € 1 988 488 € 2 634 934 € 3 288 895 € 3 855 857 € 3 605 337 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
8 100 € 11 340 € 14 580 € 21 601 € 32 258 € 33 055 € 64 197 € 216 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 100 € 11 340 € 14 580 € 21 601 € 32 258 € 32 951 € 56 197 € 128 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
8 100€ 11 340€ 14 580€ 21 601€ 32 200€ 32 805€ 56 066€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
58€ 146€ 131€ 128€
42
XII.
Kurzové zisky
104€ 88€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
13 822 € 16 227 € 19 213 € 24 440 € 39 341 € 53 387 € 62 361 € 11 649 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 926 € 11 614 € 14 278 € 21 031 € 31 736 € 43 792 € 41 885 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 926€ 11 614€ 14 278€ 21 031€ 31 736€ 43 792€ 41 885€
52
O.
Kurzové straty
8€ 301€ 183€ 2€ 2€ 333€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 896€ 4 613€ 4 927€ 3 108€ 7 422€ 9 593€ 20 474€ 11 316€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 722 € -4 887 € -4 633 € -2 839 € -7 083 € -20 332 € 1 836 € -11 433 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
151 729 € 156 086 € 60 500 € 11 495 € 245 733 € 542 591 € 806 435 € 197 532 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
39 825 € 1 179 € 34 065 € 71 624 € -36 662 € 62 191 € 116 024 € -822 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
40 182€ 1 288€ 34 174€ 2 880€ 9 484€ 59 139€ 140 885€ 24€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-357€ -109€ -109€ 68 744€ -46 146€ 3 052€ -24 861€ -846€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
111 904 € 154 907 € 26 435 € -60 129 € 282 395 € 480 400 € 690 411 € 198 354 €