Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCTC s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 026 027 € 10 641 938 € 41 071 534 € 39 528 664 € 41 168 409 € 42 532 503 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
13 958 € 30 708 € 47 458 € 64 208 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
13 958 € 30 708 € 47 458 € 64 208 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 958€ 30 708€ 47 458€ 64 208€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
9 894 529 € 10 641 692 € 41 057 332 € 39 497 056 € 41 120 708 € 42 466 581 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
496 166 € 1 736 637 € 3 116 010 € 1 701 540 € 6 279 351 € 1 564 190 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
496 166€ 1 736 637€ 3 116 010€ 1 701 540€ 6 279 351€ 1 564 190€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
4 085 189 € 2 816 484 € 32 457 452 € 32 451 735 € 33 142 231 € 31 682 506 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 271 785€ 3 080€ 18 313 862€ 18 234 317€ 18 368 251€ 16 184 700€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
20 000€ 20 000€ 963€ 963€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
2 793 404€ 2 793 404€ 14 143 590€ 14 217 418€ 14 773 017€ 15 496 843€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 830 119 € 4 852 806 € 5 015 303 € 4 306 176 € 886 757 € 7 980 986 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 824 649€ 4 850 908€ 5 011 171€ 4 303 612€ 879 238€ 7 975 766€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 470€ 1 898€ 4 132€ 2 564€ 7 519€ 5 220€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
483 055 € 1 235 765 € 468 567 € 1 037 605 € 812 369 € 1 238 899 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 635€ 7 213€ 7 375€ 8 627€ 8 628€ 8 691€
057
B.IV.2
Účty v bankách
476 420€ 1 228 552€ 461 192€ 1 028 978€ 803 741€ 1 230 208€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
131 498 € 246 € 244 € 900 € 243 € 1 714 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
493€ 246€ 244€ 243€ 1 714€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
131 005€ 900€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 026 027 € 10 641 938 € 41 071 534 € 39 528 664 € 41 168 409 € 42 532 503 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
322 739 € -858 840 € -1 135 617 € -454 752 € -618 955 € -756 993 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
136 054 € -1 150 399 € -461 391 € -625 594 € -763 632 € -336 050 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
136 054€ 476 084€ 471 017€ 306 814€ 168 776€ 168 776€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 626 483€ -932 408€ -932 408€ -932 408€ -504 826€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
180 046 € 284 920 € -680 865 € 164 203 € 138 038 € -427 582 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 703 288 € 11 500 778 € 42 207 151 € 39 983 416 € 41 787 364 € 43 289 496 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 800 € 1 800 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 800€ 1 800€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
33 € 33 € 31 709 827 € 31 738 663 € 32 263 645 € 31 875 978 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
31 709 794€ 31 738 630€ 32 263 624€ 31 875 978€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
33€ 33€ 33€ 33€ 21€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
9 703 255 € 11 500 745 € 10 497 324 € 8 244 753 € 9 519 419 € 11 411 718 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 465 694€ 7 593 927€ 10 490 432€ 8 242 801€ 9 503 345€ 11 383 509€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
7 206€ 681 638€ 5 624€ 1 817€ 3 606€ 3 605€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 032€ 1 032€ 1 032€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
71€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 153€ 168€ 236€ 135€ 197€ 204€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 224 170€ 3 223 980€ 12 200€ 24 400€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
2 500€