Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
102 243 895€ 100 068 909€ 108 721 543€ 120 779 983€ 135 573 709€ 105 162 724€ 73 377 268€ 58 616 008€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
102 388 312 € 100 135 099 € 108 948 015 € 120 846 392 € 135 645 374 € 105 206 983 € 73 403 701 € 58 639 422 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
98 871 884€ 95 859 750€ 103 835 954€ 117 312 451€ 130 314 511€ 101 812 872€ 69 569 190€ 54 982 719€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 372 011€ 4 209 159€ 4 885 589€ 3 467 532€ 5 259 199€ 3 349 852€ 3 808 078€ 3 633 289€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
28 029€ 10 500€ 46 033€ 917€ 2 333€ 3 333€ 15 707€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
116 388€ 55 690€ 180 439€ 65 492€ 69 331€ 40 926€ 10 726€ 23 414€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
98 771 278 € 97 330 773 € 105 524 081 € 116 440 374 € 131 331 568 € 100 339 290 € 70 457 024 € 56 653 228 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
93 600 853€ 90 204 138€ 96 161 345€ 108 813 047€ 125 358 155€ 97 305 967€ 66 742 075€ 53 399 252€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
229 273€ 230 764€ 532 799€ 492 842€ 308 774€ 240 994€ 161 636€ 165 947€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 716 180€ 5 107 043€ 6 579 679€ 4 955 760€ 4 262 123€ 1 593 388€ 1 985 325€ 2 155 203€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 083 289 € 1 194 223 € 1 703 715 € 1 504 251 € 1 094 488 € 948 429 € 867 596 € 770 590 €
16
E.1.
Mzdové náklady
790 421€ 866 284€ 1 236 278€ 1 086 175€ 791 091€ 684 933€ 625 403€ 555 023€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
274 456€ 304 530€ 430 121€ 381 990€ 275 913€ 235 500€ 215 948€ 192 992€
19
E.4.
Sociálne náklady
18 412€ 23 409€ 37 316€ 36 086€ 27 484€ 27 996€ 26 245€ 22 575€
20
F.
Dane a poplatky
91 424€ 279 582€ 220 801€ 403 032€ 14 351€ 37 044€ 7 073€ 3 217€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
85 918€ 83 951€ 68 634€ 80 696€ 68 048€ 89 449€ 89 042€ 62 865€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
85 918€ 83 951€ 68 634€ 80 696€ 68 048€ 89 449€ 89 042€ 62 865€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 018€ 21 266€ 3 207€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-275 957€ -3 834€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
240 298€ 226 054€ 235 842€ 190 746€ 225 629€ 127 853€ 601 070€ 96 154€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 617 034 € 2 804 326 € 3 423 934 € 4 406 018 € 4 313 806 € 4 867 693 € 2 946 677 € 1 986 194 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 697 589 € 4 526 964 € 5 447 720 € 6 518 334 € 5 644 658 € 6 022 375 € 4 488 232 € 2 895 606 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
364 238 € 1 166 073 € 235 819 € 152 916 € 90 909 € 372 796 € 404 416 € 530 415 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
392 718€ 7 054€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
257 294 € 687 585 € 126 967 € 87 388 € 341 133 € 390 086 € 528 816 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
257 294€ 687 585€ 126 967€ 87 388€ 341 133€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
390 086€ 528 816€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
8 579 € 16 374 € 1 € 13 € 1 € 21 € 252 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
8 579€ 16 374€ 1€ 13€ 1€ 21€ 252€
42
XII.
Kurzové zisky
98 365€ 69 396€ 101 798€ 65 527€ 90 896€ 31 662€ 14 309€ 1 347€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
636 033 € 647 624 € 479 753 € 469 559 € 339 915 € 300 495 € 196 897 € 207 757 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
392 718€ 180 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
138 501 € 130 645 € 166 579 € 201 160 € 191 177 € 90 885 € 71 873 € 98 413 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
138 501€ 130 645€ 166 579€ 201 160€ 191 177€ 90 885€ 71 873€ 98 413€
52
O.
Kurzové straty
450 971€ 70 594€ 82 057€ 217 225€ 51 344€ 35 539€ 8 679€ 2 378€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
46 561€ 53 667€ 51 117€ 51 174€ 97 394€ 174 071€ 116 345€ 106 966€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-271 795 € 518 449 € -243 934 € -316 643 € -249 006 € 72 301 € 207 519 € 322 658 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 345 239 € 3 322 775 € 3 180 000 € 4 089 375 € 4 064 800 € 4 939 994 € 3 154 196 € 2 308 852 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
679 706 € 505 917 € 759 251 € 858 925 € 916 467 € 1 000 789 € 710 216 € 423 613 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
706 106€ 718 725€ 828 265€ 923 809€ 912 729€ 1 005 397€ 707 751€ 418 407€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-26 400€ -212 808€ -69 014€ -64 884€ 3 738€ -4 608€ 2 465€ 5 206€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 665 533 € 2 816 858 € 2 420 749 € 3 230 450 € 3 148 333 € 3 939 205 € 2 443 980 € 1 885 239 €