Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 843 285€ 6 966 833€ 6 377 632€ 4 658 429€ 5 898 222€ 7 663 210€ 6 932 706€ 11 416 652€ 8 478 560€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
11 843 333 € 7 047 771 € 6 402 467 € 4 672 399 € 5 914 372 € 7 746 991 € 7 031 869 € 11 431 777 € 8 491 731 € 7 943 350 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
150€ 174 350€ 419€ 35€ 9€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 843 285€ 6 966 683€ 6 203 283€ 4 658 429€ 5 898 222€ 7 663 211€ 6 932 286€ 11 416 617€ 8 478 551€ 7 942 770€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2€ 24 250€ 6 250€ 11 648€ 40 323€ 89 506€ 833€ 292€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
46€ 56 688€ 18 584€ 13 970€ 4 502€ 43 457€ 9 658€ 15 125€ 12 338€ 288€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 621 618 € 5 689 095 € 5 694 866 € 4 527 566 € 5 687 642 € 7 526 534 € 6 681 632 € 9 524 756 € 8 185 327 € 6 910 477 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
165 633€ 419€ 34€ 9€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
99 981€ 54 187€ 55 301€ 415 655€ 81 989€ 66 415€ 62 611€ 90 941€ 141 778€ 69 951€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
9 287 250€ 4 635 643€ 4 493 859€ 3 018 270€ 4 393 210€ 6 460 844€ 5 615 008€ 8 510 969€ 7 326 906€ 6 119 733€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 099 135 € 931 237 € 910 014 € 1 018 194 € 1 119 759 € 892 971 € 810 004 € 822 100 € 593 323 € 619 370 €
16
E.1.
Mzdové náklady
810 919€ 680 316€ 663 064€ 747 575€ 819 269€ 651 651€ 596 895€ 617 038€ 434 581€ 460 926€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
273 009€ 239 248€ 232 541€ 253 397€ 284 726€ 227 244€ 199 525€ 190 589€ 146 205€ 150 040€
19
E.4.
Sociálne náklady
15 207€ 11 673€ 14 409€ 17 222€ 15 764€ 14 076€ 13 584€ 14 473€ 12 537€ 8 404€
20
F.
Dane a poplatky
13 301€ 8 854€ 10 792€ 10 062€ 9 245€ 10 188€ 4 034€ 5 265€ 2 915€ 2 955€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 458€ 13 154€ 32 866€ 51 174€ 64 650€ 75 281€ 91 042€ 78 903€ 75 347€ 83 531€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 458€ 13 154€ 32 866€ 51 174€ 64 650€ 75 281€ 91 042€ 78 903€ 75 347€ 83 531€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
78 641€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
112 493€ 46 020€ 26 401€ 14 211€ 18 789€ 20 835€ 19 873€ 16 544€ 45 049€ 14 937€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 221 715 € 1 358 676 € 707 601 € 144 833 € 226 730 € 220 457 € 350 237 € 1 907 021 € 306 404 € 1 032 873 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 456 054 € 2 277 003 € 1 662 840 € 1 224 504 € 1 423 023 € 1 135 952 € 1 254 667 € 2 814 708 € 1 009 867 € 1 753 086 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
17 387 € 278 € 13 168 € 27 € 215 € 55 € 56 € 49 € 66 355 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
59 800€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
16 351 € 12 814 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
16 351€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
12 814€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
329 € 60 € 89 € 7 € 48 € 56 € 49 € 26 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
329€ 60€ 89€ 7€ 48€ 56€ 49€ 26€
42
XII.
Kurzové zisky
707€ 218€ 265€ 20€ 215€ 7€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6 529€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
35 121 € 16 875 € 26 198 € 38 037 € 38 607 € 12 055 € 9 180 € 10 018 € 7 782 € 71 069 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
59 800€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 551 € 5 448 € 14 577 € 25 285 € 25 796 € 5 159 € 2 508 € 3 068 € 2 316 € 3 118 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 551€ 5 448€ 14 577€ 25 285€ 25 796€ 5 159€ 2 508€ 3 068€ 2 316€ 3 118€
52
O.
Kurzové straty
3 241€ 1 512€ 808€ 611€ 120€ 137€ 194€ 332€ 6€ 4€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
23 329€ 9 915€ 10 813€ 12 141€ 12 691€ 6 759€ 6 478€ 6 618€ 5 460€ 8 147€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-17 734 € -16 597 € -13 030 € -38 010 € -38 607 € -11 840 € -9 125 € -9 962 € -7 733 € -4 714 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 203 981 € 1 342 079 € 694 571 € 106 823 € 188 123 € 208 617 € 341 112 € 1 897 059 € 298 671 € 1 028 159 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
192 604 € 205 171 € 72 884 € 31 798 € 46 536 € 47 954 € 87 667 € 421 547 € 88 336 € 245 506 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
193 997€ 203 743€ 74 253€ 32 865€ 46 535€ 47 955€ 87 665€ 423 463€ 88 661€ 246 473€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 393€ 1 428€ -1 369€ -1 067€ 1€ -1€ 2€ -1 916€ -325€ -967€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 011 377 € 1 136 908 € 621 687 € 75 025 € 141 587 € 160 663 € 253 445 € 1 475 512 € 210 335 € 782 653 €