Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ILJIN SLOVAKIA, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
123 280 974€ 156 655 585€ 160 733 826€ 164 299 510€ 167 285 931€ 150 898 678€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
124 851 971 € 156 789 893 € 161 423 641 € 165 051 694 € 168 344 733 € 150 296 193 € 133 317 532 € 129 126 184 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
612 965€ 683 493€ 775 293€ 942 451€ 1 117 711€ 1 011 353€ 743 857€ 627 930€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
122 655 228€ 155 931 759€ 159 899 336€ 163 219 939€ 166 114 843€ 149 875 817€ 131 401 825€ 130 168 549€
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 780€ 40 333€ 59 197€ 137 120€ 53 377€ 11 508€ 6 000€ 71 528€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
383 667€ -280 744€ 398 018€ 231 111€ 687 276€ -892 717€ 780 137€ -2 124 417€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
244 559€ 234 700€ 224 165€ 185 319€ 275 856€ 183 302€ 241 694€ 245 840€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
942 772€ 180 352€ 67 632€ 335 754€ 95 670€ 106 930€ 144 019€ 136 754€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
120 535 250 € 151 380 384 € 161 439 083 € 161 175 441 € 161 540 134 € 140 518 080 € 122 825 993 € 120 645 269 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
473 819€ 555 093€ 684 633€ 802 484€ 1 007 040€ 911 266€ 631 663€ 558 371€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
107 999 146€ 138 255 940€ 148 160 902€ 146 624 746€ 145 765 033€ 128 024 814€ 111 595 808€ 108 458 794€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 222 842€ 3 790 286€ 3 547 145€ 4 437 902€ 5 557 088€ 3 734 990€ 3 324 669€ 4 366 147€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 769 795 € 7 140 805 € 6 875 167 € 7 145 242 € 6 027 904 € 5 808 244 € 5 064 055 € 4 753 982 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 607 258€ 4 824 107€ 4 576 365€ 4 772 076€ 4 205 171€ 4 033 868€ 3 488 077€ 3 264 786€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 669 016€ 1 742 664€ 1 674 304€ 1 725 756€ 1 385 896€ 1 345 711€ 1 192 173€ 1 106 857€
19
E.4.
Sociálne náklady
493 521€ 574 034€ 624 498€ 647 410€ 436 837€ 428 665€ 383 805€ 382 339€
20
F.
Dane a poplatky
30 968€ 27 353€ 27 387€ 28 500€ 28 730€ 25 711€ 24 430€ 25 012€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 069 342€ 1 890 929€ 2 135 495€ 2 386 741€ 2 100 202€ 1 570 028€ 1 653 884€ 2 416 224€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 069 342€ 1 890 929€ 2 135 495€ 2 386 741€ 2 100 202€ 1 570 028€ 1 653 884€ 2 416 224€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
34 030€ 114 372€ 5 274€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
365€ 529€ 450€ 2 295€ 1 948€ 1 489€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-31 027€ -314 581€ 7 904€ -250 174€ 937 470€ 441 079€ 529 995€ 61 465€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 316 721 € 5 409 509 € -15 442 € 3 876 253 € 6 804 599 € 9 778 113 € 10 491 539 € 8 480 915 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 968 833 € 13 773 522 € 8 739 164 € 12 665 489 € 15 644 046 € 17 334 891 € 17 379 679 € 15 360 278 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
112 € 650 € 3 € 7 021 € 4 101 € 4 689 € 673 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 7 021 € 4 101 € 4 689 € 649 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7 021€ 4 101€ 4 689€ 649€
42
XII.
Kurzové zisky
112€ 650€ 3€ 24€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
41 227 € 22 340 € 20 982 € 58 756 € 183 071 € 322 922 € 447 099 € 537 735 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
12 872 € 79 949 € 189 181 € 295 154 € 362 399 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
12 872€ 79 949€ 189 181€ 295 154€ 362 399€
52
O.
Kurzové straty
116€ 488€ 339€ 829€ 23€ 1 194€ 414€ 75€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
41 111€ 21 852€ 20 643€ 45 055€ 103 099€ 132 547€ 151 531€ 175 261€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-41 227 € -22 228 € -20 332 € -58 753 € -176 050 € -318 821 € -442 410 € -537 062 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 275 494 € 5 387 281 € -35 774 € 3 817 500 € 6 628 549 € 9 459 292 € 10 049 129 € 7 943 853 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
888 752 € 1 049 210 € 130 531 € 829 239 € 1 482 659 € 1 972 284 € 2 084 018 € 1 444 883 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
704 060€ 930 710€ 56 071€ 2 107 505€ 1 879 372€ 1 984 106€ 1 395 080€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
184 692€ 118 500€ 130 531€ 773 168€ -624 846€ 92 912€ 99 912€ 49 803€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 386 742 € 4 338 071 € -166 305 € 2 988 261 € 5 145 890 € 7 487 008 € 7 965 111 € 6 498 970 €