Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TRINITY SERVICES s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
472 062 € 148 015 € 119 691 € 444 645 € 334 165 € 292 570 € 256 110 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
19 695€ 5 488€ 4 216€ 14 356€ 10 775€ 10 352€ 10 491€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
452 317€ 142 404€ 115 475€ 429 721€ 323 390€ 279 963€ 245 619€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
50€ 123€ 568€ 2 255€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
436 361 € 115 299 € 119 771 € 466 586 € 331 528 € 260 292 € 240 665 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 956€ 1 460€ 1 499€ 4 924€ 6 367€ 4 846€ 7 213€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
60 452€ 20 157€ 24 912€ 51 334€ 39 334€ 33 182€ 41 063€
11
C.
Služby
342 967€ 72 804€ 77 978€ 374 680€ 250 867€ 175 131€ 158 617€
12
D.
Osobné náklady
13€ 50€ 48€ 7€ 216€
13
E.
Dane a poplatky
4 492€ 4 437€ 4 335€ 24 677€ 23 095€ 21 286€ 21 081€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 313€ 15 977€ 10 849€ 10 253€ 11 185€ 10 885€ 10 885€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
181€ 464€ 185€ 668€ 632€ 14 955€ 1 590€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
35 701 € 32 716 € -80 € -21 941 € 2 637 € 32 278 € 15 445 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
57 637 € 53 471 € 15 302 € 13 139 € 37 597 € 77 156 € 49 217 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
326 € 119 € 147 € 12 € 303 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
326€ 119€ 147€ 12€ 303€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
11 757 € 6 806 € 5 551 € 9 938 € 9 187 € 7 761 € 5 916 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
770€ 846€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
10 987€ 5 960€ 5 551€ 9 938€ 9 187€ 7 761€ 5 916€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-11 431 € -6 687 € -5 404 € -9 926 € -8 884 € -7 759 € -5 916 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
24 270 € 26 029 € -5 484 € -31 867 € -6 247 € 24 519 € 9 529 €
36
P.
Daň z príjmov
2 847€ 3 322€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
21 423 € 22 707 € -5 484 € -31 867 € -6 247 € 23 559 € 8 569 €