Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
513 676 € 390 940 € 603 894 € 615 444 € 777 408 € 685 070 € 534 584 € 464 972 € 290 075 € 453 636 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
37 130€ 104 411€ 17 787€ 151 658€ 1 032€ 459€ 700€ 11 474€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
461 978€ 365 755€ 489 214€ 605 099€ 753 069€ 527 886€ 530 382€ 458 878€ 266 787€ 366 637€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
7 023€ 25 000€ 6 666€ 1 500€ 4 167€ 1 000€ 5 416€ 17 610€ 20€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 545€ 185€ 3 603€ 8 845€ 2 385€ 5 526€ 2 170€ 219€ 4 978€ 75 505€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
458 156 € 323 460 € 550 583 € 594 829 € 723 115 € 658 304 € 517 516 € 445 169 € 284 931 € 450 497 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
37 129€ 89 169€ 18 675€ 95 000€ 177€ 376€ 1 749€ 10 777€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
86 337€ 33 095€ 35 829€ 37 934€ 76 706€ 54 989€ 68 340€ 102 275€ 62 514€ 105 203€
11
C.
Služby
154 113€ 186 448€ 290 828€ 407 173€ 481 939€ 385 020€ 331 302€ 263 162€ 138 110€ 151 769€
12
D.
Osobné náklady
62 081€ 32 251€ 49 231€ 34 376€ 53 667€ 25 997€ 34 573€ 22 516€ 20 553€ 37 001€
13
E.
Dane a poplatky
65 871€ 271€ 2 163€ 1 512€ 5 985€ 36 617€ 4 297€ 6 593€ 1 131€ 103 509€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
47 416€ 68 824€ 79 113€ 79 012€ 61 996€ 40 678€ 28 311€ 20 509€ 15 026€ 17 683€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 164€ 2 749€ 22 268€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
6 295€ 12 998€ 17 816€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 209€ 2 571€ 4 250€ 34 822€ 24 147€ 20 003€ 41 057€ 26 989€ 10 582€ 6 739€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
55 520 € 67 480 € 53 311 € 20 615 € 54 293 € 26 766 € 17 068 € 19 803 € 5 144 € 3 139 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
221 529 € 146 212 € 177 799 € 159 992 € 193 536 € 144 535 € 131 595 € 93 524 € 65 114 € 110 362 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
12 € 6 € 1 € 2 € 2 € 1 € 2 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 2€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
1€ 1€ 2€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
12€ 6€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 716 € 2 988 € 4 502 € 4 966 € 3 864 € 3 366 € 3 994 € 2 332 € 1 002 € 1 118 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 668€ 2 894€ 2 531€ 2 894€ 2 299€ 2 555€ 2 462€ 772€ 396€ 524€
32
N.
Kurzové straty
1€ 1€ 24€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 048€ 94€ 1 971€ 2 072€ 1 565€ 810€ 1 531€ 1 560€ 606€ 570€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 716 € -2 988 € -4 502 € -4 954 € -3 858 € -3 365 € -3 992 € -2 330 € -1 001 € -1 116 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
50 804 € 64 492 € 48 809 € 15 661 € 50 435 € 23 401 € 13 076 € 17 473 € 4 143 € 2 023 €
36
P.
Daň z príjmov
12 022€ 14 215€ 11 732€ 4 758€ 12 443€ 7 574€ 6 875€ 6 563€ 1 985€ 2 526€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
38 782 € 50 277 € 37 077 € 10 903 € 37 992 € 15 827 € 6 201 € 10 910 € 2 158 € -503 €